Za nami centralne obchody XXI Dnia Papieskiego

Pod hasłem „Nie lękajcie się!”, w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie 10 października 2021 r. obchodzony był 21. Dzień Papieski. We wszystkich kościołach odbyła się zbiórka do puszek, zorganizowano też kwestę publiczną na wsparcie programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przeznaczonego na kształcenie zdolnej młodzieży z małych miejscowości.

REKLAMA


– Trzeba też odróżnić od siebie, co wielokrotnie robił Ojciec Święty, lęk i bojaźń. Bojaźń może mieć charakter pozytywny – jak Timor Dei – Bojaźń Boża, o której autor natchniony mówi, że jest początkiem mądrości. Lęk natomiast jest destrukcyjny, odwołuje się do ciemności we wnętrzu człowieka, podpowiada „jesteś nikim”, „twoje życie nie ma sensu”, „jesteś przegrany”, „wszystko jest absurdem”. Papież przypomina światu, że Chrystus zwyciężył śmierć i otchłań. To niezwykle głębokie i pełne nadziei przesłanie u początku jego pontyfikatu. Jeśli połączymy to wezwanie z papieską dewizą „Totus Tuus”, to stanie się jasne, dlaczego mamy się nie lękać i Kto ten lęk w nas pragnie zwyciężyć – komentował w rozmowie z KAI hasło tegorocznego Dnia Papieskiego bp Michał Janocha.

Ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wyjaśniał, że hasło każdego Dnia Papieskiego ustala Konferencja Episkopatu Polski. „Jest ono ważne w perspektywie lęku z jakim zmaga się współczesny człowiek. W pandemii koronawirusa, by wspomnieć choćby o tym lęku, wielu ludzi straciło zdrowie lub życie, wielu o te wartości wciąż się obawia. To doświadczenie lęku jest też widoczne wśród młodych ludzi. Wielu z nich w tym roku nie podjęło studiów, dlatego, że chciało je realizować w normalnym, stacjonarnym trybie, aby nie utracić ważnego etapu w swoim życiu. Lęków, z którymi zmagamy się na co dzień jest o wiele więcej. W tym haśle chcemy przede wszystkim widzieć odpowiedź na lęk, który jest w człowieku” – mówił ks. Kowalczyk.

Dzień Papieski wiąże się nierozłącznie z działalnością Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która powstała w 1999 r. po pielgrzymce papieża do Ojczyzny. Fundacja prowadzi program stypendialny, który pomaga niezamożnej młodzieży kontynuować kształcenie. Dlatego obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy coroczna kościelna i publiczna zbiórka środków na stypendia edukacyjne dla młodych, zdolnych osób z małych miejscowości.

W Dniu Papieskim stypendyści Fundacji odwiedzają kościoły, by dać osobiste świadectwo wiary i wyrazić darczyńcom wdzięczność za dotychczasowe wsparcie. W całej Polsce odbywają się liczne wydarzenia przygotowane przez stypendystów i przyjaciół Fundacji: m.in. kiermasze, biegi, koncerty i miasteczka rodzinne.

W piątek 8 października pod hasłem „Czy jest lekarstwo na lęk?” odbyła się konferencja naukowa, zorganizowana w ramach cyklu wykładów otwartych Akademii Katolickiej w Warszawie, współorganizowana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i włączona w obchody Dnia Papieskiego.

Ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak z UPJPII wśród lekarstw na lęk wymienił m.in. miłość, bowiem jeśli ktoś doświadcza miłości, to łatwiej pokona doświadczenie lęku. Pokój daje także wytrwała modlitwa. Lekarstwem na lęk jest także pokora, bowiem daje ona pokój. „Nie goń za tym, co przerasta twoje siły” – doradzał duchowny. Dodał, że są też takie lekarstwa na lęk, które od nas nie zależą. Wskazał na wsparcie od innych – pokój wynikający ze świadomości, że człowiek w swoim doświadczeniu lęku nie pozostaje sam. Niekiedy pokój uwalniający od lęku występuje w Biblii także jako dar od Pana Boga – mówił prelegent. Biblista podkreślał, że gwarantem pokoju jest Bóg. „Imieniem Boga jest pokój” – wskazywał ks. Węgrzyniak dodając, że często człowiek doświadcza pokoju po adoracji Najświętszego Sakramentu. „Pokój, który daje Bóg, jest tak nieusuwalny, jak Jego miłość” – przekonywał.

Z kolei o. dr Tadeusz Kotlewski SJ z AKW mówił, że lekarstwem na lęk jest autentyczna, serdeczna, pełna empatii obecności drugiego. Dodał, że lekarstwem na lęk nie jest jego zabranie, lecz wzbudzenie w człowieku nadziei. Powołując się na swoje spotkania, które odbył jako psychoterapeuta i kierownik duchowy w różnych miejscach świata, o. Kotlewski powiedział, że to, co ceni człowiek w swoim egzystencjalnym doświadczeniu, to prawdziwa obecność drugiego, nie udawana i nie grana – obecność, która towarzyszy człowiekowi przeżywającemu lęk.

O tym, że lekarstwem na lęk może być właściwie rozumiana bojaźń Boża przekonywał o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP. – Bojaźń Boga doskonali nadzieję. Możemy być ludźmi nadziei w świecie podszytym lękiem, ale tylko wtedy, gdy poprzez nadzieję współpracujemy z Bogiem i staramy się czynić dobro i nie czynić zła – wskazywał dominikanin. „Właściwie rozumiana bojaźń Boża, a więc bojaźń przed obrażeniem Boga przez nasze uczynki jest, podstawowym sposobem opowiedzenia się po stronie Boga i zaskarbienia sobie Jego życzliwości i unikania lęku. Jest lekarstwem na lęk” – stwierdził dominikanin.

Dzień Papieski to także okazja do wręczenia nagród Totus Tuus. Honorowane są nimi osoby i instytucje, które inspirując się nauczaniem św. Jana Pawła II w sposób szczególny przyczyniają się do budowania cywilizacji miłości. Totusy przyznawane są w czterech kategoriach: Promocja godności człowieka, Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, Propagowanie nauczania św. Jana Pawła II oraz TOTUS TUUS medialny im. bp. Jana Chrapka.

Statuetki w kształcie anioła wzbijającego się do lotu wręczono podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystości transmitowanej w Programie 2 TVP uczestniczył m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

W kategorii „Promocja godności człowieka” nagrodzono dr Katarzynę Jachimowicz – „za świadectwo obrony życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz prawa do klauzuli sumienia”.

Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej nagrodę Totus Tuus otrzymał Leszek Mądzik. Artysta został uhonorowany „za prowadzenie ludzi poza to co widzialne i tymczasowe, poprzez tworzenie sztuki będącej świadectwem chrześcijańskiej nadziei wobec najważniejszych pytań egzystencjalnych i metafizycznych człowieka”.

W dziedzinie propagowania nauczania Świętego Jana Pawła II Totusa otrzymał Stanisław Grygiel, uczeń i przyjaciel Jana Pawła II, filozof, specjalista w zakresie studiów nad rodziną. Nagrodzono go „za twórczość naukową i publicystyczną poświęconą myśli Jana Pawła II i współtworzenie światowych ośrodków naukowych teologii ciała, małżeństwa i rodziny”.

Nagroda Totus Tuus medialny im. Bp. Jana Chrapka powędrował do wspólnoty ewangelizacyjnej „Mocni w Duchu”. Kapitułą nagrodziła ją „za działalność ewangelizacyjną z wykorzystaniem telewizji i mediów społecznościowych łączących pasję i profesjonalizm z charyzmatem i osobistą formacją”.

Nagrodę specjalną Totus Tuus otrzymał Carl Albert Anderson. Najwyższy Rycerz Zakonu Rycerzy Kolumba został uhonorowany „za promocję osoby św. Jana Pawła II oraz wiarygodne wcielanie w życie na arenie międzynarodowej głoszonych przez niego wartości”.

W Dniu Papieskim podczas Mszy świętej sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz zachęcił do wsparcia konkretnego dzieła, które realizuje ducha posługi Jana Pawła II, a którym jest program stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przypomniał, że dzięki temu może kształcić się kilka tysięcy młodych ludzi, zaś kilka tysięcy ukończyło już szkoły i uczelnie. Kard. Nycz prosił o udział w kweście na ten cel, prowadzonej dziś przez wolontariuszy Fundacji, dodając: “Trzeba, aby ten żywy pomnik trwał i był wspomagany”.

Abp Marek Jędraszewski w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie mówił: „Nie wolno nam się lękać. Mamy obowiązek i wielkie zadanie, wszędzie gdzie jesteśmy, otwierać drzwi Chrystusowi, ale mamy te drzwi dla Chrystusa otwierać po to, aby całą głębią naszej wiary, nadziei i miłości zawierzać siebie Chrystusowi na dziś, na jutro, na wieczność i wyznawać za św. Siostrą Faustyną nasze najgłębsze drgnienia własnego przepełnionego nadzieją serca: Jezu, ufam Tobie”.

W Programie 1 TVP w niedzielę można było obejrzeć koncert „Nie lękajcie się miłości”. Wzięli w nim udział m. in. Maciej Miecznikowski, Kasia Cerekwicka, Siewcy Lednicy i zespół Tylko Ty, złożony z absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. – Koncert opowiada słowami znanych piosenek o tym, że życie człowieka, jeśli koncentruje się on wyłącznie na sobie, prowadzi do frustracji i niespełnienia. Jeśli człowiek przestanie się lękać i otworzy się na prawdę, wolność, szacunek wobec drugiego człowieka, otworzy tym samym serce na miłość. Najdoskonalszą zaś Miłością jest Bóg – tłumaczą twórcy. Zaśpiewano przeboje takie jak „Martwe morze”, „Chciałem być”, „W życiu trzeba wolnym być”, „Wojownik z miłości” czy „Dalej”. Nie zabrakło również pieśni uwielbienia oraz największych przebojów chrześcijańskich.

***

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od ponad dwudziestu lat pomaga zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Program stypendialny, do którego można dołączyć już w VII klasie szkoły podstawowej trwa aż do zakończenia studiów. Oprócz wsparcia finansowego organizacja oferuje swoim podopiecznym formację w duchu nauczania św. Jana Pawła II, który jest jej patronem.

Przez 21 lat działalności Fundacja pomogła ukończyć studia tysiącom młodych ludzi. „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać przez cały rok – wysyłając SMS o treści STYPENDIA na numer 74 265 (4,92 z VAT) lub przelewając dowolną kwotę na numer rachunku 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.


Źródło: https://www.ekai.pl/za-nami-centralne-obchody-xxi-dnia-papieskiego/
Fot. dzielo.pl


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *