Wytyczne dla duszpasterzy i wiernych w czasie koronawirusa

Zachowywanie odległości, nieorganizowanie mszy w małych salkach, dystrybuowanie wody święconej w zamkniętych butelkach, wyposażenie kościołów i zakrystii w środki dezynfekujące – to tylko niektóre z wytycznych dla duszpasterzy dotyczących opieki nad wiernymi w czasie zagrożenia epidemicznego. Publikuje je na swoich stronach Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce.

REKLAMA


Poniżej publikujemy tekst Wytycznych:

Wytyczne dla duszpasterzy dotyczące opieki nad wiernymi w czasie zagrożenia epidemicznego

W zawiązku z zaistniałym zagrożeniem w kościołach zakonnych obowiązują następujące zasady

 1. W celu zachowania normy dot. obecności max. 50 osób w kościele należy wyznaczyć osoby regulujące napływ ludzi do świątyni;
  2. Uwzględniajmy zasadę by ludzie zachowywali właściwą odległość między sobą. Nie zaleca się więc organizowania Mszy św. w małych salkach przykościelnych;
  3. Kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny;
  4. Zakrystie, kościoły i kaplice należy wyposażyć w środki dezynfekujące, wodę, mydło płynne, jednorazowe ręczniki;
  5. Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne i dezynfekować po każdym penitencie;
  6. W miarę możliwości zapewnić alternatywne miejsca do spowiedzi poza konfesjonałem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;
  7. Kropielnice należy opróżnić z wody święconej, umyć i zdezynfekować;
  8. Wodę święconą można dystrybuować tylko w zamkniętych butelkach;
  9. Kilka razy dziennie, zwłaszcza po nabożeństwach należy zdezynfekować wszystkie klamki w kościołach, kaplicach, ośrodkach duszpasterskich, kancelariach i innych miejscach nawiedzanych przez wiernych;
  10. Należy rozważyć odwołanie rekolekcji wielkopostnych;
  11. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęca się do śpiewania w naszych kościołach suplikacji «Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie.»”.
  12. Należy skierować do wiernych czytelny komunikat o zasadach obowiązujących w tym szczególnym okresie w naszych kościołach. Propozycja takiego komunikatu poniżej

Komunikat dla wiernych (propozycja)

W związku z zagrożeniem epidemicznym w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych, w kościołach obowiązują następujące zasady:

 1. w świątyni, również podczas nabożeństw i Mszy św. jednorazowo może przebywać nie więcej niż 50 osób;
  2. przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego w obecnej sytuacji zachęcamy; w tym celu należy wyciągnąć przed siebie dwie dłonie ułożone jedna na drugiej i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem, osoby przyjmujące Komunię św. na rękę powinny podchodzić jako pierwsze a dopiero po nich, ci którzy chcą przyjąć Eucharystię do ust;
  3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk;
  4. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego;
  5. należy powstrzymać się od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie;
  6. rezygnujemy z korzystania z kropielnic z wodą święconą;
  7. przy wejściach do kościoła znajdują się środki dezynfekujące, z których należy korzystać przy wchodzeniu i opuszczaniu świątyni;
  8. w kolejkach do spowiedzi, w czasie i po liturgii należy zachować bezpieczną odległość co najmniej 1,5 m;
  9. niektóre spotkania duszpasterskie mogą zostać odwołane.

Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Kapłani w dalszym ciągu w koniecznych przypadkach będą służyć osobom chorym i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

Komunikat do wiernych należy:

– odczytać przed każdą mszą św. i nabożeństwem
– wywiesić w miejscach widocznych przy kościołach, kaplicach, ośrodkach duszpasterskich, kancelariach (tablice ogłoszeń, gabloty itp.)
– wyłożyć w formie ulotek w kościele, kancelarii, ośrodkach duszpasterskich
– umieścić na stronach internetowych parafii, klasztoru, sanktuarium i innych dzieł oraz profilach społecznościowych


Źródło: https://ekai.pl/wytyczne-dla-duszpasterzy-w-czasie-zagrozenia-epidemicznego/
Fot. Flickr.com/photos/catholicism/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *