Dlaczego pan pochwalił nieuczciwego rządcę?

Przecież ten postąpił źle!

REKLAMARządcę z przypowieści (por. Łk 16,1–8) oskarżono o trwonienie majątku właściciela. Zagrożony utratą pracy postanowił zyskać sobie przychylność ludzi i zaproponował dłużnikom pana redukcję zobowiązań. Istnieje kilka hipotez wyjaśniających, dlaczego właściciel pochwalił pracownika:
(1) być może został on oskarżony fałszywie, więc pan go pochwalił za to, że odzyskał honor i nadszarpniętą reputację;
(2) redukując zobowiązania dłużników pana, rządca zrezygnował z własnej prowizji przynależnej mu jako pośrednikowi transakcji (właściciel odzyskał to, co pożyczył, a jedynie rządca pozbawił siebie wynagrodzenia);
(3) dłużnicy oddali tyle, ile pożyczyli, a ich zobowiązania zostały zmniejszone o odsetki (właściciel odzyskał pożyczkę, czyli nic nie stracił, za wyjątkiem oprocentowania). W tym kontekście widać, że pan pochwalił nieuczciwego rządcę nie za nadużycia, lecz za zaradność i determinację w dążeniu do zabezpieczenia swego bytu.


„Pielgrzym” 2016, nr 12 (692), s. 7

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *