Liturgia słowa: Dn 7, 15-27; Ps Dn 3, 83-84a i 85a. 86a i 87a i 56 (R.: por. Dn 3, 57); Łk 21, 36; Łk 21, 34-36.

Liturgia słowa: Dn 7, 2-14; Ps Dn 3, 77-78a i 79a. 80a i 81a i 82 (R.: por. Dn 3, 57); Łk 21, 28; Łk 21, 29-33.

Liturgia słowa: Dn 6, 12-28; Ps Dn 3, 71-72a i 73a. 74-75a i 76a (R.: por. Dn 3, 57); Łk 21, 28; Łk 21, 20-28.

Liturgia słowa ze środy: Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28; Ps Dn 3, 64a i 65a i 66a i 67a. 68a i 69a i 70ab (R.: por. Dn 3, 57); Ap 2, 10c; Łk 21, 12-19.

Liturgia słowa: Dn 2, 31-45; Ps Dn 3, 57-58a i 59a. 60a i 61a i 62a (R.: por. Dn 3, 57); Ap 2, 10c; Łk 21, 5-11.

Liturgia słowa z poniedziałku: Dn 1, 1-6. 8-20; Ps Dn 3, 52. 53a i 54a i 55ab i 56a (R.: por. Dn 3, 52); Por. Mt 24, 42a. 44; Łk 21, 1-4.

Liturgia słowa z uroczystości: Dn 7, 13-14; Ps 93 (92), 1. 2 i 5 (R.: por. 1a); Ap 1, 5-8; Por. Mk 11, 9c. 10a; J 18, 33b-37.

Liturgia słowa z soboty: 1 Mch 6, 1-13; Ps 9, 2-3. 4 i 6. 16 i 19 (R.: por. 15b); Por. 2 Tm 1, 10b; Łk 20, 27-40.

Liturgia słowa: 1 Mch 4, 36-37. 52-59; Ps 1Krn 29, 10b-11b. 11c-12 (R.: por. 13b); Por. J 10, 27; Łk 19, 45-48.

Liturgia słowa z czwartku: 1 Mch 2, 15-29; Ps 50 (49), 1b-2. 5-6. 14-15 (R.: por. 23b); Por. Ps 95 (94), 8a. 7d; Łk 19, 41-44.

Liturgia słowa ze środy: 2 Mch 7, 1. 20-31; Ps 17 (16), 1bcd. 5-6. 8 i 15 (R.: por. 15b); Por. J 15, 16; Łk 19, 11-28.

Liturgia słowa: 1 Mch 1, 10-15. 41-43. 54-57. 62-64; Ps 119 (118), 53 i 61. 134 i 150. 155 i 158 (R.: por. 88); J 8, 12; Łk 18, 35-43.

Liturgia słowa: Dn 12, 1-3; Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b); Hbr 10, 11-14. 18; Por. Łk 21, 36; Mk 13, 24-32.

Liturgia słowa z soboty: Mdr 18, 14-16; 19, 6-9; Ps 105 (104), 2-3. 36-37. 42-43 (R.: por. 5a); Por. 2 Tes 2, 14; Łk 18, 1-8.

Liturgia słowa z piątku: Mdr 13, 1-9; Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 2a); Por. Łk 21, 28bc; Łk 17, 26-37.

Liturgia słowa z czwartku: Mdr 7, 22 – 8, 1; Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175 (R.: por. 89a); J 15, 5ab; Łk 17, 20-25.

Liturgia słowa ze środy: Mdr 6, 1-11; Ps 82 (81), 3-4. 6-7 (R.: por. 8a); Por. 1 Tes 5, 18; Łk 17, 11-19.

Liturgia słowa ze święta 9 listopada: Ez 47, 1-2. 8-9. 12 lub 1 Kor 3, 9b-11. 16-17; Ps 46 (45), 2-3. 5-6. 8-9 (R.: por. 6); Por. 2 Krn 7, 16; J 2, 13-22.

Liturgia słowa: Mdr 1, 1-7; Ps 139 (138), 1b-3. 4-5. 7-8. 9-10 (R.: por. 24b); Por. Flp 2, 15d. 16a; Łk 17, 1-6.

Liturgia słowa: 1 Krl 17, 10-16; Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 1b); Hbr 9, 24-28; Mt 5, 3; Mk 12, 38-44 lub Mk 12, 41-44.

Liturgia słowa: Rz 16, 3-9. 16. 22-27; Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 10-11 (R.: por. 1b); Por. 2 Kor 8, 9; Łk 16, 9-15.

Liturgia słowa: Rz 15, 14-21; Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a); 1 J 2, 5; Łk 16, 1-8.

Liturgia słowa z czwartku: Rz 14, 7-12; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 13-14 (R.: por. 13); Mt 11, 28; Łk 15, 1-10.

Liturgia słowa: Rz 13, 8-10; Ps 112 (111), 1b-2. 4-5. 9 (R.: por. 5a); Por. 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33.

Liturgia słowa ze Wspomnienia 2 listopada podczas pierwszej Mszy: Hi 19. 1, 23-27a; Ps 27 (26), 1bcde. 4. 7 i 8b i 9a. 13-14 (R.: por. 13); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Por. Ap 1, 5b. 6b; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a lub Łk 23, 44-46. 50. 52-53.
Podczas drugiej Mszy: Dn 12, 1-3; Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4. 5 (R.: por. Ps 42 (41), 3ab); Rz 6, 3-9 lub Rz 6, 3-4. 8-9; Por. J 3, 16; J 11, 32-45.
Podczas trzeciej Mszy: Mdr 3, 1-9 lub Mdr 3, 1-6. 9; Ps 103 (102), 8 i 10. 13-14. 15-16. 17-18 (R.: por. Ps 37 (36), 39a); 2 Kor 4, 14 – 5, 1; J 6, 40; J 14, 1-6. Albo według uznania – Liturgia słowa inna z Mszy za zmarłych.

Liturgia słowa z uroczystości 1 listopada: Ap 7, 2-4. 9-14; Ps 24 (23), 1b-2. 3-4b. 5-6 (R.: por. 6); 1 J 3, 1-3; Mt 11, 28; Mt 5, 1-12a.

Liturgia słowa: Pwt 6, 2-6; Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2); Hbr 7, 23-28; J 14, 23; Mk 12, 28b-34.

Liturgia słowa: Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Ps 94 (93), 12-13a. 14-15. 17-18 (R.: por. 14a); Por. Mt 11, 29ab; Łk 14, 1. 7-11.

Liturgia słowa: Rz 9, 1-5; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); Por. J 10, 27; Łk 14, 1-6.

Liturgia słowa ze święta 28 października: Ef 2, 19-22; Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: 5a); Łk 6, 12-19.

Liturgia słowa: Rz 8, 26-30; Ps 13 (12), 4-5. 6 (R.: 6a); Por. 2 Tes 2, 14; Łk 13, 22-30.