W zwrocie „eminencjo” jest wiele podstępu Zwodziciela

Do zadziwienia działaniem Boga zachęcił papież purpuratów, którzy wzięli udział w watykańskim spotkaniu Kolegium Kardynalskiego 29 i 30 sierpnia. Franciszek przewodniczył Mszy św. sprawowanej z nimi w bazylice watykańskiej.

REKLAMA

Odnosząc się do czytań liturgicznych (Ef 1, 3-14; Mt 28, 16-20) papież podkreślił konieczność postawy wychwalania, błogosławieństwa, adoracji, wdzięczności wobec planów Boga. „To zadziwienie jest drogą zbawienia! Niech Bóg zachowa je w nas zawsze żywe” – zachęcił Ojciec Święty.

Wyjaśnił, że uwalnia to od pokusy poczucia się „najdostojniejszymi”, „od karmienia się fałszywym bezpieczeństwem, że dziś jest w rzeczywistości inaczej, nie jest już tak, jak na początku, dziś Kościół jest wielki, Kościół jest mocny, a my jesteśmy postawieni na wybitnych stopniach jego hierarchii…”. – Nazywają nas „eminencjami”. Owszem, jest w tym prawda, ale jest też wiele podstępu, za pomocą którego odwieczny Zwodziciel stara się idących za Chrystusem uczynić światowymi i ich unieszkodliwić. To powołanie poddane jest pokusie światowości. Krok po kroku odbiera ci ona siły, odbiera ci nadzieję, odbiera ci możliwość zobaczenia spojrzenia Jezusa, który wzywa nas po imieniu i nas posyła. To jest rak, robak duchowej światowości – tłumaczył papież.

Zaznaczył, że „Słowo Boże budzi dziś w nas zadziwienie bycia w Kościele, bycia Kościołem! I to właśnie stanowi o atrakcyjności wspólnoty wierzących, najpierw dla nich samych, a potem dla wszystkich: podwójna tajemnica bycia błogosławionymi w Chrystusie i pójścia z Chrystusem w świat” – wskazał Franciszek.

Przytoczył słowa św. Pawła VI z jego encykliki „Ecclesiam suam” i zauważył, że pierwszą myśl, która ożywiała jego poprzednika, wyraził on słowami: „nadeszła godzina, w której Kościół winien przebadać wnikliwiej […] naukę o swym pochodzeniu, o swej naturze, pełnieniu swej misji”; i odwołuje się właśnie do Listu do Efezjan, do „tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu… by teraz poprzez Kościół stało się jawne”.

 „To, drodzy bracia i siostry, jest sługa Kościoła: ten, który umie zachwycić się Bożym planem i który w tym duchu z pasją kocha Kościół, gotów służyć jego misji, tam gdzie i tak, jak chce Duch Święty” – podkreślił Ojciec Święty. „Oby tak było również w naszym przypadku! Oby tak było dla każdego z was, drodzy bracia kardynałowie!” – stwierdził Franciszek.

Papież przewodniczył mszalnej Liturgii Słowa, natomiast Liturgii Eucharystycznej – dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. Giovanni Battista Re. Przy ołtarzu stali z nim dwaj nowo mianowani kardynałowie: Arthur Roche (prefekt Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów) i Lazzaro You Heung-sik (prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa).

W modlitwie wiernych, odczytanej po portugalsku, włosku, hiszpańsku, francusku i chińsku, proszono Boga m.in. o to, aby dał papieżowi „mądrość i zdrowie” potrzebne do „kierowania krokami Kościoła w świecie”, a także aby nowi kardynałowie, jak też całe kolegium kardynalskie „współpracowali w apostolskiej posłudze papieża na rzecz jedności Kościoła” na całym świecie.

Mszę św. zakończyło apostolskie błogosławieństwo Franciszka i odśpiewanie antyfony Maryjnej „Salve Regina”.

Msza była zwieńczeniem prac Zgromadzenia Kardynałów nad nową Konstytucją Apostolską Praedicate Evangelium. W spotkaniu z Ojcem Świętym, które przebiegało w braterskiej atmosferze, wzięło udział niespełna 200 kardynałów, patriarchów wschodnich i przełożonych Sekretariatu Stanu – informowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Praca w grupach językowych i dyskusje w Auli dały możliwość swobodnego omówienia wielu aspektów Dokumentu i życia Kościoła, natomiast ostatnia sesja tego popołudnia poświęcona była Jubileuszowi Nadziei 2025.

Pełny tekst papieskiej homilii publikujemy TUTAJ.

Źródło: https://www.ekai.pl/zakonczylo-sie-spotkanie-kolegium-kardynalskiego/
Fot. ANDREAS SOLARO/AFP/East News

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *