W Boże Narodzenie księża mogą odprawić cztery Msze św.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w dekrecie z dnia 16.12.2020 udzieliła zgody Biskupom diecezjalnym (ordynariuszom miejsca) na zezwalanie swoim prezbiterom na celebrowanie czterech Mszy świętych w następujące dni: 25 grudnia (Narodzenie Pańskie), 1 stycznia  (Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi) i 6 stycznia (Objawienie Pańskie).

REKLAMA


Przywilej udzielony biskupom jest ważny tylko na tegoroczny Okres Narodzenia Pańskiego i wynika z uwarunkowań wynikających z panującej na świecie pandemii. Zastosowanie tego przywileju wynika z racji duszpasterskich i nie jest obowiązkowe.

Według prawa kanonicznego kapłan może odprawić tylko jedną Mszę świętą dziennie, a drugą i trzecią jedynie za zgodą ordynariusza miejsca (Kan. 905). Wyjątkiem są uroczystość Narodzenia Pańskiego i Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, kiedy kapłan może odprawić trzy Msze święte.

BP KEP


Publikujemy pełny tekst Dekretu:

KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Prot. N. 59720

DEKRET

Mając na względzie uwarunkowania wynikające z panującej na świecie pandemii, mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez Papieża FRANCISZKA, chętnie zezwalamy, aby w Okresie Narodzenia Pańskiego jedynie bieżącego roku [liturgicznego] Ordynariusze miejsca mogli z powodu trwających przyczyn związanych ze światową zarazą zwaną Covid-19, udzielić prezbiterom przebywającym na terenie ich diecezji pozwolenia na sprawowanie czterech Mszy w dniu Narodzenia Pańskiego, w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz w dniu Objawienia Pańskiego, ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych i zawsze z zachowaniem przepisów prawa, szczególnie odnośnie do kan. 951.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia. W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 16 grudnia 2020 roku.

Robert Kard. Sarah
Prefekt

+Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz


Źródło: https://episkopat.pl/25-grudnia-1-stycznia-i-6-stycznia-ksieza-moga-odprawic-cztery-msze-sw-za-zgodna-ordynariusza-miejsca/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *