Za nami III Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy św. o. Pio

11 czerwca 2022 r. w Prokowie k/Kartuz odbył się III Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy św. o. Pio. Całodniowe obrady, modlitwy oraz wydarzenia kulturalne zakończyła Msza św. pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Ryszarda Kasyny. Głównym organizatorem wydarzenia był proboszcz parafii Prokowo ks. dr Grzegorz Lewandowski.

REKLAMA


Pierwsze Grupy Modlitwy powstały z inicjatywy Ojca Pio około 1947 roku, a w 1949 r. wydano Statut,  dokument regulujący ich działalność. 

Od początku Grupy Modlitwy były związane z Domem Ulgi w Cierpieniu, który dawał im pierwsze wskazówki co do prawidłowego funkcjonowania, kierował  nimi,  poprawiał  błędy.  Z czasem zaczęły  powstawać  w różnych parafiach Włoch, a także poza ich granicami.  Dziś działają w wielu parafiach, zakonach, klasztorach  i szpitalach na świecie. Pod kierunkiem przewodników  duchowych różnych reguł i zakonów. 

Grupy Modlitwy chcą współpracować w urzeczywistnianiu Królestwa Bożego według nauki Jezusa, kierując się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio:

  • pełne  i  bezwarunkowe  przylgnięcie  do  nauki  Kościoła katolickiego, kierowanego przez Papieża i Biskupów,
  • posłuszeństwo Papieżowi i Biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowny, mianowany przez biskupa,
  • modlitwa  z  Kościołem,  za  Kościół  i  w  Kościele,  z  czynnym  uczestnictwem  w  życiu  liturgicznym  i  sakramentalnym,  przeżywanym  jako  szczyt  wewnętrznej jedności z Bogiem,
  • wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki św. Pawła,
  • czynna miłość, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku  Bogu. 

Źródło:
https://diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/iii-diecezjalny-kongres-grup-modlitwy-sw-ojca-pio/
https://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/9868-iii-kongres-grup-modlitwy-sw-o-pio-w-prokowie


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *