Papież zachęca do przeczytania całej Ewangelii św. Łukasza

Kiedy Ewangelia wkracza w dzisiejszy świat wypełnia go Bogiem. Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański zachęcając do przeczytania w tym roku całej Ewangelii św. Łukasza. Papież podkreślił, że zapoznanie się z tą Ewangelią Miłosierdzia przyniesie nam nowość i radość Boga.

REKLAMA

Nawiązując do niedzielnej liturgii, w której widzimy Jezusa rozpoczynającego swe przepowiadanie Ojciec Święty zastanawiał się dlaczego niejednokrotnie dzisiejsze kazania i nauczanie pozostają abstrakcyjne i nie dotykają duszy i życia ludzi.

Papież – kaznodzieja musi doświadczyć dnia dzisiejszego Jezusa

„Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ brakuje im mocy tego dzisiaj: tego dzisiaj, które Jezus mocą Ducha Świętego «napełnia sensem». Słyszymy nienaganne konferencje, retorycznie doskonałe przemówienia, które nie poruszają serca i dlatego wszystko pozostaje po staremu. Mówię to z szacunkiem i smutkiem, że wiele homilii jest abstrakcyjnych. Zamiast obudzić duszę, usypiają. Kiedy wierni zaczynają patrzeć na zegarek znaczy, że brakuje Ducha – mówił Papież. – Zagraża to kaznodziejstwu: bez namaszczenia Ducha Świętego zubaża Słowo Boże, popada w moralizm i pojęcia abstrakcyjne; przedstawia Ewangelię z dystansem, jakby była poza czasem, daleka od rzeczywistości. To nie jest dobra droga. Słowo, w którym nie tętni życie nie jest godne Jezusa i nie pomaga w ludzkim życiu. Dlatego właśnie ten kto głosi, jako pierwszy musi doświadczyć dnia dzisiejszego Jezusa, tak aby mógł przekazać go w dniu dzisiejszym innych.“

Franciszek zachęcił do modlitwy za wszystkich głosicieli Ewangelii, „aby żyli dniem dzisiejszym Jezusa, słodką mocą Jego Ducha, który sprawia, że Pismo Święte staje się żywe”. Papież przypomniał, że „Słowo Boże jest żywe i skuteczne, przemienia nas, wkracza w nasze sprawy, oświeca naszą codzienność. Pociesza i wprowadza porządek. Słowo przemienia zwyczajny dzień w dzień dzisiejszy, w którym mówi do nas Bóg”. 

Kolejny raz w czasie swego pontyfikatu Ojciec Święty zachęcił do wzięcia Ewangelii do ręki i czytania każdego dnia jej małego fragmentu. Zaproponował, by przeczytać całą Ewangelię św. Łukasza, która głoszona jest w niedziele obecnego roku liturgicznego. Podkreślił, że gdy będziemy systematycznie czytać Słowo Boże z czasem odkryjemy, że te słowa są skierowane specjalnie do nas, do naszego życia. Jak mówił, pomogą nam one powitać każdy dzień z lepszym, bardziej pogodnym spojrzeniem, ponieważ kiedy Ewangelia wkracza w dzisiejszy świat, wypełnia go Bogiem.

Ojciec Święty przypomniał, że Słowo Boże jest również światłem przewodnim na drodze synodalnej, która rozpoczęła się w całym Kościele. Zachęcił, by angażując się w słuchanie siebie nawzajem, z uwagą i rozeznaniem, wsłuchiwać się razem w Słowo Boże i Ducha Świętego. 

Beata Zajączkowska – Watykan 


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-01/papiez-zacheca-do-przeczytania-calej-ewangelii-sw-lukasza.html


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *