Rekordowe 100 mln złotych na dobroczynność!

100 mln zł na działalność dobroczynną wydała w ubiegłym roku Caritas Polska. To rekordowa kwota.  Rok wcześniej było to 96 mln złotych, a w 2017 roku 38 mln. Dwa ostatnie lata to ogromny wzrost przychodów Caritas Polska, a co za tym idzie wydatków i liczby zrealizowanych projektów.

REKLAMA


Dzięki temu tylko w 2019 roku Caritas Polska wsparła ponad pół miliona potrzebujących, w ramach 26 programów realizowanych w Polsce oraz licznych projektów zagranicznych, prowadzonych w ponad 40 krajach na 5 kontynentach.

Przekroczenie bariery 100 mln złotych to przede wszystkim zasługa naszych darczyńców. Caritas znaczy miłość, a dla wszystkich pomagających wraz z nami, ta miłość wiąże się z ofiarnością, za którą dziękujemy – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.  Ale niesienie pomocy przez Caritas nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania naszych pracowników i wolontariuszy – dodaje ks. Iżycki.

Najwięcej na pomoc w Polsce

Zgromadzone środki Caritas Polska przeznacza na programy ogólnopolskie, projekty zagraniczne i wsparcie działań Caritas diecezjalnych. W ramach działalności krajowej Caritas Polska prowadzi 26 programów, dedykowanych niemal wszystkim grupom potrzebujących: dzieciom, seniorom, osobom wykluczonym, chorym, ubogim i bezdomnym. Co ważne, połowa z tych programów została zainicjowana w ciągu ostatnich trzech lat. W 2019 r. na tę część działalności organizacja przeznaczała największą pulę środków. Łącznie skorzystało z nich ponad pół miliona osób.

W ramach przeciwdziałania skutkom ubóstwa w Polsce w ostatnich latach Caritas Polska uruchomiła m.in. „Spiżarnię Caritas”, umożliwiającą przekazywanie potrzebującym żywności z krótkim terminem przydatności oraz program „Karta na codzienne zakupy” realizowany wspólnie z Jeronimo Martins Polska, właścicielem sieci sklepów Biedronka. Dzięki temu drugiemu przedsięwzięciu w 2019 r. ponad 6,5 tys. osób otrzymało od Caritas Polska kartę płatniczą z limitem 150 zł na comiesięczne zakupy. W tym roku budżet programu wzrósł do 15 mln zł, co pozwoliło zwiększyć liczbę obdarowanych  do 10 tys.

Nowym projektem Caritas Polska jest serwis zbiórek internetowych uratujecie.pl, za pomocą którego udało się zebrać prawie 5,5 mln zł dla ponad 130 osób potrzebujących bardzo pilnej pomocy.

Najbardziej znanym programem największej organizacji charytatywnej w Polsce pozostaje „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, którego symbolem jest Wigilijna Świeca Caritas. Zapalając te świece Polacy zapewniają dzieciom z najbiedniejszych rodzin wakacyjny wypoczynek i stypendia rozwijające ich talenty. Najmłodszym dedykowane są również programy stypendialne „Skrzydła” czy „Dwa Talenty”, z których skorzystało już ponad 11 tys. dzieci z całego kraju, a także „Tornister Pełen Uśmiechów”, w ramach którego zakupiono już ponad 170 tys. wyprawek szkolnych.

Działania na pięciu kontynentach

Caritas Polska aktywnie włącza się także w pomoc poza granicami Polski wspierając lokalne społeczności w ponad 40 krajach na 5 kontynentach. W Europie jest obecna m.in. na wyspach greckich i w dotkniętej wojną Ukrainie. W Afryce wspomaga m.in. uchodźców z Erytrei i Sudanu Południowego, natomiast w Ameryce dofinansowuje projekty w pogrążonej w chaosie Wenezueli czy na nękanym żywiołami Haiti. Dużo uwagi pracownicy Caritas Polska poświęcają także Azji, szczególnie Bliskiemu Wschodowi, gdzie sytuacja jest szczególnie napięta.

W ostatnim czasie organizacja prowadziła m.in. zbiórkę środków na utrzymanie odbudowanej po wojnie kliniki w zmagającym się z największym kryzysem humanitarnym we współczesnym świecie Jemenie. W ciągu niespełna czterech tygodni akcji Caritas Polska zebrała na ten cel ponad pół miliona złotych, co pozwoli na sfinansowanie opieki medycznej dla tysięcy potrzebujących jej Jemeńczyków. Równocześnie trwają przygotowania do kolejnej akcji związanej ze wsparciem dla tego regionu. Tym razem pomoc ma być skierowana do pogrążonej w chaosie Syrii. Caritas Polska wspiera Syryjczyków od 2016 r. realizując program „Rodzina Rodzinie”, w ramach którego zgromadziła już ponad 54 mln zł od ponad 20 tys. darczyńców i udzieliła wparcia 9000 syryjskich rodzin. Potrzeby są jednak dużo większe.

Realizacja tak wielu projektów jest możliwa także dzięki zmianie sposobu funkcjonowania Caritas Polska. Stopniowo wdrażamy nowe standardy realizacji i rozliczania projektów, znacząco powiększyliśmy zespół, pracujemy nad poprawą komunikacji efektów naszej pracy. Chcemy być nie tylko największą, ale także najlepiej zarządzaną organizacją pomocową w Polsce – mówi ks. Marcin Iżycki.

Wsparcie dla diecezjalnych Caritas

Trzecią formą działalności pomocowej Caritas Polska – obok realizacji programów krajowych i zagranicznych – jest udzielanie wsparcia 44 Caritas diecezjalnym. To niezależne podmioty, które biorą na swoje barki pomoc potrzebującym w niemal 1000 rozsianych po kraju wyspecjalizowanych placówek – domach stałego i dziennego pobytu, domach samotnych matek, świetlicach, hospicjach, schroniskach i wielu innych. Jednocześnie koordynują one prace blisko 100 tys. wolontariuszy. Dzięki rekordowym wpływom Caritas Polska mogła w 2019 roku przeznaczyć na rzecz Caritas w diecezjach ponad 30 mln zł – dwa razy więcej niż w 2017 roku.

– Ten rok jest dla nas symboliczny. W październiku przypada 30. rocznica utworzenia Caritas Polska – organizacji, która nawiązuje do tradycji przedwojennej Caritas, zlikwidowanej przez komunistyczne władze 70 lat temu. Ta tradycja jest dla nas zobowiązaniem, a jednocześnie wielką motywacją do starań o to, aby jak najlepiej służyć wszystkim, którzy potrzebują pomocy – podsumowuje ks. Marcin Iżycki.


Źródło: https://caritas.pl/blog/2020/03/12/rekordowe-100-mln-zlotych-na-dobroczynnosc/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *