Papież: wdzięczność za czułość Boga prowadzi do służby

W kolejnej katechezie środowej na temat starości Franciszek nawiązał do sceny uzdrowienia teściowej Szymona Piotra, opisanej w Ewangelii św. Marka. Jezus, widząc starszą, chorą kobietę, ujął ją za rękę i uwolnił od gorączki.

REKLAMA


Ojciec Święty zwrócił uwagę, że choroba w starości jest często silnym ciosem, ponieważ wydaje się przyśpieszać śmierć i odbiera nadzieję na przyszłość. Ewangeliczna scena pomaga jednak w jej odzyskaniu, ponieważ Jezus nie odwiedza chorej staruszki sam, ale w towarzystwie uczniów. Papież zaznaczył, że wspólnota chrześcijańska powinna troszczyć się o osoby w podeszłym wieku. Trzeba nawiedzać je wspólnie i często.

Papież – zbawienie przekazuje się przez uwagę

„Powinniśmy czuć się odpowiedzialni za odwiedzanie osób starszych, które często są samotne, i za przedstawianie ich Panu w naszej modlitwie. Sam Jezus nauczy nas, jak ich miłować. «Społeczeństwo jest naprawdę przyjazne życiu, gdy uznaje, że życie jest cenne także w starości, niepełnosprawności, ciężkiej chorobie i wówczas, gdy gaśnie» (Orędzie do Papieskiej Akademii Życia, 19 luty 2014) – podkreślił Papież. – Życie jest zawsze cenne. Jezus, widząc chorą staruszkę, bierze ją za rękę i uzdrawia. Ten sam gest wykonuje, by wskrzesić zmarłą dziewczynkę: bierze ją za rękę i stawia ją na nogi. Jezus, tym czułym gestem miłości daje uczniom pierwszą lekcję: zbawienie głosi się, lub – lepiej – przekazuje, poprzez uwagę poświęconą danej osobie chorej. A wiara kobiety jaśnieje wdzięcznością za czułość Boga, która się nad nią pochyliła.“

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że drugiej lekcji udziela nam sama starsza kobieta, która wstała z łóżka i zaczęła usługiwać zebranym. Także w zaawansowanym wieku można i trzeba służyć wspólnocie. Należy pielęgnować odpowiedzialność za innych oraz przezwyciężać pokusę stania na uboczu.

Papież – wdzięczność przywraca radość życia wspólnocie

„Starsi, którzy zachowują zdolność uzdrawiania, pocieszania, wstawiania się za swoimi braćmi i siostrami – czy to uczniami, czy to setnikami, ludźmi niepokojonymi przez złe duchy, odrzuconymi… – są być może najwznioślejszym świadectwem czystości tej wdzięczności, towarzyszącej wierze. Gdyby osoby starsze, zamiast być odrzucane i usuwane ze sceny wydarzeń znaczących dla życia wspólnoty, znalazły się w centrum zbiorowej uwagi, byłyby zachęcane do pełnienia cennej posługi wdzięczności wobec Boga, który nie zapomina o nikim – podkreślił Papież. – Wdzięczność osób starszych za dary otrzymane od Boga w ich życiu, jak uczy nas teściowa Piotra, przywraca wspólnocie radość życia razem i nadaje wierze uczniów zasadniczy rys jej przeznaczenia.“

Ojciec Święty zaznaczył, że duch wstawiennictwa i służby nie jest wyłącznie sprawą kobiet, chociaż one mogą nauczyć mężczyzn wdzięczności i czułości wiary, które zwykle są dla nich trudniejsze do zrozumienia. Również sam Jezus, szczególnej łagodności i wrażliwości na słabych oraz chorych, nauczył się od swojej Matki. 

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-06/papiez-wdziecznosc-za-czulosc-boga-prowadzi-do-sluzby.html


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *