Imieniny Pasterza naszej diecezji

Dzień 3 kwietnia jest dniem imienin naszego Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny. W tym dniu szczególną otaczamy naszego Pasterza gorącą modlitwą oraz życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa w posłudze pasterskiej dla dobra wspólnoty Kościoła.

REKLAMA


Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Biskup
dr Ryszard Kasyna
Biskup Pelpliński

Data urodzenia: 28 września 1957
Imieniny: 3 kwietnia
Święcenia kapłańskie: 24 stycznia 1982
Święcenia biskupie: 02 kwietnia 2005
Ingres do katedry: 08 grudnia 2012

Dzień 3 kwietnia jest dniem imienin naszego Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny.
W tym dniu szczególną otaczamy naszego Pasterza gorącą modlitwą oraz życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa w posłudze pasterskiej dla dobra wspólnoty Kościoła.
Niech w tej posłudze nieustannie towarzyszy moc Ducha Świętego, zaś Patron wspiera swoim orędownictwem, obdarza zdrowiem i napełnia serce radością i pokojem.
4 kwietnia br., w poniedziałek, w ramach oktawy imienin, będzie tradycyjnie okazja, aby kapłani i wierni osobiście złożyli życzenia imieninowe Biskupowi Diecezjalnemu Ryszardowi Kasynie.


Przy tej corocznej okazji warto dowiedzieć się więcej o naszym biskupie diecezjalnym Ryszardzie Kasynie:

Życiorys

Biskup Ryszard Kasyna urodził się 28 września 1957 roku w Nowym Stawie, w rodzinie robotniczej, jako najstarszy syn z czwórki dzieci Ireny i Franciszka. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, a po jego ukończeniu w 1976 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Gdańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 24 stycznia 1982 roku w katedrze oliwskiej z rąk bp. Lecha Kaczmarka. Od 3 lutego 1982 roku pracował jako wikariusz i katecheta w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

W roku 1985 bp Tadeusz Gocłowski skierował go do Rzymu na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego. Dnia 24 czerwca 1991 roku na podstawie rozprawy na temat odpustów w nowym prawodawstwie kanonicznym, napisanej pod kierunkiem ks. prof. José F. Castaño na Wydziale Obojga Praw Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, uzyskał stopień doktora »in utroque iure«. Natomiast w roku 1992, po ukończeniu trzyletniego Studium Rotalnego w Trybunale Roty Rzymskiej, uzyskał tytuł Adwokata Roty Rzymskiej.

1 lutego 1993 roku rozpoczął pracę w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym jako pomocniczy wikariusz sądowy (wiceoficjał), zaś 28 czerwca 1996 jako wikariusz sądowy (oficjał). Ponadto w lutym 1993 roku rozpoczął wykłady z prawa kanonicznego w Gdańskim Seminarium Duchownym.

Dnia 24 stycznia 2005 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej (tyt. Dices). Święcenia biskupie otrzymał z rąk nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka dnia 2 kwietnia 2005 roku. W herbie biskupim wpisał słowa z Drugiego Listu św. Jana Apostoła: In veritate et caritate – W prawdzie i miłości.

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Prawnej i Komisji Duchowieństwa, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Morza.

15 grudnia 2009 roku został mianowany przez Ojca Świętego Benedykta XVI członkiem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Dnia 27 października 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pelplińskim. Ingres do Bazyliki katedralnej w Pelplinie odbył się 8 grudnia 2012 roku.

Herb

Herb biskupi wyraża słowa wezwania biskupiego: In veritate et caritate (W prawdzie i miłości) z Drugiego Listu św. Jana (2 J 1,3). Autorem herbu jest Tadeusz Piotr Górski z pracownikami Grupy A5 Totem.

Pośrodku herbu widnieje złoty krzyż – symbol wiary, miłości, męki i zmartwychwstania Chrystusa. Tą wiarą (znak Krzyża) żyjemy i ją przeżywamy, wznosząc się do Boga na parze skrzydeł, gdyż tylko para skrzydeł umożliwia wznoszenie się: PRAWDA – wyrażona w symbolu białego skrzydła i MIŁOŚĆ – wyrażona w symbolu czerwonego skrzydła. Nie można przeżywać swojej wiary li tylko opierając się na prawdzie, bez miłości, albowiem sama prawda może być okrutna, bezlitosna, niemiłosierna. Podobnie i sama miłość, bez prawdy, może być naiwna, może być tylko wzruszeniem.

Wiarą żyjemy i ją przeżywamy, wznosząc się do Boga na parze skrzydeł o siedmiu piórach. W skrzydle białym siedem piór symbolizuje dary Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Pocieszyciela, który umacnia nas swoimi darami: darem mądrości, rozumu, rady, męstwa, bojaźni Bożej, umiejętności, pobożności. W skrzydle czerwonym siedem piór symbolizuje siedem sakramentów, które są wyrazem miłości Boga do człowieka, której to doznajemy korzystając z tychże sakramentów we wspólnocie Kościoła.

Herb podzielony jest na dwa pola w kolorach białym i niebieskim. Niebieskie pole wskazuje nieskończoną perspektywę życia – życie wieczne, rzeczywistość nieba, do którego zmierzamy, by osiągnąć pełnię prawdy i miłości rodzącej się z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania, powierzonej nam tu i teraz w Eucharystii. Białe pole jest symbolem światła, wyrażającym, że Jezus Chrystus swoim światłem i obecnością wypełnia nasz świat doczesny, szczególnie tam gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni są w Jego imię i karmią się Eucharystią.


Kontakt:

– REZYDENCJA
Ogród Biskupi 2, 83-130 Pelplin
58 536 17 77
58 536 13 82

– SEKRETARZ BISKUPA DIECEZJALNEGO
ks. mgr lic. Tomasz Szcześniak
Ogród Biskupi 2, 83-130 Pelplin
790 240 982
sekretariatbiskupa@diecezja-pelplin.pl

– KIEROWCA
Wojciech Grabowski

– RZECZNIK PRASOWY BISKUPA DIECEZJALNEGO
ks. prałat dr Ireneusz Smagliński
603 686 602
rzecznik@diecezja-pelplin.pl


Źródło: https://diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/imieniny-pasterza-naszej-diecezji/


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *