Owoce Eucharystii – zjednoczenie z Bogiem i braćmi

O dwóch owocach Eucharystii, zjednoczeniu z Chrystusem i braterstwie, mówił Papież w rozważaniu przed wczorajszą modlitwą Anioł Pański. Franciszek uwzględnił fakt, że Kościół we Włoszech dopiero w niedzielę obchodzi uroczystość Bożego Ciała. Odwołał się zatem do drugiego czytania przewidzianego na tę uroczystość.

REKLAMA


Udział w Ciele Chrystusa

“Apostoł stwierdza: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?” (w. 16). Słowa te – mówił Ojciec Święty – wyrażają skutek mistyczny lub duchowy Eucharystii: dotyczy on zjednoczenia z Chrystusem, który w chlebie i winie ofiarowuje siebie dla zbawienia wszystkich. Jezus jest obecny w sakramencie Eucharystii, aby był naszym pokarmem, aby był przyswojony i aby stał się w nas tą odnawiającą siłą, która przywraca energię i pragnienie, by wyruszać na nowo po każdym postoju lub upadku”.

Św. Paweł mówi też o drugim skutku Eucharystii. Wyraża to następującymi słowami: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało”.

Sakrament obecności pomaga wytrwać w braterstwie

“Chodzi o wzajemną komunię osób uczestniczących w Eucharystii – zaznaczył Ojciec Świety – do tego stopnia, że stają się między sobą jednym ciałem tak, jak jeden jest chleb łamany i rozdawany. Komunia w Ciele Chrystusa jest skutecznym znakiem jedności, komunii, dzielenia się. Jesteśmy wspólnotą, która karmi się Ciałem i Krwią Chrystusa. Nie można uczestniczyć w Eucharystii nie angażując się w szczere wzajemne braterstwo. Ale Pan dobrze wie, że nie wystarczają do tego jedynie nasze ludzkie siły. Wręcz przeciwnie, wie, że wśród Jego uczniów zawsze będzie pokusa rywalizacji, zazdrości, uprzedzeń, podziałów… Wszyscy to znamy. Także dlatego pozostawił nam Sakrament swojej rzeczywistej, konkretnej i trwałej obecności, abyśmy, pozostając zjednoczeni z Nim, zawsze mogli otrzymać dar braterskiej miłości. „Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9), powiedział do swoich przyjaciół; i jest to możliwe dzięki Eucharystii”. 


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-06/aniol-panski-owoce-eucharystii-zjednoczenie-z-bogiem-i-bracmi.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *