Papież: winniśmy być mostami pomiędzy Bogiem i ludźmi

„Postawa wstawiennictwa jest właściwością świętych, którzy naśladując Jezusa, są «mostami» między Bogiem a Jego ludem” – to słowa Papieża ze środowej audiencji ogólnej. Kontynuował on cykl katechez na temat modlitwy odwołując się do postaci wielkich postaci biblijnych. Tym razem przywołał postać Mojżesza, który nie był „przeciętnym” i „łatwym” rozmówcą Pana Boga.

REKLAMA


Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Mojżesz w momencie powołania przez Boga był po ludzku rzecz biorąc „życiowym bankrutem”. Szybko rozpadły się jego marzenia o wielkiej karierze i chwale. I to właśnie w sytuacji poczucia osobistej porażki, w ciszy pustyni objawił mu się Bóg, który wezwał go ponownie do wzięcia na siebie troski o lud Izraela. Mojżesz przedstawia swoje lęki i zastrzeżenia. W jego modlitwie najczęściej pojawia się wtedy słowo: „dlaczego?”. Wydaje się, że kiedy człowieka nachodzą wątpliwości, to modlitwa jest niemożliwa. W tym tkwi słabość, która również staje się siłą człowieka. Mojżesz jest człowiekiem, który jedną ręką trzyma się Boga, a drugą swojego ludu, zwłaszcza w chwilach pokusy i grzechu. Nie traci z nim nigdy kontaktu, zachowuje pamięć o korzeniach. Mojżesz nigdy nie odwraca się od Boga, ale również nie odwraca się od swego ludu. Jest wierny więzom krwi, ale równocześnie idzie za głosem Boga.

Szczególnym sposobem modlitwy praktykowanym przez Mojżesza jest wstawiennictwo. Jego wiara w Boga jest nierozerwalnie złączona z poczuciem ojcostwa, jakie żywi wobec swojego ludu. Pismo św. zazwyczaj przedstawia Mojżesza z rękami wzniesionymi do góry, ku Bogu, jakby swoją osobą pełnił rolę mostu pomiędzy niebem a ziemią. Nawet po popełnieniu grzechu bałwochwalstwa Mojżesz pozostaje mostem, nie przestaje się wstawiać za ludem.

Papież – być mostem pomiędzy Bogiem i ludźmi

„Dwie strony, lud i Bóg, a on pośrodku. Nie sprzedaje swoich ludzi dla kariery. Nie jest karierowiczem, pozostaje tym, który się wstawia: za swoimi ludźmi, za życiem, za historią, za narodem do Boga, który go wezwał. Jest mostem. Jest pięknym przykładem dla wszystkich pasterzy, którzy powinni być «mostami». Dlatego nazywa się ich pontifex – mostami. Pasterze są mostami pomiędzy ludem, do którego przynależą i Bogiem, do którego należą poprzez powołanie – zaznaczył Papież. – Podobnie Mojżesz: «Przebacz Panie ich grzech, a jeśli nie przebaczysz wykreśl mnie z księgi, w której mnie zapisałeś. Nie chcę robić kariery kosztem mojego ludu».“

Ojciec Święty przypomniał, że to sam Jezus jest dzisiaj dla nas pontifexem, mostem pomiędzy nami i Ojcem. I Jezus wstawia się za nami, daje zobaczyć Ojcu swoje rany, które są ceną za nasze zbawienie i wstawia się za nami. Mojżesz jest obrazem Jezusa wstawiającego się dzisiaj za nami.

Papież – niech modlitwa wstawiennicza wznosi się do Boga

„Mojżesz pobudza nas, byśmy modlili się z takim samym zapałem, jak Jezus, wstawiali się za światem, pamiętali, że mimo wszystkich jego słabości, zawsze należy on do Boga. Wszyscy należą do Boga. Najgorsi grzesznicy, ludzie najbardziej źli, wyjątkowo skorumpowani rządzący są dziećmi Boga. Jezus czuje to i wstawia się za wszystkimi – podkreślił Papież. – A świat żyje i rozwija się dzięki błogosławieństwu sprawiedliwego, dzięki pobożnej modlitwie i ta pobożna modlitwa świętego, sprawiedliwego, wstawiającego się, kapłana, biskupa, papieża, świeckiego nieustannie wznosi za ludzi, w każdym miejscu i w każdym okresie dziejów.“

Ojciec Święty zachęcił, aby pomyśleć o Mojżeszu, szczególnie wtedy gdy przychodzi nam chęć potępienia kogokolwiek i ogarnia nas wewnętrzne wzburzenie. Ono czasem dobrze robi, ale potępianie nigdy nie działa dobrze. Nie dajmy się ponieść zagniewaniu, ale wstawiajmy się za innymi. To nam dobrze zrobi – zakończył Franciszek.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-06/papiez-audiencja-17-czerwca-modlitwa-mojzesz.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *