XXXIII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej – Pelplin 2023

Diecezja Peplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2022/2023. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

REKLAMA

Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości; z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie oraz z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

Katecheci zgłaszają udział szkoły w olimpiadzie do 15 października 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: wydzialkatechetyczny@diecezja-pelplin.pl

Formularz zgłoszeniowy szkoły: POBIERZ
Strona internetowa olimpiady: www.otk.pl
Podstawowe informacje i materiały do pobrania:
REGULAMIN OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

LITERATURA

Źródło: https://diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/olimpiada-teologii-katolickiej-pelplin-2023/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *