Zakończył się kontynentalny etap procesu synodalnego

Sekretariat Generalny Synodu Biskupów poinformował o zakończeniu trzeciego, kontynentalnego etapu procesu synodalnego – po raz pierwszy wprowadzony w harmonogram konsultacji przed zgromadzeniem synodalnym biskupów. Oznacza to, że po konsultacjach na poziomie diecezji i konferencji episkopatów, także i na poziomie każdego z kontynentów po wytężonych pracach został zredagowany dokument, zbierający głosy katolików oraz tych wszystkich, którzy chcieli włączyć się w cykl rozmów nt. wspólnoty Kościoła.

REKLAMA

„Ten nowy etap nie ograniczał się do celebracji siedmiu zgromadzeń kontynentalnych, ale był prawdziwym procesem słuchania i rozeznawania na poziomie kontynentalnym, poświęconym temu samemu i jedynemu pytaniu [trwającego – przyp. KAI] procesu synodalnego jako takiego, a mianowicie: w jaki sposób owo ‘wspólne podążanie naprzód’, które umożliwia Kościołowi głoszenie Ewangelii, zgodnie z powierzoną mu misją, realizuje się dzisiaj na różnych poziomach (od lokalnego do powszechnego)?” – czytamy w komunikacie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.

Zgodnie z zasadą pomocniczości, prace na poziomie kontynentalnych zgromadzeń synodalnych zostały powierzone lokalnym Komitetom Organizacyjnym, w większości wchodzącym w skład międzynarodowych, regionalnych konferencji biskupich (w Europie takim gremium jest Rada Konferencji Biskupich Europy), którym pomagała specjalna Grupa Zadaniowa wydelegowana przez Sekretariat Synodu Biskupów. Podobnie jak na wcześniejszych etapach, tak też na szczeblu kontynentalnym w skład poszczególnych zgromadzeń wchodzili przedstawiciele wszystkich stanów i różnych pokoleń.

Europejskie zgromadzenie odbyło się w Pradze w dn. 5-12 lutego br. i, podobnie jak na innych kontynentach, zakończyło się zredagowaniem dokumentu końcowego, który posłuży do przygotowania instrumentum laboris dla uczestników obrad synodalnych w Watykanie.

W sześcioosobowej komisji redakcyjnej praskiego dokumentu zasiadał m.in. Polak, ks. Mirosław Tykfer. Z kolei podczas całego zgromadzenia synodalnego, Polskę reprezentowali abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Adrian Galbas SAC, przewodniczący Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich i koordynator w Kościele w Polsce Synodu o synodalności, s. Mirona Turzyńska OSF, członek Archidiecezjalnego Zespołu Synodalnego z archidiecezji gnieźnieńskiej, oraz prof. Aleksander Bańka, członek Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich i delegat Kościoła w Polsce na Synod.

„Wszystkie zgromadzenia były dla Kościoła czasem łaski – czytamy w komunikacie Sekretariatu Generalnego Synodu. – Oprócz podkreślenia wielkiego pragnienia odnowy poprzez wspólne kroczenie w jedności z Chrystusem, proces kontynentalny ujawnił radość i głęboką miłość tak wielu wiernych do ich Kościoła, [do] Ludu Bożego, pomimo jego braków i słabości, [a także] znaczenie słuchania jako narzędzia i jako stałej dynamiki życia eklezjalnego. Potwierdził także wybór nawrócenia duchowego jako metody sprzyjającej prawdziwemu słuchaniu i rozeznaniu wspólnotowemu dla osiągnięcia konsensusu eklezjalnego” – głosi komunikat.

Kolejnymi etapami prac synodalnych będzie zredagowanie, m.in. na podstawie syntez kontynentalnych, instrumentum laboris dla uczestników zgromadzenia synodalnego, które będzie obradowało w Watykanie wspólnie z Ojcem Świętym, najpierw w dn. 4-29 października br. a następnie rok później, w październiku 2024 r.

Źródło: https://www.ekai.pl/zakonczyl-sie-kontynentalny-etap-procesu-synodalnego/
Fot. synod.va

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *