Czy pochodzą one z Biblii?


Skrót IHS składa się z trzech liter i wbrew pozorom nie są to litery łacińskie (a więc też nie polskie), lecz greckie. Litera „I” to „iota”, „H” to „eta”, czyli długie „e”, zaś „S” to „sigma”. Mamy zatem zapis, który stanowi pierwszą sylabę imienia Jezus („IES[ous]”). IHS wskazuje zatem na naszego Zbawiciela, głównego bohatera Ewangelii. Natomiast litery INRI to skrót od łacińskich słów: „I(esus) N(azarenus) R(ex) I(udaeorum)”, czyli „Jezus Nazarejczyk Król Żydów”. Taki to napis kazał sporządzić Piłat ze wskazaniem winy Chrystusa i umieścić go nad głową Skazańca (por. J 19,19). A wykonano go w trzech językach (po hebrajsku, grecku i po łacinie). Oba skróty, jak widać, odnoszą się do Jezusa Chrystusa i mają swe zakorzenienie w Biblii. Można jeszcze dodać jeden ciekawy znak, mianowicie literę X napisaną na dole dużej P (). W rzeczywistości są to litery greckie, odpowiedniki naszych CH i R. Składają się na początek określenia „Chrystus” (CHR[istos]) i również odnoszą się do naszego Pana.

ks. Wojciech Kardyś


„Pielgrzym” 2016, nr 23 (703), s. 7

Czy pochodzą one z Biblii?