Pozdrowienia dla Papieża od Kościoła w Polsce

Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki podczas spotkania Kongregacji Nauki Wiary z Papieżem, przekazał mu pozdrowienia od Kościoła w Polsce. Zebranie plenarne Kongregacji zakończyło się 31 stycznia w Watykanie.

REKLAMA


Podczas czterodniowego zebrania plenarnego Kongregacji Nauki Wiary miało miejsce tradycyjne spotkanie z Ojcem Świętym. Prefekt Kongregacji przedstawił Papieżowi wyniki prac tej dykasterii i jej dokumenty z ostatnich dwóch lat. Następnie odniósł się do nich Ojciec Święty. Uczestnicy spotkania mieli również okazję na chwilę osobistej rozmowy z Papieżem. „Papież na mój widok powiedział: “Polonia, Polonia!”. Ja przekazałem mu pozdrowienia od Konferencji Episkopatu Polski i całego Kościoła w Polsce. Cieszę się, że mogłem to zrobić” – powiedział abp Gądecki.

W przemówieniu do członków zebrania plenarnego Kongregacji Nauki Wiary Papież Franciszek nawiązał m.in. do obchodzonego 11 lutego Światowego Dnia Chorego. W tym kontekście mówił o kulturze odrzucenia, która dzieli osoby na „odrzucone” czy „niegodne”, przypominając jednocześnie o „nienaruszalnej wartości” ludzkiego życia, o opiece nad nieuleczalnie chorymi oraz o opiece nad cierpiącymi. Powiedział, że współczesne społeczeństwo „stopniowo podkopuje rozumienie tego, co czyni życie ludzkie cennym”, oceniając je pod względem skuteczności i użyteczności. Mówiąc o kwestii opieki nad nieuleczalnie chorymi, która była tematem rozważań Kongregacji, Papież mówił o potrzebie „nawrócenia spojrzenia serca” w świetle współczucia i chwalił pracę hospicjów, w których prowadzona jest „terapia godności”.

W swoim przemówieniu Papież Franciszek zachęcił również członków Kongregacji Nauki Wiary do kontynuowania „z całą stanowczością” studiów nad rewizją norm dotyczących delicta graviora czyli m.in. kwestii molestowania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne, aby – jak zaznaczał – podążać drogą przejrzystości i poszanowania godności najmniejszych z nas.

Na zakończenie Ojciec Święty pogratulował zebranym dokumentu, przygotowanego przez Papieską Komisję Biblijną, dotyczącego podstawowych tematów antropologii biblijnej, który, jak powiedział, przedstawia głębszą „globalną wizję Bożego projektu, począwszy od stworzenia, który znajduje swoje dopełnienie w Chrystusie, nowym Człowieku… kluczu, centrum i końcu całej historii ludzkości”.

Kongregacja Nauki Wiary to jedna z dziewięciu kongregacji Kurii Rzymskiej. Zajmuje się przede wszystkim sprawami dotyczącymi doktryny wiary i moralności. Czuwa również m.in. nad pracami Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 1 lipca 2017 roku prefektem Kongregacji Nauki Wiary jest kard. Luis Francisco Ladaria Ferrer. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki jest członkiem Kongregacji Nauki Wiary od maja 2014 roku.


Źródło: https://ekai.pl/abp-gadecki-przekazal-papiezowi-pozdrowienia-od-kosciola-w-polsce/

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *