Ks. Zbigniew Gełdon rzecznikiem prasowym #EDK

Ks. Zbigniew Gełdon, wicedyrektor Radia Głos, został rzecznikiem prasowym #EDK – Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.

REKLAMA

Ks. Zbigniew Gełdon jest kapłanem diecezji pelplińskiej. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie ukończył w 2019 r.  W latach 2019 – 2020 pracował jako wikariusz w parafii WNMP w Koronowie. 

W 2010 r. biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga mianował go redaktorem Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej „Radia Głos”. Ks. Gełdon, w latach 2010 – 2012 studiował Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną o specjalności Reklama i Public Relations na Uniwersytecie Gdańskim, które ukończył  drugim magisterium w 2012 r. 

W 2015 r. biskup pelpliński Ryszard Kasyna mianował ks. Gełdona wicedyrektorem Radia Głos. 

W latach 2016-2018 ks. Zbigniew Gełdon podjął Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy  w zakresie dyrygentury chóralnej. 

Od 2018 r. ks. Gełdon, jest prezesem Fundacji Na Cały Głos, która wspiera działania Radia Głos, Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej i zespołu muzycznego NcG, działający przy Radiu Głos w Pelplinie, którego jest założycielem. 

Z inicjatywy siostry prowincjalnej Mirony Turzyńskiej, ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej w Orliku i decyzji biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny, ks. Jacek Stryczek – założyciel Ekstremalnej Drogi Krzyżowej powierzył od lutego 2020 r. ks. Z. Gełdonowi funkcję rzecznika prasowego #EDK.


Źródło: http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7206-ks-zbigniew-geldon-rzecznikiem-prasowym-edk

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *