Kościół katolicki ma obecnie 132 kardynałów elektorów

Po ósmym konsystorzu w obecnym pontyfikacie, Kolegium Kardynalskie liczy 226 członków, z których 132 ma prawo udziału w konklawe, gdyby do niego doszło obecnie.

REKLAMA

Oznacza to przekroczenie o 12 liczby purpuratów, którzy mogliby uczestniczyć w takim wydarzeniu. Zarządził tak św. Paweł VI na konsystorzu tajnym 5 listopada 1973 a potwierdził św. Jan Paweł II konstytucją apostolską „Universi Dominici gregis” z 22 lutego 1996 w sprawie wyboru nowego papieża. 52 purpuratów należy do 28 zakonów i zgromadzeń zakonnych, najwięcej „swoich” ludzi mają w tym gronie salezjanie – 10, jezuici – 7 i bracia mniejsi kapucyni – 4.

Według kryteriów geograficznych 104 kardynałów, w tym 53 elektorów, pochodzi z Europy, następnie z Ameryki, postrzeganej jako całość: 59 (38 z prawami wyborczymi), z tego z Ameryki Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk) – 26 (16), z Ameryki Środkowej i Karaibów – 9 (7) oraz z Ameryki Południowej – 24 (15). Azja ma w Kolegium Kardynalskim 31 przedstawicieli, w tym 21 z prawami wyborczymi, Afryka – 27 (17 elektorów) i Oceania – 5 (3). Łącznie kardynałowie pochodzą z 89 krajów, a sami tylko elektorzy z 69.

Tradycyjnie najwięcej purpuratów mają Włochy: 48, z których 20 ma prawa wyborcze; na drugim miejscu jest Kościół w USA z 16 kardynałami (10 elektorów), następnie Hiszpania – 12 (połowa ma prawo udziału w konklawe), Brazylia i Niemcy – po 8, z tym że ten pierwszy kraj ma 6 elektorów, a drugi – trzech, Francja, Meksyk i Indie – po 6 (odpowiednio 5, 2 i 5 elektorów), Portugalia – 5 (3).

Polska, podobnie jak Argentyna, Filipiny, Kanada i Nigeria, ma 4 purpuratów, z których trzech może brać udział w konklawe: Stanisław Ryłko, ur. 4 lipca 1945, Kazimierz Nycz (1 II 1950) i Konrad Krajewski (25 XI 1963). Czwartym kardynałem z naszego kraju jest Stanisław Dziwisz, ur. 27 kwietnia 1939 r.

Wśród 226 członków Kolegium Kardynalskiego 60 mianował św. Jan Paweł II, spośród nich 11 ma prawa wyborcze, 64 – Benedykt XVI (38 elektorów) i 112 – Franciszek (83). Papież Polak zwołał 9 konsystorzy, na których wyniósł do godności kardynalskiej 231 kapłanów, w tym obecnego papieża Franciszka (21 lutego 2001), Benedykt XVI – odpowiednio 5 konsystorzy i 90 purpuratów oraz Franciszek – 8 zgromadzeń i 121 hierarchów.

Najstarszymi wiekowo kardynałami są obecnie Angolczyk Alexandre do Nascimento (ur. 1 III 1925), Argentyńczyk pochodzenia chorwackiego Estanislao Esteban Karlic (7 II 1926) i Ugandyjczyk Emmanuel Wamala (15 XII 1926), najmłodszymi zaś Giorgio Marengo – Włoch, ale działający w Mongolii, urodzony 7 VI 1974, Virgilio Do Carmo Da silva z Timoru Wschodniego (27 XI 1967) i Paulo Cezar Costa z Brazylii (20 VII 1967). Najdłuższy staż w Kolegium mają trzej kardynałowie: Michael Michai Kitbunchu z Tajlandii, Alexandre do Nascimento z Angoli i Thomas Stafford Williams z Nowej Zelandii, mianowani 2 lutego 1983. Ponadto należy pamiętać, że Benedykta XVI mianował kardynałem św. Paweł VI dnia 27 VI 1977 a Franciszka – św. Jan Paweł II w dniu 21 II 2001.

Źródło: https://www.ekai.pl/kosciol-katolicki-ma-obecnie-132-kardynalow-elektorow/
Fot. Osservatore Romano / EIDON/REPORTER

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *