Czy odrodzą się pielgrzymki do Abrahamowego Ur?

Agencja Reutera, pisząc o przygotowaniach do zbliżającej się pielgrzymki Franciszka do Iraku (w dniach 5-8 marca) zwraca uwagę na starożytne miasto Ur. Według Księgi Rodzaju to właśnie stamtąd rozpoczął swoją „pielgrzymkę wiary” Abraham, uważany nie tylko przez chrześcijan i żydów, ale także muzułmanów za „ojca wiary”.

REKLAMA


Już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku zaczęły tam przybywać pielgrzymki chrześcijańskie, które później ustały z powodu wojny w Iraku, a ostatnio także pandemii. Obecnie być może tradycja ta zacznie się odradzać.

Za wspólnego “ojca wiary” uważa Abrahama ponad połowa żyjących na świecie ludzi – twierdzi amerykański pisarz żydowski Bruce Feiler w książce ”Abraham: A Journey to the heart of Three Faiths” (Abraham: podróż do serca trzech religii). Stara się on znaleźć wspólne korzenie chrześcijaństwa, judaizmu i islamu właśnie w wierze tego biblijnego patriarchy.

Położony ok. 200 mil (ponad 320 km) na południe od Bagdadu Ur jest – według archeologów – jednym z najstarszych na świecie miast oraz ośrodków władzy i początków piśmiennictwa. W połowie XIX w. urzędujący wówczas w Basrze konsul brytyjski John George Taylor jako pierwszy odkrył tam starożytną wieżę świątynną – zikkurat z około XXI-XX wieku przed Chrystusem, a w niej cylindry z napisami w piśmie klinowym. Odczytanie ich potwierdziło hipotezę, że w tym miejscu rzeczywiście znajdował się opisywany w Biblii „Ur chaldejski”.

W latach 1922-34 nowe badania archeologiczne prowadził tam z ramienia Uniwersytetu w Pensylwanii i Muzeum Brytyjskiego Leonard Woolley. Badał on także wzgórze zikkuratu i znajdujący się obok kompleks mieszkalny. W ich trakcie odsłonięto groby królewskie, w których znaleziono między innymi biżuterię, instrumenty muzyczne, broń i złote naczynia. Późniejsze prace archeologów irackich polegały głównie na zabezpieczeniu tych odkryć.

Ale Ur domaga się zapewne zupełnie nowej koncepcji odrestaurowania i zagospodarowania. Wiąże się to z nadzieją rządu irackiego na ponowne odkrycie tego miejsca jako celu wycieczek i pielgrzymek. Zaczęły one tam przybywać w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, później jednak wybuch wojny w Iraku w 2003, a ostatnio również pandemia przerwały te działania.

Swoje nadzieje na ponowne „odkrycie Ur” wyraził w imieniu rządu szef Urzędu ds. Starożytności i Dziedzictwa Ali Kadhim Ghanim. W wywiadzie dla Reutera powiedział on: ”Wiążemy duże nadzieje z wizytą papieża, ponieważ na pewno przyczyni się ona do większej liczby przyjeżdżających do Ur turystów. Liczymy też na to, że zacznie tu przybywać coraz więcej chrześcijan”.


Źródło: https://ekai.pl/czy-odrodza-sie-pielgrzymki-do-abrahamowego-uru/
Fot. Wikipedia

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *