Ankieta religijna Radia Głos w związku z epidemią

W związku ze specyficzną sytuacją, w jakiej znalazł się Kościół Katolicki w okresie epidemii kierujemy serdeczną prośbę do wszystkich osób zainteresowanych życiem religijnym.

REKLAMA


Pragniemy wygenerować inicjatywy medialne i duszpasterskie zgodne z potrzebami wiernych, którzy w ostatnich miesiącach zostali poddani znacznym ograniczeniom w dostępie do praktyk religijnych. Konieczność długiego przebywania w domu stworzyła nową przestrzeń do rozmów w gronie najbliższych oraz ukazała duchowe potrzeby i braki współczesnych polskich chrześcijan.

Aby zaradzić nowej sytuacji i religijnie wesprzeć wiernych prosimy o wypełnienie poniższej ankiety i wysłanie odpowiedzi na adres:

kontakt@radioglos.pl

 1. Czy korzystał (Pani, Pan) w okresie epidemii z transmisji Mszy świętych (wpisać tak lub nie)?:
  a. Telewizyjnych ___
  b. Radiowych___
  c. Internetowych___
 2. Jeżeli korzystał (Pani, Pan) z przekazów transmisji liturgicznych, proszę krótko opisać w jakiej atmosferze odbywał się odbiór tych transmisji, czy ewentualnie towarzyszyła temu specjalna dekoracja (krzyż, obrazy, świece, itp.)? ___
 3. Czy wszyscy domownicy korzystali z transmisji wydarzeń religijnych? ___

  Jaki był to procent domowników (ile osób na liczbę mieszkających)? ___

 4. Czy w czasie epidemii miała miejsce modlitwa rodzinna? ___

  Czy było to nowe zjawisko w domu, czy utrwalona tradycja? ___

 5. Czy miejscowi duszpasterze (parafia) prowadziła własne transmisje poprzez Internet? ___

  Czy poza transmisjami Mszy św. i nabożeństw parafia umieszczała w Internecie inne przekazy o charakterze religijnym, duszpasterskim (np. filmy własnej produkcji, programy religijne, inicjatywy duszpasterskie)? ___

  Jeżeli tak, to jakie? ___

 6. Czy w czasie epidemii praktykował (Pani, Pan) spowiedź św. i kiedykolwiek udział we Mszy św.? ___
 7. O czym chciałby (Pani, Pan) usłyszeć w konferencjach, katechezach, filmach itp. umieszczanych przez parafie i media katolickie w Internecie dla wzmocnienia wiary? ___
 8. Jakie widzi (Pani, Pan) najpilniejsze zadania duszpasterskie w parafiach i mediach katolickich w okresie po zakończeniu epidemii? ___

Z góry serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie.

 

Ks. Ireneusz Smagliński
Dyrektor Radia Głos


Źródło: http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7793-ankieta-religijna-radia-glos

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *