Papież: trzeba uzdrowić chory świat

„W tym czasie niepewności i udręki, zapraszam wszystkich do przyjęcia daru nadziei, która pochodzi od Chrystusa” – mówił Papież Franciszek na audiencji ogólnej. Kontynuował na niej cykl katechez poświęcony wyzwaniom jakie postawił przed ludzkością kryzys pandemiczny. Była to ostatnia audiencja środowa bez udziału wiernych, transmitowana z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Za tydzień Papież spotka się z pielgrzymami na watykańskim Dziedzińcu św. Damazego.

REKLAMA


Ojciec Święty zauważył, że pandemia ujawniła wiele chorób społecznych. Dotyczą one możliwości pracy w domu, edukacji szkolnej oraz nierównego wzrostu gospodarczego. Obecny model ekonomiczny wyrządza również ogromne szkody środowisku naturalnemu. Wskazał, że za tym wszystkim kryje się grzech żądzy posiadania i panowania nad innymi ludźmi oraz nad samym Bogiem. Niewielka grupa najbogatszych posiada więcej niż cała reszta mieszkańców ziemi.

Franciszek zaznaczył, że istnieje relacja odpowiedzialnej wzajemności pomiędzy ludźmi i naturą. Każda wspólnota może wziąć z dóbr ziemi to, czego potrzebuje do przeżycia, ale ma również powinność chronienia jej. Wskazał, że jesteśmy zarządcami dóbr, a nie ich właścicielami. Nie mogą być przez nas używane jedynie dla własnej korzyści. Przypomniał również hiszpańskie powiedzenie: „kwitnijmy we wspólnocie, jak pokazuje to doświadczenie świętych”.

Papież – wyjść lepszymi z kryzysu

„Przeżywamy aktualnie kryzys. Pandemia wciągnęła nas wszystkich w kryzys. Ale pamiętajcie: z kryzysu nie można wyjść takim samym. Albo wyjdziemy lepsi, albo wyjdziemy gorsi. Stoi przed nami wybór. Czy po kryzysie nadal będziemy utrzymywać system gospodarczy nierówności społecznych prowadzący do zniszczenia środowiska, stworzenia, wspólnego domu? – pytał Papież. – Pomyślmy o tym. Oby wspólnoty chrześcijańskie dwudziestego pierwszego wieku odzyskały tę świadomość. Troska o stworzenie i sprawiedliwość idą w parze.“

Ojciec Święty podkreślił, że jeśli troszczymy się o dobra, które daje nam Stwórca, jeśli dzielimy się tym, co posiadamy, tak aby nikomu niczego nie brakowało, to wówczas możemy wzbudzić nadzieję na odrodzenie zdrowszego i bardziej sprawiedliwego świata. Na zakończenie swojej katechezy Franciszek wspomniał o dzieciach.

Papież – pomyślmy o dzieciach

„Spójrzcie na statystyki: ile dzieci umiera dzisiaj z głodu, z powodu niewłaściwej dystrybucji dóbr, z powodu wadliwego systemu gospodarczego, o którym mówiłem wcześniej – pytał Papież. – Ile dzieci nie uczęszcza dzisiaj do szkoły z tego samego powodu? Niech ten obraz dzieci cierpiących z głodu i pozbawionych nauczania pomoże nam zrozumieć, że z tego kryzysu powinniśmy wyjść lepszymi.“

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-08/papiez-audiencja-26-sierpnia.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *