Światowe Spotkanie Rodzin [wytyczne do przygotowania]

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Diecezja Rzymska organizują X Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w dniach 22-26 czerwca 2022 r. Z tej okazji przygotowała odpowiednie wytyczne dla biskupów diecezjalnych, kapłanów i wiernych świeckich odpowiedzialnych za duszpasterstwo rodzin w diecezji, parafii i ruchach kościelnych.

REKLAMA


Wytyczne do przygotowania Światowego Spotkania Rodzin w 2022 r.

Biskupom diecezjalnym, kapłanom i wiernym świeckim odpowiedzialnym za duszpasterstwo rodzin w diecezji, parafii i ruchach kościelnych.

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Diecezja Rzymska organizują X Światowe Spotkanie Rodzin, które odbędzie się w dniach 22-26 czerwca 2022 r.

Jak podkreślił Ojciec Święty w swoim niedawnym przekazie wideo prezentującym to wydarzenie, spotkanie odbędzie się w niespotykanym dotąd i wielocentrycznym formacie. Podczas gdy Rzym faktycznie pozostanie głównym wyznaczonym miejscem, każda diecezja będzie mogła być centrum lokalnego spotkania rodzin i wspólnot, dzięki czemu każdy poczuje się bohaterem spotkania.

Spotkanie odbędzie się zatem równolegle:

1. w diecezjach i/lub parafiach z inicjatywy biskupów, księży i rodzin. Rodziny mogą mieć okazję do refleksji, dzielenia się i świętowania z kapłanami;
2. w Rzymie natomiast tylko dla ustalonej z góry liczby delegatów międzynarodowych, wybranych przez konferencje biskupów, ruchy i stowarzyszenia rodzinne. O liczbie delegatów zakomunikowano przewodniczącemu Konferencji Episkopatu, a także przywódcom ruchów międzynarodowych.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek i sugestii, które dykasteria i diecezja rzymska opracowały w nadziei, że pomogą Kościołom partykularnym w organizowaniu lokalnego Spotkania. Pod poniższym linkiem można pobrać prezentację wideo wytycznych (w języku włoskim i angielskim)


1. W jaki sposób diecezja może przygotować się do celebrowania ŚSR razem z Ojcem Świętym  Przy organizacji tego wydarzenia proponujemy, aby każda diecezja utworzyła zespół duszpasterski oddany temu celowi, wystarczająco liczny i nieograniczony tylko do jednej pary.

Będzie to okazja do przyjęcia, tam gdzie to możliwe, propozycji przedstawionych przez pary, które znają lokalne realia rodzin.  Wykorzystanie tematu ŚSR: „Miłość rodzinna: powołanie i droga świętości”.

Wykorzystanie symboli ŚRR, które są już dostępne: logo, hymn, obraz, modlitwa i wszystkie materiały, które Dykasteria udostępni w nadchodzących miesiącach. Przetłumacz je, jeśli to konieczne.

Rozważ wykorzystanie siedmiu katechez przygotowawczych ŚRR w grupach par, w parafii lub w rodzinach.

Oprócz tego materiału można korzystać ze wszystkich narzędzi stworzonych przez Dykasterię podczas Roku Rodzinnego Amoris Laetitia: 10 filmów wideo z Papieżem i rodzinami z całego świata; Różaniec dla narzeczonych, Różaniec dla rodzin; Karty „Wędrówki z Rodzinami”, Dekalog rodziny itp.

Przydatne linki:Oficjalna strona internetowa WMOF www.romefamily2022.com

Inicjatywy/zasoby Roku Amoris Laetitia: http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html

Inicjatywy/zasoby Roku Amoris Laetitia w języku polskim: http://kodr.pl/category/x-swiatowe-spotkanie-rodzin/

2. Czy możliwe jest zorganizowanie ŚSR wspólnie z innymi diecezjami lub zrealizowanie go w powiązaniu z sanktuarium?

Oczywiście. Nawet w przypadkach, w których biskup uważa swoją diecezję za małą lub woli organizować ŚSR wraz z innymi diecezjami w pobliżu, na poziomie prowincji kościelnej lub nawet na poziomie krajowym, należy zachować ducha ŚSR. zaproponowanego przez Ojca Świętego „wielocentrycznego i szeroko rozpowszechnionego”

Sanktuaria mogą być również odpowiednim miejscem na duże wydarzenia, które wykraczają poza granice diecezji. Konieczne jest jedynie uzgodnienie z ordynariuszem diecezji, w której znajduje się sanktuarium, oraz z biskupami sąsiednich diecezji.

3. Jak mógłby wyglądać program ŚSR, który miałby być celebrowany w diecezjach?

Celem jest, aby od 22 do 26 czerwca 2022 r. każda diecezja postawiła rodziny w centrum duszpasterskiej troski, realizując działania, które odzwierciedlają temat ŚSR. Będzie to swego rodzaju „Tydzień Rodziny” w jedności z rodzinami i diecezjami na całym świecie.

Podstawowymi kryteriami są wolność i kreatywność każdej diecezji. Nie chodzi o powtarzanie dokładnie tego, co robi się w Rzymie, i nie jest konieczne podążanie za całym programem, który jest oferowany w Rzymie.

W zależności od różnicy czasu w stosunku do obchodów w Rzymie, diecezja może zorganizować transmisję na żywo z przemówień Ojca Świętego, niektórych konferencji Kongresu Duszpasterskiego, a nawet oglądać filmy na Youtube w innym czasie niż w Rzymie.

