Bp Ciereszko: Wyjedziemy z Rzymu umocnieni…

Wyjedziemy stąd umocnieni wiarą św. Piotra i przynagleni postawą św. Pawła – mówił bp Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej w homilii wygłoszonej w piątek, 8 października, w ostatnim dniu wizyty ad limina apostolorum pierwszej grupy polskich biskupów. Ich pięciodniowy pobyt w Rzymie zwieńczyła Msza św. koncelebrowana w Bazylice św. Pawła za Murami.

REKLAMA


Biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej, nawiązując do wizyty ad limina apostolorum, podkreślił w homilii, jak ważne dla chrześcijan są miejsca związane z tajemnicą rodzenia się chrześcijaństwa oraz ze świadectwem tych, którzy w tych miejscach głosili Chrystusa Zmartwychwstałego i zaświadczyli o Nim swoim życiem. „Tutaj to się dokonywało” – mówił bp Ciereszko, dodając, że odwiedzane miejsca budzą refleksje na temat wiary i pytania o to, jak dziś otwieramy się na znaki nam pozostawione poprzez tajemnicę Bożego działania i jak z nich czerpiemy.

W swojej homilii biskup wskazał na św. Piotra i św. Pawła jako tych, którzy są wzorem pasterzowania i prowadzenia Kościoła. Wspominając spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem, nazywanym Piotrem naszych czasów, podkreślił, że św. Piotr jest symbolem urzędu a także przykładem wiary w przyjmowaniu tego, co z woli Chrystusa otrzymał. „Święty Piotr ostatecznie zaświadczył do końca, ostatecznie stał się tym, którego Jezus wybrał, który miał być dla nas i wzorem i odniesieniem jak mamy pełnić naszą posługę biskupią w Kościele, posługę duszpasterską” – mówił.

Natomiast św. Paweł – jak podkreślił – jest wzorem apostoła niosącego Słowo Boże tym, którzy Go nie znają oraz umiłowania Chrystusa. „Św. Paweł to szczególna postać, to ten, który nie widział Chrystusa, ale szczególnie głęboko go umiłował” – powiedział bp Ciereszko, przywołując słowa wypowiedziane przez św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). „Wypowiedział to, jakby był ubezwłasnowolniony miłością Jezusa. I z tej miłości do Chrystusa szedł, aby głosić Ewangelię” – podkreślił biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej.

„Św. Paweł, ten który zaniósł Ewangelię poganom, jest tym, który jest wzorem apostoła niosącego Słowo Boże, głoszącego, przychodzącego do tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znali. I św. Paweł i św. Piotr są dla nas oparciem, zaproszeniem, by ich naśladować, by dzisiaj pełnić, tak jak potrafimy, misję Kościoła w naszych diecezjach, w naszych wspólnotach” – mówił.

Bp Ciereszko podkreślił, że biskupi wyjadą z Rzymu umocnieni wiarą św. Piotra oraz przynagleni postawą św. Pawła głoszącego Ewangelię. Na zakończenie homilii zawierzył Bogu przez wstawiennictwo św. Pawła wszystkie dziękczynienia i prośby biskupów.

BP KEP


Źródło: https://episkopat.pl/bp-ciereszko-wyjedziemy-z-rzymu-umocnieni-wiara-sw-piotra-i-umilowaniem-sw-pawla/


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *