Publikacja o pelplińskim “Pielgrzymie”

Z okazji ubiegłorocznego jubileuszu 150-lecia pelplińskiego “Pielgrzyma” ukazała się książka przybliżająca historię pisma zasłużonego dla Kościoła i Regionu.

REKLAMA


Publikacja jest pokłosiem konferencji poświęconej “Pielgrzymowi”, która odbyła się w 2019 roku w Pelplinie.  Redaktorem książki wydanej przez “Bernardinum”  jest Bogdan Wiśniewski.

Posłuchaj TUTAJ:
– 1 rozmowa z Bogdanem Wiśniewskim o “Pielgrzymie”,
– 2 rozmowa z Bogdanem Wiśniewskim o “Pielgrzymie”.


O publikacji:

W 150-letnich dziejach tego pisma możemy wyróżnić kilka etapów. Najbardziej istotny obejmuje lata 1869–1920, czyli okres zaborów. To w tamtym czasie „Pielgrzym” był jedną z najbardziej poczytnych i znaczących gazet w zaborze pruskim. Z małego Pelplina szedł na całą ówczesną rozległą diecezję chełmińską głos wołający o zachowanie polskości, występujący przeciwko wszelkim przejawom germanizacji, konsolidujący Polaków wokół idei pracy organicznej, rozumianej jako przejaw patriotyzmu. Pismo wychodziło, z licznymi dodatkami, w stale zwiększającym się nakładzie, co świadczy o jego popularności i sile oddziaływania. „Pielgrzym” tworzony był przez ludzi mających świadomość historycznej misji, nie tylko dziennikarskiej, ale narodowej i religijnej. I dotyczy to zarówno kolejnych redaktorów naczelnych (od ks. Szczepana Kellera począwszy), jak i wydawców, dziennikarzy, korespondentów, współpracowników – duchownych i świeckich.

Inny charakter miało pismo w okresie międzywojennym, ale w dalszym ciągu jego rola kulturotwórcza, formacyjno-religijna i – przede wszystkim – kształtująca tożsamość Polaków zamieszkałych na Pomorzu pozostawała bez zmian. Ostatni numer ukazał się 31 sierpnia 1939 r. Trzeba było czekać aż 50 lat, aby w grudniu 1989 r. pismo reaktywowano. Ostatnie 30 lat to skuteczne poszukiwanie formuły, która pozwala funkcjonować na rynku mediów.

Bogdan Wiśniewski


PRZEJDŹ DO KSIĘGARNI – TUTAJ


Źródło: http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7099-publikacja-o-pelplinskim-pielgrzymie

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *