NMP Nieustającej Pomocy główną patronką diecezji pelplińskiej

Komunikat Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny

REKLAMA

KOMUNIKAT BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

Siostry i Bracia,

Drodzy Bracia Kapłani,

W 780 rocznicę powstania diecezji chełmińskiej, zwanej obecnie pelplińską, chcę podzielić się z Wami radością, że na prośbę moją oraz wielu kapłanów i wiernych naszej diecezji, Dykasteria Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów – na mocy uprawnień nadanych jej przez Papieża Franciszka – wyraziła zgodę, aby Najświętsza Maryja Panna Nieustającej Pomocy była główną patronką naszej diecezji, a św. Wawrzyniec – diakon i męczennik patronem drugorzędnym ze wszystkimi prawami oraz liturgicznymi przywilejami z tego faktu wynikającymi.

Prośmy, aby Maryja nieustannie przychodziła z pomocą w wielorakich potrzebach naszych, byśmy potrafili jeszcze gorliwiej oddawać cześć Jej Synowi. Niech temu towarzyszy błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wasz Biskup Ryszard

Pelplin, 28 lipca 2023 r.

KORESPONDENCJA I DEKRET DYKASTERII KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓWTŁUMACZENIE KORESPONDENCJI

Z Watykanu, 27 czerwca 2023

Wasza Ekscelencjo,

miło mi przesłać do Ciebie Dekret tejże Dykasterii, w którym zostaje potwierdzony wybór Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy na główną Patronkę diecezji pelplińskiej, w miejsce Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, który odtąd wskazany jest jako Patron drugorzędny, zgodnie z prośbą, jaką złożyłeś pismem z dnia 15 maja 2023 roku.

Korzystając z okazji roztaczam nad Waszą Ekscelencją wyrazy mojego szacunku.

Victorius Franciscus Viola, O.F.M.
Archiepiscopus a Secretis.


TŁUMACZENIE DEKRETU

DLA DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Najświętszą Maryję Pannę Nieustającej Pomocy, która wśród zamętów świata przychodziła ludowi chrześcijańskiemu z pomocą, by zdążał do szczęśliwej społeczności niebiańskiej, duchowieństwo oraz wierni diecezji pelplińskiej czczą szczególnym i niezmiennym kultem.

Stąd Jego Ekscelencja Ryszard Kasyna, biskup pelpliński, zważając na powszechne głosy, w miejsce Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika, słusznie zaaprobował wybór Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy na główną Patronkę wspomnianej diecezji.

On też w piśmie z dnia 15 maja 2023 roku, usilnie prosił, aby ów wybór i aprobata zostały potwierdzone zgodnie z Normami dotyczącymi ustanawiania Patronów.

Niniejszym, Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, mocą pełnomocnictw udzielonych jej przez Ojca Świętego Franciszka, po uważnym rozpatrzeniu, czy istnieje pewność, że wybór i zatwierdzenie zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa oraz poparte modlitwami, potwierdza

NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
GŁÓWNĄ PATRONKĄ,
A ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA,
PATRONEM DRUGORZĘDNYM
DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

ze wszystkimi prawami i przywilejami liturgicznymi, wynikającymi z rubryk.

Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongragacji ds. Kultu i Dyscypliny Sakramentów, dnia 27 czerwca 2023 roku.

Fot. By Unknown author – old Byzantine icon, Public Domain, https://commons.wikimedia.org

Źródło: https://diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/najswietsza-maryja-panna-nieustajacej-pomocy-glowna-patronka-diecezji-pelplinskiej/

Czytaj TAKŻE:
Pelplin: Bp Ryszard Kasyna ogłasza decyzję Stolicy Apostolskiej

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *