Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Sianowie

11 czerwca 2022 r., na zakończenie roku formacji oraz przed wakacyjnymi rekolekcjami w Sanktuarium Maryjnym w Sianowie zgromadził się Ruch Światło-Życie. Mszę św. połączoną z rozesłanie moderatorów na wakacyjne rekolekcje celebrował biskup pelpliński Ryszard Kasyna.

REKLAMA


Ruch Światło-Życie jest udaną próbą przełożenia  eklezjologii II Soboru Watykańskiego na język ruchu.  Założycielem Ruchu jest ks. Franciszek Blachnicki (1921- 1987), który od rekolekcji oazowych dla ministrantów  (1954) i Krucjaty Wstrzemięźliwości (1957) poprzez  dalszy rozwój oaz wypracował cały system ewangelizacji i formacji obejmujący dzieci, młodzież i dorosłych.  Program formacyjny dla małżonków został w dużej mierze zaczerpnięty z programu i duchowości Equipes Notre-Dame. Ukształtowany w ten sposób Ruch Żywego  Kościoła, przyjął w 1976 r. nazwę: „Ruch Światło-Życie”,  określającą jego duchowość, metodę działania i charyzmat dany Założycielowi.

Cel  i  program Ruchu wyrażają  greckie  słowa  „ΦΩΣ”  (światło)  i  „ΖΩΗ”  (życie).  Formuła „Światło- Życie” oznacza jedność światła danego od Boga i życia, czyli postępowania. Sprawca tej jedności jest  Duch Święty.  Światłem  jest:  światło  rozumu,  światło  sumienia,  światło  słowa  Bożego,  światło  Chrystusa  jako  wzoru  osobowego  i  światło  Kościoła,  który  dba  o nieskażony przekaz światła z poprzednich źródeł oraz  o ich właściwa interpretację. Jedność między prawdami  poznanymi i uznawanymi za słuszne, a wyznawanymi  i stosowanymi w życiu, określa program wychowawczy  Ruchu i zarazem jego metodę pedagogiczną.

Celem Ruchu Światło-Życie jest formowanie  dojrzałych chrześcijan i budowanie wspólnoty  (communio) Kościoła poprzez ewangelizację i formację,  odnowę liturgii, budowanie braterskich wspólnot  oraz  tworzenie  dzieł  mających  na  celu  przemianę  światła  w  duchu  Ewangelii.  Zadania  te  Ruch  wyraża  w podstawowych sformułowaniach: Nowy Człowiek,  Nowa Wspólnota, Nowa Kultura. Ruch odczytuje znaki czasu i wsłuchując się w głos  Stolicy Apostolskiej, podejmuje jej aktualne zachęty oraz  wypracowuje  na  ich  podstawie  konkretne  programy  działania.

Więcej o Ruchu Światło-Życie w diecezji pelplińskiej TUTAJ.


Źródło:
https://diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/dzien-wspolnoty-ruchu-swiatlo-zycie-w-sianowie/
https://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/9867-dzien-wspolnoty-ruchu-swiatlo-zycie-w-sianowie-2


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *