Jakie informacje podają nam na ten temat ewangeliści?

Co Ewangelia mówi o powszechnym zmartwychwstaniu ciał?

Dlaczego Maryję określamy tym właśnie tytułem?

Co o nim piszą ewangeliści?

Tyle ryb według św. Jana złowili apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa (por. J 21,11).