Papież: Słowo Boże staje się ciałem w tych, którzy się modlą

„Kiedy Słowo Boga, przeniknięte Duchem Świętym jest przyjmowane z otwartym sercem, nie pozostawia rzeczy takimi, jakimi były” – te słowa Papież skierował podczas dzisiejszej audiencji ogólnej transmitowanej w Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Franciszek w katechezie skupił się na modlitwie, którą możemy podjąć wychodząc od fragmentów Biblii. Słowa Pisma Świętego zostały napisane po to, aby zostały przyjęte przez osobę, która się modli, i żeby wzrastały w jej sercu.

REKLAMA


Ojciec Święty zaznaczył, że znany już wcześniej biblijny fragment może przemówić do nas w nowy sposób i rozjaśnić trudną sytuację. Od jakości naszej modlitwy, od otwartego serca, z jakim podchodzimy do Pisma Świętego, zależy, czy stanie się ono dla nas żywym Słowem Boga.

„Poprzez modlitwę dokonuje się jakby nowe wcielenie Słowa. A my jesteśmy «przybytkami», w których słowa Boga chcą być ugoszczone i strzeżone, aby mogły nawiedzić świat – podkreślił Papież. Dlatego musimy podchodzić do Biblii bez ukrytych intencji, bez jej instrumentalizowania. Człowiek wierzący nie szuka w Piśmie Świętym oparcia dla własnej wizji filozoficznej lub moralnej, ale ma nadzieję na spotkanie; wie, że te słowa, zostały napisane w Duchu Świętym, a zatem w tym samym Duchu należy je przyjąć, trzeba je rozumieć, aby mogło dojść do spotkania. Dlatego czytamy Pismo Święte w taki sposób, aby to ono «nas odczytywało».“

Franciszek zwrócił uwagę, że tradycja chrześcijańska, bardzo bogata w doświadczenia na temat modlitwy z Pismem Świętym przypomina nam o metodzie „Lectio divina”, która zrodziła się w środowisku monastycznym, a obecnie jest praktykowana również w parafiach i wielu innych wspólnotach. Polega ona na tym, aby czytając uważnie fragment biblijny, zrozumieć go i rozważyć, co on oznacza, zapytać, co do mnie mówi. „Lectio divina” ma nas prowadzić do kontemplacji, do takiego spotkania z Bogiem, podczas którego słowa i myśli ustępują miejsca miłości, kiedy wystarcza milczenie i zatopienie się w Bogu. Tekst biblijny staje się wówczas zwierciadłem, ikoną Boga i wezwaniem do modlitwy. Słowo Boże jest w nas żywe, inspiruje w nas dobre intencje, daje nam siłę oraz obdarza pokojem.

Papież – w życiu świętych spotykamy „replikę” Biblii

„W ten sposób Słowo Boże staje się ciałem – pozwolę sobie na użycie tego wyrażenia: staje się ciałem w tych, którzy przyjmują je na modlitwie. W niektórych starożytnych tekstach pojawia się intuicja, że chrześcijanie tak bardzo utożsamiają się ze Słowem, że nawet gdyby spalono wszystkie Biblie świata, to i tak można by ocalić «replikę» tego Słowa, poprzez ślad, jaki zostawiło ono w życiu świętych. To bardzo piękne wyrażenie – podkreślił Papież. Życie chrześcijańskie jest dziełem, jednocześnie, posłuszeństwa i twórczości. Dobry chrześcijanin powinien być posłuszny, ale równocześnie twórczy. Posłuszny, ponieważ słucha Słowa Bożego; twórczy, dlatego, bo Duch Święty pobudza go od wewnątrz do życia według niego i niesienia go naprzód. Pismo święte jest niewyczerpalnym skarbem. Niech Pan sprawi, abyśmy wszyscy coraz więcej z niego czerpali poprzez modlitwę.“

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-01/papiez-audiencja-27-stycznia-2021.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *