Modlitwa i wsparcie w Światowym Dniu Ubogich

Msza św. w ramach Pielgrzymki Bezdomnych W 4. Światowym Dniu Ubogich na Jasnej Górze odprawiona została Msza św. w ramach 15. Pielgrzymki Bezdomnych, organizowanej przez Caritas Polska. Obecni też byli przedstawiciele Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

REKLAMA


Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez Ojca Świętego Franciszka w 2017 r. i jest obchodzony co roku w niedzielę poprzedzającą uroczystość Chrystusa Króla.

W tym roku, ze względów epidemicznych, program 15. Pielgrzymki Bezdomnych został ograniczony do Mszy świętej, w której udział wzięli przedstawiciele osób bezdomnych ze schronisk Caritas na terenie arch. częstochowskiej. Eucharystii o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, w koncelebrze z ks. Pawłem Dzierzkowskim, zastępcą dyrektora Caritas Polska i ks. Markiem Batorem, dyrektorem Caritas arch. częstochowskiej.

Eucharystia została odprawiona w intencji ludzi bezdomnych, biednych i potrzebujących pomocy, ale także wolontariuszy i pracowników, ofiarodawców i dobrodziejów Caritas Polska.

„Obchodząc ustanowiony przez papieża Franciszka 4. Światowy Dzień Ubogich, ogarniajmy naszą modlitwą ludzi cierpiących niedostatek” – mówił na początku Mszy św. abp Depo.

„Jak nam wszystkim i każdemu potrzeba dzisiaj normalności, prawdomówności bez wulgaryzmów i osądów, i nie tylko w układach politycznych czy społecznych, ale przede wszystkim w sercu i mowie każdego z nas, owej wyciągniętej ręki do drugiego człowieka, potrzebującego jakiejkolwiek pomocy duchowej, materialnej” – mówił w kazaniu abp Depo, nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Ubogich – „Wyciągnij rękę do ubogiego”.

„Dziś już lepiej rozumiemy, że odpowiedzialne myślenie o przyszłości naszych rodzin, dzieci i młodzieży, połączone z poszanowaniem ludzi starszych, chorych, ubogich, sprawiedliwość i miłość społeczna nie mogą być stanami od czasu do czasu, czy od czasu zmiany rządów czy struktur państwowych, ale winny stać się codzienną rzeczywistością. Dopiero wtedy nasze chrześcijaństwo, czyli osobista więź z Chrystusem, nie będzie tylko wystrojem świątecznym, ale – jak pisał oman Brandstaetter – chrześcijaństwem chwil powszednich, z których składa się wieczność’” – podkreślał kaznodzieja.

Abp Depo przypominał słowa Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (…) Czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”.

„Maryjo, Matko ubogich, otwieraj nasze serce i ręce” – zakończył metropolita częstochowski.

*

Doroczna modlitwa Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta odbyła się na Jasnej Górze. Jest to katolicka organizacja dobroczynna, która pomaga bezdomnym i ubogim. Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową, która zajęła się pomocą bezdomnym. Towarzystwo powstało w 1981 r., a więc w przyszłym roku, 2021, będzie obchodziło jubileusz 40-lecia istnienia. Prowadzi 132 placówki pobytowe, w których przebywa ok. 3500 osób

Nieliczni pielgrzymi ze względu na ograniczenia sanitarne uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej o godz. 9.30 w Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik, krajowy kapelan Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Bernard Wilczyński, paulin.

„Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta od 40 lat organizuje największą w Polsce sieć schronisk i domów samotnej matki oraz wiele innych placówek dla osób bezdomnych i wykluczonych społecznie – mówił w homilii ks. prał. Stanisław Słowik – Nie sposób pominąć tysięcy wolontariuszy angażujących się w ramach Towarzystwa Pomocy, w ramach Caritas i wielu innych organizacji, którzy poświęcają swój czas i siły oraz środki dla dobra bliźnich w najróżniejszych potrzebach. Te cenne i chwalebne przykłady można by wymieniać o wiele dłużej. Myślę, że te kilka przykładów wystarczy by uświadomić sobie, że jest wiele dobra pośród nas. Jednak niestety, jest pośród nas wielu ludzi, którzy nie zauważają potrzeb bliźniego i nie mają ochoty im pomagać, a co gorsza, wykorzystują swoją pozycję dominująca i krzywdzą wielu dla swojego bogactwa”.

Ks. Stanisław przypomniał również słowa Franciszka z listu na dzisiejszy Dzień Ubogich: ‘W tej drodze codziennego spotykania się z ubogimi towarzyszy nam Matka Boga, która bardziej niż wszystkie inne jest Matką ubogich. Panna Maryja zna dobrze trudności tych, którzy są zmarginalizowani, ponieważ ona sama znalazła się w podobnej sytuacji, wydając na świat Syna Bożego w stajni. Ze względu na groźby Heroda uciekła do innego kraju wraz z Józefem, swoim mężem oraz z małym Jezusem, a sytuacja uchodźców naznaczyła na kilka lat Świętą Rodzinę. Niech modlitwa do Matki ubogich pozwoli przystąpić jej synom umiłowanym oraz tym wszystkim, którzy służą im w imię Chrystusa’.

Z okazji nadchodzącego jubileuszu został ufundowany sztandar Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta, i na zakończenie Mszy św. nastąpiło jego poświęcenie.

*

Na Jasnej Górze modlitwa w intencji ubogich rozpoczęła się już w sobotę, 14 listopada podczas Apelu Jasnogórskiego. O. Zygmunt Bola, paulin, opiekun Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego prosił w rozważaniu apelowym Maryję: „Matko Nadziei, poruszaj wciąż nowe serca do codziennego ‘wstawania z kanapy’ i wyruszania w stronę najbardziej potrzebujących, niech nie braknie tych, którzy pochylać się będą nad swoim słabym bratem”.

Warto dodać, że od 26 lat na Jasnej Górze działa Jasnogórski Punkt Charytatywny. Pomaga potrzebującym nawet teraz, w czasie epidemii, wydając chleb i inną żywność, ubrania i środki czystości. Pomoc jest finansowana przez Klasztor jasnogórski, ale także z datków pielgrzymów.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ dr, mś
2020-11-15, niedziela, godz. 17.50


Źródło: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-14371

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *