Patroni ŚDM Lizbona 2023 – święci i błogosławieni wczoraj i dziś

Patronami tegorocznych Światowych Dni Młodzieży, wybranymi przez portugalski Komitet Organizacyjny tego wydarzenia jako przykłady do naśladowania, są: papież, 5 zakonników, 2 kobiety konsekrowane i 5 osób świeckich. Mężczyźni, kobiety, dziewczęta i chłopcy żyjący w różnych czasach, którzy pokazali, że życie Chrystusa wypełnia i zbawia młodych ludzi. Wraz z nimi patronką Dni, trwających od 1 do 6 sierpnia, jest Maryja – Ta, która zgodziła się być matką wcielonego Syna Bożego, która uczy, jak powiedzieć Bogu „tak”.

REKLAMA

Święci Jan Paweł II, Jan Bosko, Wincenty z Saragossy, Antoni z Lizbony (Padewski), Bartłomiej od Męczenników, Jan z Brito oraz błogosławieni Joanna Portugalska, Jan Fernandes, Maria Klara od Dzieciątka Jezus, Piotr Jerzy Frassati, Marceli Callo, Klara Badano i Karol Acutis – to 13 patronów Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Komitet Organizacyjny ŚDM wybrał ich, ponieważ poświęcili swoje życie służbie młodzieży a swoim świadectwem pokazali, że życie Chrystusa wypełnia i zbawia młodych ludzi w każdym wieku. Wraz z nimi patronką międzynarodowego spotkania młodzieży jest Maryja Panna – młoda kobieta, która zgodziła się zostać matką wcielonego Syna Bożego, wielka postać drogi chrześcijańskiej, która uczy nas mówić Bogu „tak”. W Orędziu na XXVII ŚDM Franciszek przypomniała, że Ona „wstała i poszła z pośpiechem”, aby odwiedzić swoją kuzynkę Elżbietę, przynosząc jej Jezusa w swym łonie i tym samym uczy młodych ludzi nieść Chrystusa innym, a w tych trudnych czasach „otwiera na nowo wszystkim, a w szczególności młodym ludziom drogę bliskości i spotkania”.

Święty Jan Paweł II

Wśród patronów lizbońskiego spotkania młodych nie mogło zabraknąć świętego Jana Pawła II, który w 1985 roku ustanowił ŚDM – wydarzenie, które przez lata gromadziło miliony młodych ludzi z pięciu kontynentów. Jego historia jest dobrze znana. Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach, a jego powołanie kapłańskie dojrzewało w latach II wojny światowej. W 1942 roku wstąpił do tajnego seminarium duchownego w Krakowie, a 1 listopada 1946 roku przyjął święcenia kapłańskie. 13 stycznia 1964 Paweł VI mianował go arcybiskupem krakowskim, a 26 czerwca 1967 włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. 16 października 1978 roku, w wieku 58 lat, kard. Wojtyła został wybrany na papieża, przyjmując imiona Jan Paweł II. Podczas swojego pontyfikatu, trwającego ponad 26 lat, odwiedził 129 krajów. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. 1 maja 2011 został beatyfikowany, a 27 kwietna 2014 ogłoszony świętym. Jego święto liturgiczne obchodzone jest 22 października.

Święty Jan Bosko

Ten włoski święty poświęcił się całkowicie młodzieży, wspierając tworzenie seminariów, szkół, oratoriów, pisząc książki i tworząc system oświatowo-wychowawczy, zdolny do docenienia każdej osoby i promowania jej integralnego rozwoju. Urodził się w Castelnuovo d’Asti 16 sierpnia 1815 roku, święcenia kapłańskie przyjął w 1841 roku. Swoją posługę rozpoczął w Turynie, gdzie wraz z osieroconymi i opuszczonymi chłopcami postanowił założyć Oratorium św. Franciszka Salezego. Jest ojcem Rodziny Salezjańskiej, obecnie rozsianej po wszystkich kontynentach. Zmarł 31 stycznia 1888 r.; Kościół upamiętnia go tego samego dnia.

Święty Wincenty z Saragossy

Święty Wincenty, diakon i męczennik z IV wieku, patron Lizbony, urodził się w hiszpańskim mieście Huesca, stolicy prowincji Aragonii, w rodzinie chrześcijańskiej. Jego ojciec powierzył jego duchową formację biskupowi Saragossy Waleriuszowi, który przyjął go do służby w swojej diecezji, a także zlecił mu głoszenie kazań. Podczas prześladowań chrześcijan przez Dioklecjana, około roku 303, Wincenty został aresztowany i po długich torturach zmarł w więzieniu w Walencji 22 stycznia 304 roku. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 22 stycznia.

Święty Antoni

Urodził się w Lizbonie 15 sierpnia 1195. Jeszcze jako nastolatek wstąpił do klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna. Następnie postanowił zostać franciszkaninem i poprosił o wyjazd na misje. Dotarł do Maroka, gdzie zapadł na chorobę, która zmusiła go do zawieszenia działalności. Postanowił wrócić do ojczyzny, ale statek, którym płynął, zatonął u wybrzeży Sycylii, a on sam zdołał się uratować. Następnie dotarł do Asyżu i tam spotkał św. Franciszka, który powierzał mu różne zadania i głoszenie kazań, które gromadziły tłumy słuchaczy. Mianowany prowincjałem dla północnych Włoch, postanowił zamieszkać w Padwie i tam zmarł 13 czerwca 1231 roku. Jego szczątki przechowywane są w Wenecji Euganejskiej, w poświęconej mu bazylice, którą co roku odwiedzają tysiące pielgrzymów.

Święty Bartłomiej od Męczenników

Święty Bartłomiej od Męczenników również urodził się w Lizbonie 3 maja 1514 roku. W wieku 14 lat wstąpił do zakonu dominikanów, a w 1559 został arcybiskupem Bragi. Jego misja apostolska była ukierunkowana na ewangelizację ludu i uświęcenie duchowieństwa, a także wprowadzenie w życie postanowień Soboru Trydenckiego. Zmarł 16 lipca 1590 r., uznany przez lud za „świętego arcybiskupa, ojca ubogich i chorych”. Kanonizował go Franciszek w 2019 r., jest upamiętniany 18 lipca.

Święty Jan de Brito

Inny święty z Lizbony urodził się tam 1 marca 1647 r. w rodzinie szlacheckiej (jego ojciec był gubernatorem Brazylii). Mając 15 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Był misjonarzem w Indiach, niepowstrzymanym w swoim głoszeniu Ewangelii, podejmował trudne podróże, aby głosić Chrystusa. Zginął śmiercią męczeńską w mieście Oriur (dzisiejszy stan Tamil Nadu na południu Indii) 4 lutego 1693 r., kanonizował go w 1947 Pius XII; wspomnienie liturgiczne zbiega się z datą jego męczeństwa.

Błogosławiona Joanna Portugalska

Joanna Portugalska, córka króla Alfonsa V, urodziła się w Lizbonie 6 lutego 1452 roku. Odrzuciła kilku królewskich zalotników, ponieważ była zdecydowana zostać „oblubienicą” Jezusa Chrystusa. Wybrała odosobnienie i prowadziła surowe i skromne życie, nie zapominając o potrzebujących. Zmarła w Aveiro 12 maja 1490 r. i tego samego dnia przypada jej święto liturgiczne.

Błogosławiony Jan Fernandes

Również ze stolicy Portugalii pochodzi jezuita Jan Fernandes, urodzony w 1551 roku. Był jednym z 73 misjonarzy, którzy towarzyszyli Ignacemu de Azevedo w podróży do Brazylii w 1570 roku. Wkrótce po wypłynięciu z portu, w pobliżu Wysp Kanaryjskich, statek, którym płynął ze swoimi współbraćmi, zaatakowała flota pięciu statków hugenockich piratów. Zginął śmiercią męczeńską 15 lipca 1570 roku. Jest upamiętniany wraz ze swoimi 39 współbraćmi męczennikami i błogosławionym Ignacym de Azevedo 17 lipca.

Błogosławiona Maria Klara od Dzieciątka Jezus

Urodzona w Amadorze, niedaleko Lizbony 15 czerwca 1843 w szlacheckiej rodzinie, Maria Klara od Jezusa została osierocona w wieku 14 lat i pragnąc życia zakonnego poświęconego Bogu i służbie ubogim, zdecydowała się wstąpić do tercjarek kapucyńskich Matki Bożej Poczętej. Następnie założyła Zgromadzenie Portugalskich Sióstr Szpitalnych, które ma swoje placówki także w Afryce i Indiach. Jej życie było naznaczone miłosierdziem. Zmarła 1 grudnia 1899 r., w dniu wybranym na jej wspomnienie liturgiczne.

Błogosławiony Piotr Jerzy (Pier Giorgio) Frassati

Urodził się w Turynie, w rodzinie z wyższej klasy średniej, 6 kwietnia 1901 roku. Był młodym uczniem szkoły średniej, kiedy zaczął uczestniczyć w Apostolstwie Modlitwy i dziełach św. Wincentego a Paulo. Przyjaciel wszystkich, z radością żył Ewangelią, okazując bezgraniczne i całkowite zaufanie Bogu i Opatrzności, a swój wolny czas poświęcał dziełom charytatywnym na rzecz ubogich i wydziedziczonych. Wstąpił do różnych zgromadzeń i stowarzyszeń katolickich i całym sercem zaangażował się w inicjatywy rozwoju społecznego i dobroczynności. W czerwcu 1925 r. zdiagnozowano u niego poliomyelitis, czyli nagminne porażenie dziecięce (choroba Heine-Medina), które doprowadziło do jego śmierci 4 lipca 1925, w dniu, w którym obchodzone jest jego święto liturgiczne.

Błogosławiony Marceli Callo

Urodził się 6 grudnia 1921 r. w Rennes w Bretanii (Francja). Przez kilka lat był akolitą i harcerzem, po studiach rozpoczął pracę jako czeladnik drukarski i wstąpił do Chrześcijańskiej Młodzieży Robotniczej (JOC). W 1943 Niemcy wywieźli go do pracy przymusowej. Był mocno przekonany o potrzebie kontynuowania działalności JOC, za co aresztowało go gestapo, po czym zesłano go do obozu koncentracyjnego Mauthausen i tam , gdzie zmarł 19 marca 1945 roku. Jego święto liturgiczne obchodzone jest w dniu jego śmierci.

Błogosławiona Klara Badano

Urodziła się 29 października 1971 w Sassello we włoskiej prowincji Sawona. W wieku 9 lat poznała „fokolarynów” Chiary Lubich i dołączyła do „Gen”. Gdy miała 16 lat, stwierdzono u niej kostniakomięsaka, przeszła więc operację kręgosłupa, chemioterapię, a następnie doznała paraliżu nóg. Odmówiła morfiny, która odebrałaby jej jasność umysłu i nigdy nie straciła uśmiechu. Zmarła 7 października 1990 roku. Jej wspomnienie liturgiczne zostało ustanowione w dniu jej urodzin.

Błogosławiony Karol Acutis

Urodzony 3 maja 1991 r. w Londynie w rodzinie włoskich dyplomatów, ale dorastał w Mediolanie, gdzie rodzina przeprowadziła się we wrześniu tego samego roku. Chłopiec szybko odkrył, że ma talent do komputerów, który wykorzystał w służbie innym i szerzył za jego pośrednictwem treści chrześcijańskie. Był szczególnie oddany Maryi Pannie i Eucharystii oraz poświęcał się wolontariatowi wśród bezdomnych i w kuchniach dla ubogich. Gdy we wrześniu 2006 r. zapadł na nieuleczalną białaczkę, poświęcił Bogu tę resztkę czasu, który mu pozostał. Zmarł 12 października tego samego roku, w wieku zaledwie 15 lat. Kościół wspomina go w dniu jego urodzin.

Źródło:  https://www.ekai.pl/patroni-sdm-lizbona-2023-swieci-i-blogoslawieni-wczoraj-i-dzis/
Fot. Kuba Wlodek/REPORTER

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *