Przed nami XXVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Bory Tucholskie 2024

Parafia pw. Opatrzności Bożej w Rudzkim Moście wraz z Tucholskim Ośrodkiem Kultury zapraszają na XXVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Bory Tucholskie ‘2024 pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

REKLAMA

Serdecznie zapraszamy na 28 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Bory Tucholskie ‘2024. Festiwal wszedł na trwałe do krajobrazu ogólnopolskich spotkań z piosenką religijną, który ma charakter otwarty. Promuje  wartości chrześcijańskie poprzez rozwijanie oraz prezentację talentów muzycznych i wokalnych.

Patronat honorowy:

Jego  Ekscelencja  Biskup Pelpliński –  dr Ryszard  Kasyna
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki
Senator  RP  –   Andrzej Kobiak
Burmistrz Tucholi  –  Tadeusz Kowalski
Kawaler Orderu Uśmiechu  –  Halina Janowska – Giłka

Organizator Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi – Rudzkim Moście
Tucholski Ośrodek Kultury

Czas i miejsce

Festiwal odbędzie się wyjątkowo w tym roku w nowym terminie,  który jest bliższy zakończeniu roku szkolnego, a zarazem wskazanym z racji  rozjazdu na wakacje. Będzie ostatni tydzień czerwca,  który w tym roku przypada w ostatnią sobotę i niedzielę czerwca  br. tj. w dniach  29-30  czerwca 2024 r. (sobota – TOK Tuchola oraz  niedziela –  amfiteatr leśny w  Tucholi – Rudzkim Moście).

Przesłuchania uczestników odbędą się w Tucholskim Ośrodku Kultury,  Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola

Biuro Festiwalu

Parafia Opatrzności Bożej; 89 – 500 Tuchola, ul. Jana Pawła II 1
(tel./ fax. 052 / 334 86 96 ) oraz e-mail : wherold@tuchola.pl

Tucholski Ośrodek Kultury
; 89 – 500 Tuchola Plac Zamkowy 8
( tel./ fax.. 052 / 334 33 88 ) oraz e-mail: tok@tuchola.pl

O Festiwalu

W Festiwalu Piosenki Religijnej mogą brać udział dzieci oraz młodzież i dorośli bez względu na miejsce zamieszkania. Pragniemy promować twórczość artystyczną, podnosić kulturę muzyczną i umiejętności wokalne uczestników.

Festiwal ma być integracją dzieci, młodzieży oraz dorosłych z parafii, szkół, domów kultury i  placówek artystycznych. Uczestnikami mogą być soliści, zespoły wokalne oraz  schole.

Tegoroczny Festiwal  odbędzie się pod hasłem roku duszpasterskiego „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej  składa się z dwóch etapów:

Etap pierwszy: przesłuchania na podstawie przesłanych nagrań.

Etap drugi: finał na żywo w amfiteatrze  leśnym przy parafii Opatrzności Bożej w  Tucholi – Rudzkim Moście

Jury decyduje o ilości osób zakwalifikowanych do finału.

Czas i miejsce przesłuchań konkursowych

Przesłuchania odbędą się w ostatnią  sobotę czerwca tj. 29. 06. 2024 r. w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK) Tucholski Ośrodek Kultury,  Plac Zamkowy 8 w Tucholi;  tel./fax 52 334 3388

Zgłoszenia na XXVIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej 2024  należy przesyłać do 28  czerwca 2024 r. do Tucholskiego Ośrodka Kultury: Tucholski Ośrodek Kultury, Plac Zamkowy 8,  89 – 500  Tuchola  ( tok@tuchola.pl )lub Parafii Opatrzności Bożej: 89-500 Tuchola – Rudzki Most,  ul. Jana Pawła II  nr 1; prudzkimost@diecezja-pelplin.pl

Przed rozpoczęciem  przesłuchań Festiwalowych zapraszamy wszystkich uczestników oraz osoby towarzyszące w sobotę. na Mszę św. do kościoła pw. św. Jakuba przy ul. Chojnickiej o godz. 11,00 w intencji wszystkich uczestników Ogólnopolskiego  Festiwalu  Piosenki  Religijnej, których serdecznie zapraszamy naszym Borowiackim zawołaniem: “Przyjeżdżajcie, las Was powita,  a ludzie ugoszczą”.

Warunki uczestnictwa

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świetlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz innych grupach środowiskowych.

Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach :
– soliści
– duety i zespoły (w tym schole  parafialne,  ale nie chóry)

oraz grupach wiekowych :

– dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa)
– młodzież   ( szkoły średnie)
– dorośli (studenci i pracujący)
( dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy polskojęzyczne z zagranicy)

Ważne informacje

1. Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) do  28 czerwca br. pocztą, faksem lub mailem.

2.  Zgłoszenie powinno zawierać : informację o składzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista (dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z załączoną płytą CD oraz tekstem piosenek lub wiersza (w przypadku poezji śpiewanej).

3.  Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy piosenek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym kolorem dla potrzeb ksero).

4. Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 9. 00 do godz. 10. 45 ( przed rozpoczęcia Msza św. o godz. 10. 00 w kościele św. Jakuba przy ul. Chojnickiej (w pobliżu TOK – u)

Przesłuchania  rozpoczną się od godz. 12.00  w Tucholskim Ośrodku Kultury (TOK), Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola; Próby akustyczne przed Koncertem Galowym w niedzielę od godz. 14.30 do godz. 15.45 – scena amfiteatru w Tucholi – Rudzkim Moście.

5. Koncert Galowy połączony z uroczystym wręczeniem pucharów wraz  z główną nagrodą i Pucharem Grand Prix 2024  oraz pozostałych  nagród i Dyplomów  laureatom Festiwalowym 2024 odbędzie się w niedzielę dnia  30  czerwca br. o godz. 17.00 na scenie amfiteatru  leśnego w Tucholi – Rudzkim Moście.

Gwiazdą wieczoru na scenie amfiteatru leśnego ok. godz. 20tej  będzie koncert pt: W „Kubańskich Rytmach Mamby”   wg niepowtarzalnej interpretacji słowno-muzycznej w  wykonaniu zespołu  „ Maria Rodriguez Band”.

Przed koncertem Galowym zapraszamy na Mszę św. w dużym kościele o godz. 16.00  w parafii Oparznosci Bożej, w Rudzkim Moście.

6. Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie według zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz wyżywienie (w sobotę obiadokolację oraz w niedzielę ciepły posiłek w godzinach popołudniowych).  Noclegi  w Internacie Z. S. L  przy ul. Pocztowej  z częściową dopłatą (40 zł).

7. Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do przesłuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem tzw. zakwalifikowania się  oraz  potwierdzania na piśmie).

8. Prosimy o przygotowanie – wg zał. oryginalnej wersji w wykonaniu autora i solisty Zbigniewa Wodeckiego —  hymnu festiwalowego do wspólnego śpiewu (z pamięci !!!), którym zawsze rozpoczynamy przesłuchania festiwalowe.

9. Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna nagrody w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy oraz Puchary.

10. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Przesłuchania oraz koncert laureatów jedynie za zgodą Organizatora Festiwalu mogą być:
– transmitowane przez rozgłośnie radiowe i TV
– rejestrowane, nagrywane i filmowane, a następnie rozpowszechniane przez rozgłośnie radiowe i TV   lub film
– fotografowane dla celów prasowych i archiwalnych
– publikowanie nowych – nagrodzonych – utworów.

Załączniki:

Karta zgłoszenia uczestnika (docx)

Karta zgłoszenia uczestnika (pdf)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pdf)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka (pdf)

Hymn Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej
(kliknij prawym przyciskiem myszki i wybierz opcję “Zapisz obiekt docelowy jako”)

Hymn Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej w Tucholi-Rudzkim MościePrzychodzisz gdy nas nie ma,
przychodzisz gdy potrzebujemy,
wracasz w blasku słońca,
księżyca, tchnieniu gwiazd.     x2

Boże, Boże, Boże,
Panie nasz
Boże, Boże, Boże
Królu, Panie nasz

Przychodzisz gdy nas nie ma,
przychodzisz gdy potrzebujemy,
wracasz w blasku słońca,
księżyca, tchnieniu gwiazd     x2

Boże, Boże, Boże
Panie nasz
Boże, Boże, Boże
Królu, Panie nasz

Parafia pw.  Opatrzności Bożej
ul. Jana Pawła II  1
89-500 Tuchola
Tel.: +48 52 334 86 96
E-mail: prudzkimost@diecezja-pelplin.pl

Źródło: https://parafiarudzkimost.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1276:xxviii-ogolnopolski-festiwal-piosenki-religijnej-bory-tucholskie-2024&catid=40:festiwal&Itemid=101
Fot. Radio Głos

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *