Saduceusze i uczeni w Piśmie

Kim byli ci przeciwnicy Jezusa?

REKLAMA


Obok faryzeuszy najczęściej wspominana w Ewangelii grupa przeciwników Jezu sa to saduceusze i uczeni w Piśmie/w Prawie. Saduceusze to stronnictwo religijnych konserwatystów, uznających prawdziwość Tory spisanej (odrzucali natomiast Torę ustną). Nie wierzyli w zmartwychwstanie, w istnienie aniołów i duchów (por. Dz 23,8). Zdarzało się, że wspólnie z faryzeuszami przybywali do Jezusa, by Go wystawić na próbę (por. Mt 16,1–4), czasem czynili to oddzielnie (por. Mt 22,23–33). Nauczyciel przestrzegał przed nimi uczniów (por. Mt 16, 6). Uczeni w Piśmie to z kolei znawcy Prawa, orzekający w konkretnych, nieraz drobiazgowych sytuacjach, co jest zgodne z Torą, a co nie. Wystawiali i oni Mesjasza na próbę (por. Łk 10,25), czasem oskarżali Jego uczniów o niewierność tradycji starszych (por. Mt 15,1–2). Chrystus zapowiedział apostołom, że zostanie odrzucony przez swych adwersarzy, a wśród nich wymienił właśnie uczonych w Piśmie (por. Mk 10,33), podczas procesu przed Piłatem oskarżali Go (por. Łk 23,10), a gdy umierał, wraz z arcykapłanami drwili z niego (por. Mk 15,31).

ks. Wojciech Kardyś„Pielgrzym” 2016, nr 21 (701), s. 7

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *