Przesłanie VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej

Usłyszeć drugiego w dialogu, to przyjąć dar jego obecności dla siebie, to także nieustannie budować i potwierdzać swoją tożsamość ucznia i uczennicy Chrystusa, to podejmować trud prawdy w duchu wzajemnego zrozumienia i odkrywania wspólnych wartości – czytamy w Przesłaniu VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

REKLAMA


Na zakończenie obrad przedstawił je abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną Kongres został skrócony do dwóch dni. Spotkanie przebiegało pod hasłem “Przestrzenie dialogu. Chrześcijańskie inspiracje kultury spotkania”.

Jak zauważył abp Budzik w końcowym Przesłaniu, głównym przedmiotem intelektualnych rozważań Kongresu, było pojęcie dialogu, który jest wpisany w naturę człowieka jako forma twórczego zaangażowania. – Pomaga mu coraz bardziej poznawać i zgłębiać prawa stworzonego przez Boga świata, odkrywać system wartości określający jego miejsce i rolę w świecie, budować relacje oparte na promowaniu godności osoby i wzajemnym szacunku – przytoczył metropolita lubelski.

Refleksja nad rolą dialogu i jego znaczenia dla współczesnego świata, zdaniem hierarchy potwierdza, że wszystkie przestrzenie ludzkiego życia i oddziaływania stają się areopagami wymiany myśli i idei. – Wypowiadanie opinii buduje w świecie płaszczyznę wzajemnej wymiany informacji, jakże ważną w dobie totalnych zagrożeń, które dzisiaj świat przeżywa zmagając się z pandemią i z wieloma konfliktami o charakterze zbrojnym. Wydaje się, że od zawsze właśnie te dwa obszary troski, o trwały pokój na świecie oraz o jak najlepszą kondycję populacji ludzkiej, nieustannie zajmują uwagę znaczących instytucji światowych i gremiów skupiających autorytety nauki – zaznaczyli uczestnicy lubelskiego spotkania.

W dokumencie końcowym, została opisana także rola Kościoła Katolickiego, jako służącego Ewangelii pokoju. – Głoszenie ewangelicznego przepowiadania w dzisiejszym świecie wiąże się z koniecznością wyrażenia palącego postulatu, aby człowiek otworzył się na drugiego człowieka i uważnie go słuchał, właśnie ze względu na wiarę w Boga. Usłyszeć drugiego w dialogu, to przyjąć dar jego obecności dla siebie, to także nieustannie budować i potwierdzać swoją tożsamość ucznia i uczennicy Chrystusa, to podejmować trud prawdy w duchu wzajemnego zrozumienia i odkrywania wspólnych wartości. W prowadzeniu dialogu wyraża się zarówno pragnienie życia w pokoju jak i autentyczne zaangażowanie na rzecz jego przywracania i umacniania – czytamy w Przesłaniu VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej.

Z związku z ogłoszeniem w Lublinie czerwonej strefy, która będzie obowiązywać od najbliższej soboty, program VI Kongresu Kultury Chrześcijańskiej został zmodyfikowany tak, aby większość przewidzianych wydarzeń odbyła się w piątek. Podczas porannego spotkania odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, połączona z ceremonią wręczenia doktoratu honoris causa kard. Kurtowi Kochowi. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan wygłosił wykład i celebrował mszę w kościele akademickim KUL.

W części popołudniowe odbyły się panele dyskusyjne poruszające m.in. dialog w nauczaniu Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, dialog ekumeniczny, polityczno-historyczne znaczenie dialogu czy teologiczną odpowiedzialność za dialog.

Pierwszy Kongres Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie odbył się w 2000 r. z inicjatywy ówczesnego metropolity lubelskiego abp. Józefa Życińskiego. Wydarzenie jest spotkaniem intelektualistów i ludzi kultury, wpisującym się w twórczy dialog Kościoła ze światem współczesnym, prowadzony w zmieniających się warunkach kulturowych. Kieruje nimi potrzeba podejmowania wspólnej refleksji w duchu „troski o zachowanie najpiękniejszego kształtu tego, co autentycznie ludzkie”. Tradycyjnie odbywa się co cztery lata.

Pełna treść dokumentu dostępna jest TUTAJ.


Źródło: https://ekai.pl/przeslanie-vi-kongresu-kultury-chrzescijanskiej/
Fot. Tomasz Koryszko/ KUL

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *