Nowa Edycja „Mostu Modlitewnego”

W 2015 roku zaproponowaliśmy wszystkim duszpasterzom a przez nich poszczególnym parafiom naszej diecezji nową formę wzajemnej modlitwy z naszym Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.

REKLAMA


Każdego dnia, kiedy klerycy przebywają w seminarium, modlimy się za konkretne wspólnoty parafialne naszej diecezji, kapłanów, rodziny, osoby konsekrowane, wszystkich samotnych, chorych, cierpiących, nie wyłączając też z pamięci modlitewnej zmarłych parafian. W ten sposób pamiętamy w modlitwie o danej parafii, przybliżając sobie jednocześnie charakterystykę wspólnoty parafialnej. Konkretną parafię natomiast danego dnia zapraszamy do modlitwy za nasze Wyższe Seminarium Duchowne, za wszystkich kleryków, moderatorów, wychowawców i profesorów naszego seminarium, z troską o kształtowanie świętych kapłanów i nowe powołania do służby Bożej.

Dziękujemy za dotychczasową troskę duchową i materialną za nasze Wyższe Seminarium w Pelplinie. Prosimy o dalsze wsparcie, obiecując jednocześnie naszą modlitwę za wszystkie kolejne parafie naszej diecezji.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

Wspólnota WSD w Pelplinie


Plakat informacyjny:

Kliknij, aby powiększyć.


Formy Mostu Modlitewnego

Seminarium

 • modlitwa za daną parafię podczas codziennych modlitw oraz Eucharystii,
 • środowa Eucharystia w intencji parafii włączonych w Most Modlitewny w danym tygodniu,
 • czwartkowa Eucharystia w intencji powołań,
 • wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji danej parafii, jej duszpasterzy i wiernych,
 • wieczorny różaniec w Radiu Głos w intencji danej parafii.

Parafia

 • modlitwa za seminarium podczas Mszy św.,
 • modlitwa za seminarium poza Mszą św. (adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa okresowe),
 • modlitwy w rodzinach za seminarium,
 • modlitwa osób chorych (prośba o taką modlitwę podczas odwiedzin w I soboty miesiąca).

Informacje o „Moście”

 • dwutygodnik „Pielgrzym” – co dwa tygodnie informacja o kolejnych parafiach włączonych w Most Modlitewny,
 • strony internetowe: www.seminariumpelplin.pl oraz www.radioglos.pl,
 • listownie – dwa tygodnie przez rozpoczęciem Mostu Modlitewnego w danym dekanacie zostanie wysłany pocztą na adres poszczególnych parafii pakiet zawierający list Rektora, propozycje modlitw, terminarz oraz czasopismo kleryckie „Spojrzenia”.

Terminarz

Most Modlitewny podejmowany jest w dni, w których alumni przebywają w seminarium. Kolejność parafii włączonych w Most Modlitewny następuje zgodnie z porządkiem alfabetycznym dekanatów.


Źródło:
https://diecezja-pelplin.pl/aktualnosci/nowa-edycja-mostu-modlitewnego/
http://seminariumpelplin.pl/aktualnosci/most-modlitewny/


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *