Pelplin: Gra miejska „Wilczym Tropem” – zaproszenie

Z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie zaprasza do udziału w grze miejskiej „WILCZYM TROPEM”, która odbędzie się na terenie miasta Pelplin 1 marca 2023 r. w godzinach 9.00 – 13.00.

REKLAMA

Gra „WILCZYM TROPEM” ma na celu:
– uczczenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych;
– przybliżenie historii i losów żołnierzy podziemia antykomunistycznego;
– kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczestników gry;
– zainteresowanie uczestników gry historią II wojny światowej i okresem powojennym;

Zadaniem uczestników Gry będzie poruszanie się pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, zgodnie z otrzymaną mapą oraz zdobywanie punktów za wykonywanie znajdujących się tam zadań.

W Grze mogą brać udział tylko Uczestnicy zorganizowani w Drużyny. W skład każdej Drużyny może wejść od 3 do 5 osób. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednej Drużyny.

W Grze może wziąć udział łącznie nie więcej niż 15 Drużyn. O zakwalifikowaniu do udziału w Grze decyduje kolejność zgłoszeń Drużyn.

Zgłoszenie Drużyny następuje poprzez wypełnienie oraz dostarczenie formularza zgłoszeniowego wraz z odpowiednimi oświadczeniami stanowiącymi załączniki (zał. 1-5) do niniejszego Regulaminu, do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 22.02.2023 r.

Regulamin i wszystkie załączniki TUTAJ.

Współorganizatorzy:
– Miasto i Gmina Pelplin
– Stowarzyszenie Dziedzictwo Historyczne Pomorza

Źródło: https://mok.pelplin.pl/aktualnosc-77-gra_miejska_wilczym_tropem.html?fbclid=IwAR16L3PXf5PXUBqObDg4gK-QlsBJKH843K5g0mBDhoYFbcxUMTWWo91FSzk
https://www.facebook.com/MOKPelplin/photos/a.756677417681980/6715577125125283
Fot. UMiG Pelplin (Gra Miejska “Wilczym Tropem” 2017 rok)

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *