Papież na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

„Słuchanie jest zdolnością serca, która umożliwia bliskość” – napisał Papież w opublikowanym dzisiaj orędziu na LVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego głównym tematem jest słuchanie. Bezgraniczne pragnienie bycia wysłuchanym stanowi jedną z najważniejszych potrzeb człowieka i jest niezbędne w komunikacji międzyludzkiej.

REKLAMA


Słuchanie w relacji do Boga jest darem łaski oraz aktem, z którego rodzi się wiara. Bóg rozpoznaje człowieka jako swojego rozmówcę, dlatego zwraca się do niego ze swoim Słowem, ale nadstawia też ucha, aby go słuchać. Słuchanie stanowi bardzo ważny wymiar miłości Boga i człowieka. Jezus w swoim nauczaniu zwraca uwagę uczniom, że nie wystarczy słuchać, ale należy robić to dobrze, przyjmując Słowo sercem szlachetnym i dobrym oraz wydając owoce życia i zbawienia.

Franciszek zauważa, że głównym miejscem słuchania jest serce. Pierwszym jego wymiarem jest słuchanie samego siebie, swoich najgłębszych pragnień. Warunkiem dobrego słuchania drugiego jest stanięcie przed nim twarzą w twarz z lojalną, ufną i szczerą otwartością. W prawdziwej komunikacji „ja” i „ty” są „wychodzące”, docierają do siebie nawzajem. Nie można komunikować się, jeśli najpierw się nie słucha. Bez tej umiejętności nie ma również dobrego dziennikarstwa. Słuchanie większej ilości głosów pozwala ćwiczyć się w sztuce rozeznawania, która polega na zdolności orientowania się w symfonii wielu głosów. Wymaga ono cierpliwości i umiejętności zdumienia się. Kiedy łączy się z szerokim spojrzeniem na świat pozostaje ubogacające, ponieważ zawsze można się nauczyć czegoś od innych i wykorzystać to w swoim życiu.

Papież zaznaczył, że umiejętność słuchania społeczeństwa jest szczególnie ważna w czasach zranionych przez pandemię. Wzrosło dzisiaj znacznie zapotrzebowanie na przejrzystą i wiarygodną informację, która nie ogranicza się do cząstkowych wiadomości służących potrzebom władzy albo manipulacji opinią publiczną. Ojciec Święty podkreślił również znaczenie słuchania historii migrantów, którzy nie są liczbami, ale mają konkretne oblicza i niosą na swoich barkach wiele cierpień i nadziei na przyszłość.

Franciszek zwrócił również uwagę na znaczenie słuchania w Kościele. To najcenniejszy dar, jaki możemy sobie ofiarować. Przytacza słowa protestanckiego teologa Dietricha Bonhoeffera, który zauważa, że powinniśmy słuchać uchem Boga, jeśli chcemy przemówić Jego Słowem. Przypomina, że kto nie będzie słuchał drugiego człowieka, nie będzie w stanie słuchać samego Boga. Udzielenie bezinteresownie swojego czasu, aby słuchać ludzi, jest najważniejszym i pierwszym aktem miłości.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-01/papiez-na-swiatowy-dzien-srodkow-przekazu.html


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *