Pierwszy rok inicjatywy „Zranieni w Kościele” za nami

Po roku działalności inicjatywa “Zranieni w Kościele” dzieli się doświadczeniami i publikuje rekomendacje działań mogących ulepszyć sposoby wspierania osób skrzywdzonych przemocą seksualną w Kościele.

REKLAMA


– Wiemy, że jest wciąż wiele osób, które nie wiedzą o naszej Inicjatywie, a mogłyby potrzebować jej wsparcia. Dlatego można powiedzieć, że był to ważny rok, ale pamiętamy też, że wiele wyzwań jest jeszcze przed nami. Dzięki zaufaniu osób skrzywdzonych, które zadzwoniły na nasz telefon, jeszcze lepiej zrozumieliśmy, czym jest Kościół i jaka jest nasza odpowiedzialność za całą wspólnotę i drugiego człowieka w niej, zwłaszcza skrzywdzonego. Jesteśmy gotowi brać ją dalej – mówi KAI Jakub Kiersnowski, prezes KIK w Warszawie i jeden z twórców „Zranionych w Kościele”.

Inicjatywa „Zranieni w Kościele” to istniejący od marca 2019 roku telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Tworzą ją świeccy katolicy zatroskani o bliźnich skrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła. Działa autonomicznie, lecz w porozumieniu z władzami kościelnymi, niosąc fachową pomoc osobom skrzywdzonym.

Co tydzień, w każdy wtorek od godziny 19 do 22, przy telefonie wsparcia dyżurują psychoterapeutki, wysłuchując osób skrzywdzonych oraz udzielając im informacji o możliwości otrzymania pomocy prawnej, psychologicznej czy duchowej, a także kierując je do odpowiednich i zaufanych specjalistów. Podczas ponad 50 dyżurów odebrano ponad 120 telefonów. Większość spraw to historie dotąd nigdzie niezgłaszane, a rozmowy trwają zazwyczaj bardzo długo. Osobom dzwoniącym umożliwiany jest osobisty kontakt ze specjalistami: psychologami i prawnikami. W razie potrzeby udzielana jest również pomoc w zgłoszeniu przestępstwa do właściwych instytucji kościelnych i państwowych.

– Tworząc środowisko wsparcia dla osób zranionych, chcemy także – wtedy, gdy to potrzebne – być ich głosem. Dzięki doświadczeniu towarzyszenia osobom skrzywdzonym w Kościele sformułowaliśmy dla władz kościelnych szereg rekomendacji, których wcielenie w życie pomogłoby uczynić Kościół prawdziwie bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży oraz innych osób narażonych na skrzywdzenie. Pozwoliłoby to także uwzględnić w prawie kanonicznym i zrealizować w praktyce kościelnej głoszoną zasadę stawiania na pierwszym miejscu osób skrzywdzonych – piszą twórcy inicjatywy Zranieni w Kościele.

Opublikowane rekomendacje dotyczą między innymi:
– zmian w prawie kościelnym i praktyce jego stosowania (m.in. wprowadzenia obowiązku informowania osoby pokrzywdzonej o przebiegu sprawy);
– potrzeby szerszego podjęcia tematu ochrony innych niż dzieci i młodzież osób narażonych na przemoc, w tym seksualną, w Kościele (np. kleryków lub sióstr zakonnych);
– lepszego szkolenia osób, które przyjmują zgłoszenia dotyczące nadużyć przedstawicieli Kościoła, oraz misjonarzy i misjonarek wyjeżdżających poza granice Polski;
– stworzenia w poszczególnych diecezjach bezpłatnych grup wsparcia dla osób zranionych przemocą seksualną w Kościele;
powołania Rzecznika Praw Osób Skrzywdzonych w Kościele;
– praktyki współpracy instytucji kościelnych z prokuraturą.

Przygotowane rekomendacje zostały przedstawione także gronu specjalistów, z którymi współpracowano przy tworzeniu telefonu wsparcia i w trakcie pierwszego roku działalności, a także Delegatowi KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz przedstawicielom Biura Delegata i Fundacji Świętego Józefa. Zostały one także przesłane do adresatów instytucjonalnie odpowiedzialnych za działania Kościoła w dziedzinie ochrony dzieci i młodzieży.

Publikujemy je również w całości w serwisie KAI (LINK).

„Zranieni w Kościele” to inicjatywa Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Laboratorium „Więzi” oraz Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Strona internetowa inicjatywy: zranieni.info


Źródło: https://ekai.pl/zranieni-w-kosciele-publikuja-rekomendacje-dla-lepszego-wsparcia-osob-skrzywdzonych/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *