Kierunki modlitwy – ks. Rafał Barciński

Modlitwa bardzo często kojarzy nam się z prośbą. W takiej formie zanosimy do Boga nasze wołania, aby nas wysłuchał i spełnił nasze intencje. W tej modlitwie korzystamy też z pomocy innych, zarówno żyjących na ziemi, jak i świętych w niebie.

REKLAMA


Prosimy, by inni modlili się za nas, w naszych intencjach. Wówczas modlitwa prośby przybiera formę modlitwy wstawienniczej (por. KKK 2634–2636). Samo błaganie jest wyrażane w Piśmie Świętym na różne sposoby, w których człowiek objawia „świadomość związku z Bogiem”, a także potrzebę pomocy od swego Stwórcy. Każda prośba kierowana do Pana „jest już powrotem do Niego” (KKK 2629). Katechizm podpowiada nam też kierunki modlitwy prośby czy priorytety intencji. Jest to nauka samego Jezusa, który mówił, że najpierw mamy troszczyć się o sprawy Królestwa, a wszystko inne będzie nam dane. O co więc powinniśmy prosić w pierwszej kolejności? O przebaczenie, o zbawienie, o nawrócenie. Wiele życzeń padało w święta Bożego Narodzenia czy w czasie sylwestrowej nocy, może i wiele próśb popłynęło do Boga – o zdrowie, szczęście… Czy nie zabrakło tam życzenia i prośby o przebaczenie, o dobre, święte życie, o zjednoczenie z Jezusem? Obok pewnej ważnej hierarchii intencji w modlitwie błagalnej „każda potrzeba może stać się przedmiotem prośby” (KKK 2633). Co więcej: „Chrystus, który przyjął na siebie wszystko, ażeby wszystko odkupić, jest uwielbiany przez prośby, jakie zanosimy do Ojca w Jego Imię” (KKK 2633).  Nie bójmy się więc prosić o wiele, nie ograniczajmy się w prośbach, ale nie zapominajmy o tym, co najważniejsze. Prośmy w imię Jezusa, prośmy za wstawiennictwem Maryi i świętych… Niech takiej modlitwy nie będzie końca.

ks. Rafał Barciński

„Pielgrzym” 2016, nr 2 (682), s. 4


 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *