Zmagania o zniesienie stalinowskiej ustawy aborcyjnej

W styczniu 2023 r. odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Zmagania o zniesienie stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 27 kwietnia 1956 r.”

REKLAMA

„Konferencja ma na celu przedstawienie zmagań o zniesienie Ustawy z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży i podejmowanych w latach 1993–2021 wysiłków nad kształtowaniem prawa możliwie najpełniej chroniącego życie człowieka w prenatalnym okresie rozwoju. Wraz z transformacją ustrojową po 1989 r. sprawa ochrony życia ludzkiego od poczęcia stała się jedną z najbardziej palących społecznie kwestii. Burzliwe prace legislacyjne doprowadziły do przygotowania projektu ustawy uchwalonej 7 stycznia 1993 r., która zastąpiła ustawę aborcyjną z 1956 r. Nowa ustawa zniosła społeczną przesłankę do wykonania aborcji („trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej”). Polska stała się tym samym pierwszym państwem demokratycznym, którego parlament odrzucił aborcję „na żądanie”.

Mimo że nowe prawo nie zapewniało pełnej ochrony wszystkim poczętych dzieciom, to jednak w ówczesnych warunkach społeczno-politycznych uzyskano regulacje, które w tamtym czasie były możliwe do osiągnięcia. Przyjęta ustawa dopuszczała uśmiercenie dziecka w przypadku, gdy ciąża stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, badania prenatalne wskazywały na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu lub zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Z powodu owych wyjątków od prawa do życia dziecka poczętego, po 1993 r. nie ustawały społeczne i polityczne wysiłki nad jego doskonaleniem. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował abortywną przesłankę społeczną w maju 1997. W kolejnych latach do Sejmu zgłaszano liczne obywatelskie inicjatywy ustawodawcze. Finalnie przesłankę eugeniczną zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w październiku 2020 r. Orzeczenie dotyczące aborcji eugenicznej weszło w życie w styczniu 2021 r.

Dla zniesienia regulacji i prawnych następstw stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 1956 r. istotne okazały się zatem dwie wiosny roku 1993 i 2021, kiedy państwo polskie odrzuciło społeczne i eugeniczne podstawy uśmiercania dzieci w prenatalnej fazie rozwoju. Droga do tak istotnych zmian obejmowała kilkudziesięcioletni okres zmagań społecznych i politycznych podejmowany w niezwykle trudnych realiach państwa autorytarnego przed 1989 r. i liberalnie rozumianej wolności w warunkach państwa demokratycznego III RP. W ramach konferencji poddamy analizie proces historyczny, który doprowadził polskie społeczeństwo do obecnej sytuacji społecznej i prawnej. Przedmiotem naszego namysłu pozostaje równie istotne zadanie określenia wyzwań, celów i metod dalszej działalności pro-life w polskiej rzeczywistości społecznej” – mówią organizatorzy konferencji Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Plan konferencji: https://pro-life.pl/konferencja-polskie-wiosny-zycia/

Miejsce konferencji: Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Chrystusowego, ul. Panny Maryi 4, Poznań

Publikacja „Jesteśmy w połowie drogi”

Opracowanie przedstawia historię aborcji na przełomie 100 lat, w szczególności skupiając się na ostatnim 30-leciu. W merytoryczny sposób tłumaczy czym jest aborcja, wyjaśnia o co chodziło z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, obala mity zwolenników zabijania dzieci nienarodzonych, a także odpowiada na pytanie „czy ustawa z 1993 roku działa?”.

Zawiera również informacje o rozwoju prenatalnym dziecka, jego prawach, a także prawach rodziców. Ukazuje wyzwania, jakie obecnie stoją przed nami w kwestii obrony życia ludzkiego. Prezentuje też najważniejsze inicjatywy Stowarzyszenia. Publikację można zamawiać e‑mailem: biuro@pro-life.pl lub telefonicznie: 12 421–08-43.

Pobierz publikację w PDF: „Biblioteczka pro-life 06. Jesteśmy w połowie drogi”.

Film „Tam ktoś jest!”

Film dokumentalny ukazujący historię uchwalenia i konsekwencje ustawy o planowaniu rodziny z 1993 r. regulującej zakres ochrony życia nienarodzonego dziecka w Polsce. Temat przedstawiają eksperci z wielu dziedzin jak ginekologia, neonatologia czy socjologia. Ich wywód jest wsparty wypowiedziami osób, które brały udział w historycznych wydarzeniach oraz które wspominają Polskę, w której obowiązywała stalinowska ustawa o aborcji na żądanie. Wiele uwagi w filmie poświęcono orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020, zakazującemu aborcji eugenicznej oraz jego implikacjom.

W filmie wypowiadają się także rodzice, którzy stanęli przed dramatycznymi wyzwaniami ochrony życia, sprawowania opieki i wychowania swoich dzieci z niepomyślną diagnozą prenatalną.

Wreszcie film ukazuje największe wyzwania, jakie stoją przed środowiskami pro-life w Polsce w 30 lat po uchwaleniu ustawy chroniącej życie.

Wśród osób wypowiadających się są m.in.: dr Paweł Wosicki – prezes Fundacji Głos dla Życia, Wojciech Zięba – prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, dr Krystyna Kluz, dr Piotr Guzdek, dr Justyna Ferek, dr Rafał Michalik, dr Piotr Wołochowicz.

Źródło:
https://pro-life.pl/konferencja-polskie-wiosny-zycia/
http://kodr.pl/2022/12/w-styczniu-ogolnopolska-konferencja-zmagania-o-zniesienie-stalinowskiej-ustawy-aborcyjnej-z-27-kwietnia-1956-r/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *