Liturgia słowa: Dz 15, 22-31; Ps 57 (56), 8-9. 10-12 (R.: por. 10a); J 15, 15b; J 15, 12-17.

Liturgia słowa ze święta 6 maja: 1 Kor 15, 1-8a; Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: 5a ); Por. J 14, 6a. 9c; J 14, 6-14.

Liturgia słowa: Dz 15, 1-6; Ps 122 (121), 1-2. 4-5 (R.: por. 1bc); J 15, 4. 5b; J 15, 1-8.

Liturgia słowa z wtorku: Dz 14, 19-28; Ps 145 (144), 10-11. 12-13ab. 13cd i 21 (R.: por. 12a); J 3, 15; J 14, 27-31a.

Liturgia słowa z uroczystości 3 maja: Ap 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab; Ps Jdt 13, 18bcde. 19-20a (R.: por. 15, 9e); Kol 1, 12-16; J 19, 27; J 19, 25-27.

Liturgia słowa: Dz 9, 26-31; Ps 22 (21), 26b-27. 28 i 30ab. 30c-32 (R.: por. 26a); 1 J 3, 18-24; J 15, 4a. 5b. J 15, 1-8.

Liturgia słowa: Dz 13, 44-52; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 3cd); J 8, 31b-32a; J 14, 7-14.

Liturgia słowa: Dz 13, 26-33; Ps 2, 6-7. 8-9. 10-12a (R.: por. 7); J 14, 6; J 14, 1-6.

Liturgia słowa ze święta 29 kwietnia: 1 J 1, 5 – 2, 2; Ps 103 (102), 1b-2. 3-4. 8-9. 13-14. 17-18a (R.: por.1b); Por. Mt 11, 25; Mt 11, 25-30.

Liturgia słowa: Dz 11, 19-26; Ps 87 (86), 1b-3. 4-5. 6-7 (R.: por. Ps 117 (116), 1b); Por. J 10, 27; J 10, 22-30.

Liturgia słowa w roku B: Dz 11, 1-18; Ps 42 (41), 2-3; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 (41), 3ab); J 10, 14; J 10, 1-10.

Liturgia słowa: Dz 4, 8-12; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28 (R.: por. 22); 1 J 3, 1-2; J 10, 14; J 10, 11-18.

Liturgia słowa z soboty: Dz 9, 31-42; Ps 116B (115), 12-13. 14-15. 16-17 (R.: por. 12); J 6, 63c. 68c; J 6, 55. 60-69.

Liturgia słowa z uroczystości 23 kwietnia: Dz 1, 3-8; Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 5); Flp 1, 20c-30; J 12, 26a; J 12, 24-26.

Liturgia słowa: Dz 8, 26-40; Ps 66 (65), 8-9. 16-17. 19-20 (R.: por. 1b); J 6, 51ab; J 6, 44-51.

Liturgia słowa: Dz 8, 1b-8; Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a (R.: por. 1b); J 6, 40; J 6, 35-40.

Liturgia słowa: Dz 7, 51 - 8, 1a; Ps 31 (30), 3c-4. 6 i 7b i 8a. 17 i 21ab (R.: por. 6a); J 6, 35ab; J 6, 30-35.

Liturgia słowa: Dz 6, 8-15; Ps 119 (118), 23-24. 26-27. 29-30 (R.: por. 1); Mt 4, 4b; J 6, 22-29.

Liturgia słowa: Dz 3, 13-15. 17-19; Ps 4, 2. 4 i 9 (R.: por. 7b); 1 J 2, 1-5; Por. Łk 24, 32; Łk 24, 35-48.

Liturgia słowa: Dz 6, 1-7; Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19 (R.: por. 22); J 6, 16-21.

Liturgia słowa: Dz 5, 34-42; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 4ab); Mt 4, 4b; J 6, 1-15.

Liturgia słowa: Dz 5, 27-33; Ps 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20 (R.: por. 7a); Por. J 20, 29; J 3, 31-36.

Liturgia słowa: Dz 5, 17-26; Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 7a); J 3, 16; J 3, 16-21.

Liturgia słowa: Dz 4, 32-37; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); J 3, 14b-15; J 3, 7b-15.

Liturgia słowa: Dz 4, 23-31; Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 12d); Kol 3, 1; J 3, 1-8.

Liturgia słowa: Dz 4, 32-35; Ps 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24 (R.: por. 1c); 1 J 5, 1-6; Por. J 20, 29; J 20, 19-31.

Liturgia słowa: Dz 4, 13-21; Ps 118 (117), 1bc i 14-15b. 16-18. 19-21 (R.: por. 21a); Ps 118 (117), 24; Mk 16, 9-15.

Liturgia słowa: Dz 4, 1-12; Ps 118 (117), 1b-2 i 4. 22-24. 25-27a (R.: por. 22); Ps 118 (117), 24; J 21, 1-14.

Liturgia słowa: Dz 3, 11-26; Ps 8, 2ab i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 35-48.

Liturgia słowa: Dz 3, 1-10; Ps 105 (106), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 3b); Ps 118 (117), 24; Łk 24, 13-35.

Liturgia słowa: Dz 2, 36-41; Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R. por. 5b); Ps 118 (117), 24; J 20, 11-18.