Wsparcie biskupów w walce z przestępstwami seksualnymi

Dziś Stolica Apostolska przedstawi nowy projekt wsparcia biskupów w walce z dokonywanymi przez duchownych przestępstwami seksualnymi wobec nieletnich. W watykańskim Biurze Prasowym zapoznają z nim dziennikarzy sekretarz Papieskiej Rady Tekstów Prawnych bp Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Joseph Ratzinger-Benedykt XVI – ks. Federico Lombardi SI.

REKLAMA


W czasie tego spotkania obaj rozmówcy przedstawią m.in. grupy zadaniowe (task force), które będą pomagać konferencjom biskupim w różnych krajach w przygotowywaniu i aktualizowaniu wytycznych w zakresie ochrony małoletnich i inicjatyw podejmowanych w tej dziedzinie w celu wzmożenia zapobiegania i przeciwdziałania tego rodzaju przestępstwom.

Spotkanie w Biurze Prasowej odbędzie się dokładnie w rok po międzynarodowej naradzie „Ochrona małoletnich w Kościele”, która obradowała w Watykanie w dniach 21-24 lutego ub.r. Moderatorem tamtego wydarzenia był ks. Lombardi.

Obecnie Stolica Apostolska przypomniała najważniejsze kroki, podjęte od marca 2019 na rzecz wykonania zgłaszanych i wprowadzonych wówczas działań. Są to przede wszystkim comiesięczne spotkania, odbywające się w Sekretariacie Stanu z udziałem prefektów zainteresowanych urzędów watykańskich i ekspertów.

Ukazały się też następujące dokumenty papieskie, dotyczące tej tematyki: list apostolski w formie motu proprio „O ochronie małoletnich i osób bezradnych”, Ustawa nr 297 dla Państwa Miasta Watykanu i Wytyczne dla Wikariatu Miasta Watykanu (wszystkie z 26 marca 2019), motu proprio „Vos estis lux mundi” (9 maja 2019) oraz dwa reskrypty (zapisy) z audiencji Ojca Świętego z 17 grudnia 2019, podczas których zatwierdził on Instrukcję o Sprawach Zastrzeżonych i wprowadził pewne zmiany do Norm o najcięższych przestępstwach (z 2010).

Ponadto powstał zespół prawny w celu towarzyszenia i pomagania dykasteriom kurialnym w stosowaniu dokumentu „Vos estis…” pod przewodnictwem abp. Filippo Iannone (przewodniczącego Papieskiej Rady Tekstów Prawnych), z udziałem przedstawicieli Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, a także Kongregacji: Nauki Wiary, ds. Kościołów Wschodnich, ds. Biskupów, Ewangelizacji Narodów, Duchowieństwa oraz ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Biuro Prasowe przypomniało również, iż jeszcze w listopadzie 2018 Franciszek powierzył abp. Edgarowi Peña Parra, substytutowi do spraw ogólnych w Sekretariacie Stanu, zadanie pomagania komitetowi przygotowującemu ubiegłoroczne lutowe spotkanie w Watykanie. W jego skład wchodzili kardynałowie Blaise Cupich z USA i Oswald Gracias z Indii oraz abp Charles Jude Scicluna z Malty i ks. Hans Zollner z Watykanu.

Na zakończenie tamtego spotkania sprzed roku Ojciec Święty przychylił się do prośby biskupów o pomaganie im przy badaniu przypadków wykorzystywania seksualnego przez duchownych, zobowiązując Sekretariat Stanu do znalezienia, wraz z członkami Komitetu Organizacyjnego, konkretnych rozwiązań.


Źródło: https://ekai.pl/nowy-projekt-wspierajacy-biskupow-w-walce-z-przestepstwami-seksualnymi/
Fot. Alex Holyoake / Unsplash

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *