Obchody Dnia Przedsiębiorcy na Jasnej Górze

21 czerwca po raz piąty obchodzony był w Polsce Dzień Przedsiębiorcy. Z tej okazji na Jasnej Górze odprawiona została Msza św. w intencji środowisk gospodarczych oraz przedsiębiorców. Wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele rządu, ministerstw, posłowie, senatorowie oraz przedstawiciele 200 organizacji przedsiębiorców.

REKLAMA

Na pielgrzymkę przybyła wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. To jednocześnie 2. Ogólnopolska Pielgrzymka Przedsiębiorców na Jasną Górę – pierwsza odbyła się rok tremu.

Dzień Przedsiębiorcy został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z 9 czerwca 2016 r. W tym roku przypada okrągła, piąta rocznica uchwalenia święta przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach podjęli decyzję o uczczeniu tego dnia w sposób szczególny – organizacją Mszy św. na Jasnej Górze w intencji przedsiębiorców.

„W tym roku ten dzień obchodzimy w szczególnym czasie, kiedy cały świat boryka się ze skutkami pandemii, a przedsiębiorcy są na pierwszej linii frontu walki z tym gospodarczym kryzysem – podkreślała Jadwiga Emilewicz w rozmowie z Biurem Prasowym Jasnej Góry – Dziś musimy jeszcze bar dziej sobie przypomnieć o tych moralnych podstawach przedsiębiorczości, jakie jest miejsce i rola tego, kto przedsiębierze, tego, kto najbardziej ryzykuje, tego, kto tworzy miejsca pracy i któremu dziś pewnie warto przypomnieć o tym, dlaczego to robi – w jaki sposób należy interpretować słowa biblijne: ‘czyńcie sobie ziemię poddaną’, bo one w sposób szczególny adresowane są do przedsiębiorców. W tym trudnym czasie warto tymi wątpliwościami, obawami i troskami się dzielić, bo bez dobrej współpracy i przedsiębiorców pomiędzy sobą, ale między przedsiębiorcami, administracją rządową i całym społeczeństwem nie uporamy się ze skutkami kryzysu w taki sposób, w jaki byśmy sobie życzyli”.

„Jasna Góra to nie tylko miejsce kultu, które bliskie jest już kolejnym pokoleniom Polaków, ale to także wielkie i ważne miejsce w naszej historii. Ono jest uosobieniem, ucieleśnieniem nie tylko wielu zrywów i walk Polski o niepodległość, o wolność, ale także symbolem tego, co dla naszych wartości najważniejsze. To jest też takie miejsce, do którego warto przychodzić w tych trudnych czasach, kiedy podważamy porządek, podważamy ład, bo pandemia także unaocznia nam znacznie głębszy kryzys, z jakim mierzy się zachodnia cywilizacja. Warto powrócić do korzeni, a korzenie zachodniej cywilizacji są w takich miejscach jak Częstochowa” – podkreśliła wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Wśród gości pielgrzymki są także: Jarosław Gowin, przewodniczący klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica; Krzysztof Tchórzewski, przewodniczący sejmowej komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Robert Magdziarz, wicewojewoda śląski, senatorowie, posłowie, samorządowcy.

„To jest trudny czas dla całego świata, trudny okres również dla polskich przedsiębiorców, tym ważniejsze jest, żeby szukali inspiracji w tym miejscu uświęconym polską tradycją, uświęconym wiarą – powiedział Jarosław Gowin, przewodniczący klubu parlamentarnego Zjednoczona Prawica – Dla mnie przewodnikiem po tym, jak prowadzić gospodarkę w sposób zgodny z zasadami chrześcijaństwa, jest encyklika św. Jan Pawła II „Centesimus annus”. Wydaje mi się, że w tej encyklice warto szukać inspiracji do tego, w jaki sposób prowadzić działalność gospodarczą skutecznie, a jednocześnie w zgodzie z wartościami”.

„Dla mnie przedsiębiorcy to jest ‘sól tej ziemi’. To oni tworzą miejsca pracy, to oni płacą największe podatki, i dzięki tym podatkom funkcjonuje oświata, administracja państwowa, Służba Zdrowia. I wiem doskonale, bo sam byłem przez wiele lat przedsiębiorcą, że sytuacja ludzi aktywnych, przedsiębiorczych ciągle w Polsce nie jest taka, jaka powinna być. Ciągle przedsiębiorcom rzucamy my, politycy, za dużo kłód pod nogi. Dobrze, że ustanowiono takie święto, żeby wszystkim w Polsce przypominać, jak ważną i jak szlachetną działalnością jest prowadzenie firmy i rozwój gospodarki”.

„Wiemy, że to jest trudny czas dla gospodarki światowej, dla gospodarki polskiej – powiedział o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry – Z tego powodu tym bardziej chcemy tutaj, na Jasnej Górze prosić Matkę Bożą o wstawiennictwo za wszystkimi polskimi przedsiębiorcami, za tymi, którzy tworzą polskie PKB, tworzą miejsca pracy, po to, by oni w tym trudnym czasie znaleźli rozwiązanie jak przeprowadzić nasz kraj i polską ekonomię przez ten czas recesji, spowolnienia gospodarczego. Cieszę się bardzo, że po raz drugi gromadzimy się w takim gronie na Jasnej Górze i wierzę w to, że ta dzisiejsza modlitwa pomoże nam w oparciu o wartości chrześcijańskie, które mówią też o solidarności międzyludzkiej, o tym, żeby nawzajem się wspierać, pomagać sobie, nie zapominać o najbardziej potrzebujących, biednych, bo tylko w ten sposób tworząc wspólnotę narodową, ale też wspólnotę kościoła możemy razem przejść przez ten trudny okres w taki sposób, by to nie doprowadziło do jeszcze większych podziałów społecznych w naszym narodzie, w naszym kraju”.

*

Eucharystii o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył bp Antoni Dydycz, biskup senior diec. drohiczyńskiej w zastępstwie abpa Wiktora Skworca, metropolity katowickiego, który z powodu kwarantanny w Kurii Arch. Katowickiej, nie mógł przyjechać na pielgrzymkę. Napisał jednak specjalny apel z okazji obchodzonego w Polsce 21 czerwca Dnia Przedsiębiorcy, skierowany m.in. do uczestników jasnogórskiego spotkania: „Nie mogąc z powodu kwarantanny uczestniczyć w tym ważnym religijnie i społecznie wydarzeniu, serdecznie proszę – duchowieństwo i wiernych świeckich – do modlitwy za przedsiębiorców w tym trudnym dla nich czasie doświadczania skutków stanu epidemicznego” – pisze w apelu abp Skworc.

Metropolita katowicki razem z przedsiębiorcami dziękuje za działania w zakresie ochrony i ratowania gospodarki i przedsiębiorczości w sytuacji kryzysu. Prosi też o dary Ducha Świętego dla przedsiębiorców, „aby roztropnie korzystając z programów pomocowych państwa, w imię społecznej solidarności zachowywali miejsca pracy”.

Ks. arcybiskup apeluje też do pracodawców, by wspierali wszystkich, których miejsca pracy są zagrożone. „Ochrona ekonomicznie najsłabszych i sprawiedliwość, równomierne rozłożenie materialnych kosztów zmagania się z ekonomicznymi skutkami stanu epidemicznego, są dzisiaj szczególnym wymogiem solidarności i miłości społecznej” – przypomina abp Skworc.

*

Zebranych na Mszy św. witał przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski. „Na Jasną Górę pielgrzymują dzisiaj polscy przedsiębiorcy, pracodawcy, ludzie biznesu – osoby, które podejmują działalność gospodarczą, wytwórczą i usługową, tworząc poprzez swoje firmy miejsca pracy, oraz dobra, bez których życie na ziemi nie jest możliwe – mówił o. przeor – Wasza wiedza , dorobek, pomysłowość i doświadczenie tworzą nie tylko zysk konkretnych firm, ale są jakże ważnym wsparciem dla działalności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, charytatywnej, zdrowotnej, a także religijno-ewangelizacyjnej. Dziękujemy dzisiaj za wasze powołanie, pracę i troskę o dobro wspólne i dobrostan obywateli Rzeczypospolitej”.

„Zapraszam was wszystkich do gorliwej modlitwy, by Jasnogórska Bogarodzica Dziewica czuwała nad polskimi przedsiębiorcami i motywowała do prawdziwie chrześcijańskiego spojrzenia na dziedzinę ludzkiej przedsiębiorczości, chroniąc dziedzictwo materialne i duchowe narodu i naszej Ojczyzny” – podkreślił o. Samuel Pacholski.

W imieniu organizatorów pielgrzymów powitał również Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podkreślił, że ustanowienie Dnia Przedsiębiorcy przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „było wyrazem uznania polskiego państwa dla tej grupy społecznej, wyrazem hołdu dla ich ciężkiej pracy, za stworzenie miejsc pracy, osłonę i obronę swoich pracowników. Polski parlament uznał przedsiębiorców za grupę niezwykle ważną dla nas wszystkich. I dzisiaj tutaj na Jasnej Górze postanowiliśmy być razem – mówił Adam Abramowicz – Mamy gości ze strony władzy, ale też jesteście wy, kochani przedsiębiorcy, którzy tutaj dzisiaj, na Jasnej Górze szukacie tej wspólnoty, szukacie pocieszenia, wsparcia duchowego, bo ono jest nam niezwykle potrzebne. Ale są też wasi pracownicy – bo my wszyscy powinniśmy właśnie tu, u stóp Matki Bożej, stanowić jedną wielką rodzinę”.

„Nie zapominajmy, że właśnie w Piśmie Świętym odszukujemy to, co kształtuje sposób myślenia, podpowiada nam, jak mamy postępować, jak mamy tę naszą dynamiczną przedsiębiorczość, średnią czy małą, wykorzystywać. Pismo Święte zachęca nas do tego, żebyśmy zawsze mieli poczucie odpowiedzialności za to, co czynimy” – mówił w kazaniu bp Antoni Dydycz.

„W Panu Bogu zawsze winniśmy mieć nadzieję – ale nie bierne oczekiwanie, nie jakieś zmęczenie. Potrzebna jest nadzieja, która mobilizuje, która do czegoś zachęca” – stwierdził ks. biskup i podkreślił, że w przedsiębiorczości „nie wystarcza tylko siły, potrzebny jest duch, i potrzebne jest zaangażowanie”.

„Celem wszystkich naszych wysiłków tutaj, na ziemi jest troska o życie, godne, przyzwoite. I dlatego ufajmy, że Ta, która tutaj jest tak blisko, będzie nam dopomagała, abyśmy potrafili przezwyciężać wszystkie słabości. A w naszej Ojczyźnie przedsiębiorczość, czy to będzie średnia, czy mała, same przymiotniki nie są tutaj istotne – istotne jest to, czy w tę naszą przedsiębiorczość włączymy to wszystko, co podpowiada nam serce, kiedy mówi o uczciwości, mówi o szlachetności, pracowitości, i mówi o tym, że na tę naszą pracowitość ktoś czeka – czeka po prostu życie” – mówił bp Dydycz.

Po błogosławieństwie końcowym i po rozesłaniu pasterskim na zakończenie Mszy św., głos zabrała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. „Dziś jesteśmy w wyjątkowym dla Polski i dla Europy miejscu, miejscu, gdzie warto przypomnieć sobie, jakie są nasze korzenie, jakie są nasze podstawy, i tak naprawdę co w istocie stanowi o tym, że jest się przedsiębiorcą, który osiąga sukces. I tych źródeł zawsze warto szukać u mądrzejszych od nas” – mówiła pani wicepremier.

„To, co jest ważne, i czym w czasie takiej trudnej próby, jaką dziś przeżywamy, warto pamiętać, to że przedsiębiorczość jest kategorią moralną. Przedsiębiorca to ten, który organizuje się dla drugich i z drugimi, na pewno z tymi najbliższymi, czyli ze swoimi pracownikami. To, o czym warto pamiętać w czasie trudnym to to, że dla przedsiębiorcy, tak jak dla nas wszystkich, praca powinna być przed kapitałem. Praca jest wartością, i utrzymanie tej pracy jest naszym wspólnym celem” – podkreślała Jadwiga Emilewicz.

Eucharystia, podobnie jak w większość niedziel w ostatnich miesiącach, była transmitowana w 1 programie Telewizji Polskiej.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ es, dr
2020-06-21, niedziela, godz. 12.50


Źródło: http://www.jasnagora.com/wydarzenie-13963

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *