Wkrótce rozpocznie się Tydzień Biblijny

W dniach 1-7 maja obchodzony będzie Tydzień Biblijny rozpoczynający się Narodowym Czytaniem Pisma Świętego – inicjatywa, która ma inspirować do częstszego indywidualnego i wspólnotowego sięgania po Słowo Boże. Tematem tegorocznego Tygodnia są słowa „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”, które będą rozważane w wybranych fragmentach Ewangelii wg św. Łukasza.

REKLAMA


– Aktualny kontekst wojenny mówi nam dużo o potrzebie sięgania po Słowo Boże, aby kształtować w sobie ducha solidarności, braterstwa, ofiarności, a przede wszystkim ducha pokoju – wyjaśnia KAI ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

W dniach 1-7 maja obchodzony będzie Tydzień Biblijny, który ma inspirować do częstszego sięgania po Pismo Święte. Poprzez intronizację Biblii, konferencje, celebracje oraz spotkania kręgów biblijnych ma ukazać fundamentalne znaczenie Słowa Bożego w życiu chrześcijanina i parafii.

Tematem Tygodnia Biblijnego są słowa „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Chcemy szczególnie dziękować Ojcu niebieskiemu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa – zapowiadają organizatorzy z Dzieła Biblijnego.

W ramach tegorocznej odsłony tej inicjatywy czytane będą wybrane fragmenty Ewangelii według Łukasza, powszechnie zwanej Ewangelią Miłosierdzia – wyjaśnia w rozmowie z KAI ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. W tejże Ewangelii Jezus aż dwa razy mówi o pokoju. Najpierw, gdy wysyła 72 uczniów (ta liczba nawiązuje do ludów świata wyliczonych w Księdze Rodzaju), aby głosili Ewangelię. Wyjaśnia im, aby głosząc ją, nieśli pokój – „pokój temu domowi” (Łk 10,5).

– Pan Jezus łączy ten dar pokoju rozumianego w kontekście całego Pisma Świętego jak dar szczodrości Bożej, Bożego błogosławieństwa i mocy oraz pomyślności, która pochodzi od Boga, z głoszeniem Ewangelii. Mają ją głosić u siebie osoby, rodziny, narody, które otrzymywać będą dar pokoju od Boga. W Piśmie Świętym pokój to nie jest jedynie brak wojny, konfliktów, nienawiści. Pojęcie „szalom”, pokoju jako życzenia dotyczy tego, co my nazywamy błogosławieństwem Bożym – wyjaśnia ks. prof. Witczyk.

Drugi raz o pokoju w Ewangelii św. Łukasza Chrystus mówi podczas spotkania Zmartwychwstałego z Apostołami, gdy pozdrawia ich słowami „Pokój wam!” (Łk 24,36). Dar pokoju jest owocem przyjścia i przyjęcia Chrystusa Zmartwychwstałego, a więc owocem wiary w Jego osobę. – Widzimy zatem, że dar pokoju przerasta nasze teraźniejsze pojmowanie kwestii konfliktu zbrojnego lub innych sytuacji krzywdy, niesprawiedliwości, buntu. Te są łamaniem sprawiedliwości Bożej i międzyludzkiej, natomiast dar pokoju jest bardziej rozumiany jako Boża łaskawość i dobroć, przekładająca się oczywiście na jak najbardziej godny poziom życia człowieka. Wojna bowiem jest sytuacją zupełnie niegodną człowieka, wręcz przeciwnie: niszczy tę godność, zagrażając jego życiu, które jest podstawowym darem Bożym – tłumaczy ks. prof. Witczyk.

– Aktualny kontekst wojenny, który przeżywamy, związany też z kontekstem egoizmu, jaki dostrzegamy w postawie niektórych państw i narodów w Europie, mówi nam bardzo dużo o potrzebie sięgania po Słowo Boże po to, aby kształtować w sobie ducha solidarności, braterstwa, ofiarności, a przede wszystkim ducha pokoju – wyjaśnia ks. prof. Witczyk. – Słowo Boże wlewa w nas Ducha Świętego, który jest absolutnie Duchem pokoju, Duchem postępowania sprawiedliwego i uczciwego, nie posługiwania się mową nienawiści oraz nie stosowania wszelkich form języka przewrotnego lub podstępnego – dodaje biblista.

Jeżeli zatem chcemy żyć w pokoju, widzieć w drugich osobach braci i siostry, powinniśmy sięgać po Pismo Święte, bo taka prawdę objawia nam Ewangelia i osoba samego Chrystusa – tłumaczy ks. prof. Witczyk.

Dniem otwierającym Tydzień Biblijny jest dzień, w którym przypada Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Swoim hasłem nawiązuje ono do trzyletniego programu duszpasterskiego, który poświęcony jest sakramentowi Eucharystii („Eucharystia daje życie”: 2019 – 2022). Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kościół w Polsce skupia swą tegoroczną medytację eucharystyczną na trzech darach zmartwychwstałego Chrystusa, którymi są: pokój, posłannictwo, świadectwo. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Łukasza, aby w jej świetle lepiej odkryć wielkość tych trzech darów, ich rolę w życiu Kościoła i w dziejach zbawienia świata.

Uroczysta celebracja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego odbędzie się w niedzielę 1 maja w sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach z udziałem zaproszonych lektorów i będzie transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 7.00. Ten sam rytuał czytania Pisma świętego towarzyszy Mszy św. sprawowanej w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, która będzie transmitowana na żywo w TVP1 o godz. 11.00 oraz Mszy św. transmitowanej z Jasnej Góry przez Tv Trwam o godz. 9.30.

Dzieło Biblijne zaprasza ponadto tego dnia do parafii Najczystszego Serca Maryi przy placu Szembeka na warszawskim Grochowie. O godz. 12.30 rozpocznie się w parafialnym ogrodzie publiczne, wspólnotowe czytanie wybranych fragmentów Ewangelii według św. Łukasza wraz z dzieleniem się świadectwami na temat wpływu Ewangelii na osobiste życie.

Tydzień Biblijny obchodzony jest w Kościele w Polsce od 2008 r. Inauguruje go Niedziela Biblijna, podczas której od sześciu lat organizowane jest Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie obchodzone jest w II niedzielę po Wielkanocy. W tym roku przypada ona 1 maja.

Organizatorem Narodowego Czytania Pisma świętego jest „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II”. Jest to publiczne stowarzyszenie wiernych erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski.

Celem Dzieła Biblijnego jest pogłębianie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma Świętego zgodnie z nauką Kościoła oraz kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie, szczególnie kaznodziejstwie i katechezie, a także w indywidualnej formacji wiernych.

Przewodniczącym Dzieła Biblijnego jest ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, który jest także przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Polskich.


Źródło: https://www.ekai.pl/wkrotce-rozpocznie-sie-tydzien-biblijny/
Fot. ks. Paweł Kłys


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *