Słowo Boże na każdy dzień

Codzienna modlitwa i kontemplacja tekstów liturgicznych są nieodzownym elementem życia chrześcijanina. Warto poświęcić im chwilę, aby przygotować się na nadchodzące wyzwania lub podziękować za to, co nas spotkało. Zamieszczane tu czytania z liturgii na każdy dzień z komentarzem pomogą w rozważaniu Słowa Bożego. Zostały przystępnie objaśnione, aby wesprzeć Cię w kontemplacji nad jego znaczeniem dla Twojego życia.

Czytanie na każdy dzień

Chcemy wspomóc Cię w codziennym trudzie życia Ewangelią, dlatego zamieszczamy Słowo Boże (czytanie) na każdy dzień z komentarzem. Liturgia zostaje każdorazowo objaśniona – podajemy też tropy, którymi możesz się kierować podczas własnych medytacji nad jej znaczeniem. Przeznacz moment w ciągu doby, żeby skupić się całkowicie na rozmyślaniu i przyjęciu duchowego sensu biblijnych tekstów. Rozważanie Słowa Bożego na każdy dzień pomaga wsłuchać się w to, o czym mówi do nas Pan. To najlepszy sposób na spotkanie z Nim, jeśli nie możesz uczestniczyć w codziennej Mszy Świętej.

Przedstawione tu czytania odpowiadają liturgii zgodnie z lekcjonarzem z danej daty – są codziennie dodawane według ustalonego przez Kościół porządku. Komentarze zostały tak opracowane, aby w sposób przystępny przybliżyć znaczenie poszczególnych tekstów. Wskazują kierunek, w którym wierny powinien podążać, ale też zostawiają miejsce na samodzielne rozważanie. Objaśniają znaczenie i skłaniają do refleksji. Dzięki temu wszyscy wierni otrzymują narzędzie do własnych przemyśleń w głębi swoich serc.