Można organizować lokalne konferencje, przydzielone prelegentom (najlepiej parom) wyznaczonym przez biskupa lub proboszcza parafii, na tematy podobne do proponowanych w Rzymie.

4. Jak można zorganizować ŚSR w diecezjach i parafiach?

Wciąż w duchu wolności i kreatywności diecezji:

Środa, 22 czerwca: ŚSR można rozpocząć w parafiach Mszą Świętą, a na koniec wręczeniem znaku i np. listu do każdej rodziny w imieniu biskupa.

Czwartek, 23 czerwca, piątek, 24 czerwca: Spotkania wieczorne można zaplanować w parafiach lub w małych grupach w domach. Pary mogą obejrzeć film z jednej z konferencji, a potem spędzić trochę czasu na wspólnym dzieleniu się.

Sobota, 25 czerwca: Rodziny można zaprosić do diecezji (lub innej lokalizacji, łączącej kilka diecezji) lub do miejsca takiego jak sanktuarium. Byłby to dzień poświęcony rodzinie z konferencjami, świadectwami, pracą w grupie, dzieleniem się i chwilami świętowania.

Niedziela, 26 czerwca: Można zaplanować Eucharystię pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego z rodzinami z diecezji (w katedrze lub w innym odpowiednim miejscu). Rodziny mogłyby otrzymać posłanie na zakończenie ŚSR, tak jak uczyni to Papież podczas modlitwy Anioł Pański. Jeśli pozwoliłaby na to różnica czasu, modlitwa Anioł Pański mogłaby być śledzona na żywo lub retransmitowana, przed lub po Mszy Świętej. Gdyby to nie było możliwe, to biskup udzieliłby posłania rodzinom na zakończenie odchodów ŚSR.

5. Jakie środki wsparcia zostaną zapewnione dla realizacji ŚSR w diecezjach?

Przykładowy program, jako sugestia, którą można dostosować w różny sposób do każdej lokalnej rzeczywistości.

Przewodnik duszpasterski wskazujący tematykę konferencji wraz z propozycjami ich realizacji.

Przewodnik liturgiczny z propozycjami celebracji Eucharystii ŚSR w diecezjach.

Kilka sugestii dotyczących posłania rodzin na zakończenie ŚSR.

6. Gdzie i kiedy te środki wsparcia będą dostępne? Od końca grudnia 2021 r. będą dostępne na stronie ŚSR (https://www.romefamily2022.com/it/programma/).

(Wkrótce dostępne także w języku polskim)

7. Jaka jest możliwa rola ruchów kościelnych i stowarzyszeń rodzinnych w realizacji Spotkania w diecezjach?

Ruchy i stowarzyszenia rodzinne, opierając się na swoim indywidualnym charyzmacie, mogą oddać się do dyspozycji biskupów w celu zorganizowania spotkania diecezjalnego, aby współpracować w angażowaniu rodzin i przedstawianiu propozycji duszpasterskich.

8. Jakie tematy będą poruszane w Rzymie w czwartek, piątek i sobotę na Kongresie Duszpasterskim?

I Konferencja: Kościół Domowy i Synodalność

I Panel: Małżonkowie i księża razem budują Kościół

Dwa uzupełniające się i współodpowiedzialne powołania

Rodziny i księża razem w misji

Tworzenie wspólnoty wśród rodzin

II Panel: Młodzi i starsi razem dla przyszłego Kościoła

Rola dziadków

Młodzież i osoby starsze na ścieżce synodalnej

Osoby starsze w duszpasterskiej posłudze Kościoła

II Konferencja: Miłość rodzinna: wspaniała i delikatna 

I Panel: Rodzinna miłość w czasie próby

Zdrada i przebaczenie

Trudności we wczesnych latach małżeństwa

Porzucenie

II Panel: Wspieranie ojcostwa i macierzyństwa

Potrzebujemy matek i ojców

Adopcja i opieka zastępcza, chrześcijański wybór

Zawsze witaj nowe życie

III Konferencja: Tożsamość i misja rodziny chrześcijańskiej

I Panel: Bycie chrześcijanami w erze cyfrowej

Ześrodkowanie rodziny w Chrystusie

Przekazywanie wiary młodym ludziom dzisiaj

Media społecznościowe: „środowisko” dla naszych dzieci?

II Panel: Powołanie i misja na peryferiach egzystencjalnych

Wśród migrantów

W przypadku uzależnienia

Kiedy w rodzinie panuje przemoc

IV Konferencja: Katechumenat małżeński

I Panel: Formacja przewodników i wychowawców: świeckich, prezbiterów i seminarzystów

Edukowanie młodych ludzi w zakresie seksualności i uczuciowości

Formacja księży i seminarzystów

Stałe towarzyszenie małżonkom

II Panel: Komunia rodzinna, styl komunii kościelnej

Komunia rodzinna i komunia kościelna

Wzajemność między mężczyzną i kobietą w Kościele w różnych stanach życia

Ojcostwo, macierzyństwo i braterstwo w Kościele

V Konferencja: Rodzina drogą świętości

I Panel: Ścieżki świętości

Rozeznanie w codziennym życiu rodzinnym

Towarzyszenie duchowe dla nowych związków

Kiedy współmałżonek nie ma wiary

II Panel: Małżonkowie i rodziny: świętość w życiu codziennym

 

Tłumaczenie: Beata Choroszewska
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

 


Źródło: http://kodr.pl/2022/04/wytyczne-do-przygotowania-swiatowego-spotkania-rodzin-w-2022-r/


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *