Poznań: Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie – zapowiedź

W Poznaniu 16 września br. odbędzie się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie wprowadzające w treści nowego Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce, przygotowanego przez Komisję Duszpasterstwa KEP na lata 2023/2024. Gościem spotkania, któremu będzie towarzyszyć hasło: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, będzie kard. Dominik Duka, emerytowany arcybiskup Pragi.

REKLAMA

„Hasło tegorocznego wydarzenia jest kontynuacją refleksji o Kościele jako o wspólnocie duchownych i świeckich, którzy chcą wspólnie wziąć odpowiedzialność za Kościół i otoczyć go troską. To zaprzeczenie popularnego dziś obrazu Kościoła jako jednej z instytucji usługowych” – mówi KAI Bogumiła Kania-Łącka.

Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskie podkreśla, że uczestnicy forum będą starali się spojrzeć na Kościół jako na wspólnotę i zastanawiać się, w jaki sposób jeszcze lepiej można uczestniczyć w dziele założonym przez Chrystusa, w którym jest On stale obecny.

Mszy św. o godz. 9.30 w kościele św. Rocha, inaugurującej forum, będzie przewodniczył kard. Dominik Duka OP, emerytowany metropolita praski i prymas Czech.

Obrady z udziałem przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń i parafialnych rad duszpasterskich rozpoczną się w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej.

Abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, wygłosi słowo wprowadzające, a kard. Dominik Duka OP omówi sytuację Kościoła powszechnego.

Założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2023-2024, któremu będzie towarzyszyć hasło „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, zaprezentuje bp Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP.

Referat pt. „Teologiczne rozumienie synodalności Kościoła” przedstawi o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej i dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków.

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, wygłosi wykład pt. „Specyfika realizacji zbawczej misji Kościoła przez duchownych, świeckich i osoby konsekrowane”.

O parafii jako wspólnocie będzie mówił ks. dr hab. Marian Duda, od 2007 r. wykładowca w Wyższym Instytucie Teologicznym im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie, a w latach 2007–2017 jego dyrektor, autor wielu książek i artykułów.

Ks. dr hab. Andrzej Proniewski z Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku zaprezentuje wykład pt. „Ruchy, stowarzyszenia i wspólnoty odnowy eklezjalnej w budowaniu parafii jako wspólnoty wspólnot”. Dr hab. Monika Przybysz z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie podejmie refleksję nad tym, jak głosić Ewangelię współczesnemu człowiekowi.

Program Duszpasterski Kościoła w Polsce będzie towarzyszyć pracy duszpasterskiej w diecezjach i parafiach od pierwszej niedzieli Adwentu 2023 roku.

Organizatorem Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.

Forum duszpasterskie w stolicy Wielkopolski odbędzie się po raz piętnasty.

Źródło: https://www.ekai.pl/uczestnicze-we-wspolnocie-kosciola-ogolnopolskie-forum-duszpasterskie/
Fot. Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *