„Być Patriotą” – Kongres Młodzieży Polonijnej

Patriotyzm na obczyźnie to wybór czy obowiązek? Jak polska młodzież może go współcześnie pielęgnować? – na tymi zagadnieniami będą się zastanawiać uczestnicy Kongresu Młodzieży Polonijnej, który po raz kolejny odbędzie się w formule online. Na spotkanie 16 października złożą się warsztaty, prelekcje oraz dyskusje i modlitwa młodych Polaków żyjących poza granicami kraju.

REKLAMA


Kongres Młodzieży Polonijnej online – „Spotkanie LIVE” odbywają się co 2 miesiące i są stałą formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych z całego świata.

Młodzież polonijna ma różne doświadczenia życia poza Polską. Część z nich już urodziła się w innym kraju, część wyjechała w wieku dziecięcym lub w swojej nastoletniości. Jedni żyją w kraju bliskim kulturowo Polsce, inni w kontekście zupełnie obcym. Są tacy, którzy przyznają, że mają dwie ojczyzny, gdyż Polakiem jest tylko jeden, a nie obydwaj rodzice. Patriotyzmu uczą się w domu rodzinnym i dzięki zaangażowaniu w życie polskiej parafii, ale też odkrywają swoją więź z Polską niejako na nowo. Polskości się nie wstydzą, a wręcz mówią o niej głośno rówieśnikom w kraju zamieszkania. O tych wszystkich kwestiach młodzież polonijna będzie rozmawiać na zbliżającym się spotkaniu.

Podczas Kongresu zaplanowanego na 16 października zaprezentowane zostaną m.in. świadectwa i przykłady patriotyzmu wśród Polonii, a także prelekcja na temat wyzwań i symboli polskiego patriotyzmu na emigracji. Odbędą się także warsztaty i konkurs dla polonijnej młodzieży. Jego program zaprezentowano w środę na konferencji prasowej online.

Bp Wiesław Lechowicz, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, nawiązując do decyzji papieża Franciszka o przeniesieniu obchodów Światowego Dnia Młodzieży w wymiarze diecezjalnym z Niedzieli Palmowej na Niedzielę Chrystusa Króla, czyli ostatnią niedzielę roku liturgicznego, przypomniał słowa Ojca Świętego z jego orędzia skierowanego do młodych.  

– Papież, nieco poetycko, powiedział, że kiedy upada młodzież, upada cała ludzkość, a kiedy młodzież powstaje, cała ludzkość również powstaje. W tej poezji jest trochę prawdy i rzeczywistości: od młodzieży dużo zależy – zależy teraźniejszość, a w jeszcze większym stopniu nasza przyszłość. To dotyczy życia społecznego, gospodarczego i intelektualnego, ale dotyczy też życia kościelnego, życia wiary. W duszpasterstwie młodzież powinna być przedmiotem naszego zainteresowanie, albo lepiej: powinna być jego podmiotem – tłumaczył podczas konferencji bp Lechowicz.

Przypomniał też o zbliżającym się zgromadzeniu ogólnym synodu biskupów, w którym nakreślono trzy przestrzenie dla całego Kościoła powszechnego, zapisane w haśle synodu: komunię (wspólnotę), uczestnictwo i misję.

„Chcemy, aby młodzi Polacy żyjący poza granicami naszej ojczyzny, tworzący wspólnotę Kościoła, rzeczywiście tworzyli i pogłębiali tę wspólnotę; aby coraz więcej Polaków żyjących zagranicą angażowało się czynnie w życie Kościoła i aby stali się apostołami, świadkami, ewangelizatorami – mieli poczucie misji, która bierze swój początek z sakramentu chrztu świętego i która dla nas chrześcijan nie jest czymś opcjonalnym, ale obowiązkowym” – dodał bp Lechowicz.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej poinformował, że także zbliżający się Kongres Młodzieży Polonijnej odbędzie się online. – Odkryliśmy w ub. roku, nie mogąc spotkać się w Krakowie przy okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, że skoro nie możemy się spotykać fizycznie co dwa lata w konkretnym miejscu w Polsce, to możemy spotykać się co dwa miesiące wirtualnie. Od sierpnia ub. roku po dzień dzisiejszy te spotkania tak się odbywają – wyjaśnił bp Lechowicz.

Najbliższy Kongres Młodzieży Polonijnej odbędzie się pod hasłem „Być Patriotą”. Patriotyzm łączy się miłością do ojczyzny, do jej historii, korzeni, tradycji i wcześniejszych pokoleń – mówił bp Lechowicz. We współczesnym świecie ma się wrażenie, że kwestie różnic są rozmywane. Różnice mogą być zagrożeniem, ale mogą też być źródłem bogactwa. Powinny sprawiać, że życie w Kościele będzie się stawać coraz ciekawsze.

Uczestnicy Kongresu poruszą zatem zagadnienie pielęgnowania patriotyzmu w środowiskach polonijnych. Będą mówić o tym, jak patriotyzm może się wyrażać, jak może iść w parze z szacunkiem do miejsca, w którym się żyje, oraz jak integrować to, co jest bogactwem polskiej kultury z tym, co jest bogactwem kultury miejsca zamieszkania i specyfiki lokalnego Kościoła.

Z kongresową młodzieżą spotka się online na specjalnym wykładzie znany historyk i autor wielu publikacji z tej dziedziny prof. Andrzej Nowak. Jego konferencja będzie wstępem do dyskusji młodych ludzi na temat form i potrzeb manifestowania patriotyzmu. Częścią Kongresu będzie też blok świadectw samej młodzieży opowiadającej o życiu w różnych krajach i konkretnych działaniach służących podtrzymywaniu ducha patriotycznego.

W ramach spotkania odbędzie się także część warsztatowa, którą poprowadzi Elżbieta Sobolewska-Farbotko, redaktor Radia Bobola w Londynie. Warsztaty przybiorę formę panelu dyskusyjnego na temat metod praktykowania patriotyzmu przez współczesną młodzież polonijną. – Mam nadzieję, że uda mi się nieco wbić kij w mrowisko i pozytywnie sprowokować. Warto będzie rozłożyć ten nasz patriotyzm na czynniki pierwsze. Jak jest on praktykowany lub może niepraktykowany? Jest to wybór czy obowiązek? Czy mamy do czynienia z „cepeliowskim” modelem patriotyzmu, który już się zużył? Czy model oparty na ciągłości harcerstwo-Kościół-polska szkoła jest nadal aktualny i czy może być pociągający dla młodych ludzi, a jeśli nie, to jak go unowocześnić? – zaprosiła red. Sobolewska-Farbotko.

Część modlitewną spotkania poprowadzą siostry nowicjuszki ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Początek Kongresu Młodzieży Polonijnej zaplanowano na godz. 15.00, a zakończenie na godz. 19.00.

Ks. Leszek Kryża, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, podkreślił, że Kongresy cieszą się wśród polskiej młodzieży zamieszkującej wschód Europy wielkim zainteresowaniem, stanowią dla niej okazję do poznania rówieśników z innych krajów i wymiany poglądów. Na tamtejszych terenach wciąż żyje wielu Polaków i osób z dumą przyznających się do polskich korzeni. Panuje niejednokrotnie przeświadczenie, że gdyby nie wkład Kościoła, to polskość na tamtych ziemiach by nie przetrwała.

– Jest to swego rodzaju sztuka, która w wielu miejscach się udaje: połączenie głoszenia Ewangelii z kulturą osadzoną w konkretnym miejscu i kraju. To jest nasze zadanie. Kongres o takim właśnie temacie pomoże wielu młodym ludziom odkryć, jak to jest z tym patriotyzmem na obczyźnie – dodał ks. Kryża.

Aleksandra Samula z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży podkreśliła, że Kongresy Młodzieży Polonijnej dają jej uczestnikom możliwość spotkania i kontaktu, stwarzają też potrzebę wymiany doświadczeń i dzielenia się świadectwem polskości w różnych kontekstach kulturowych.

– Bycie Polakiem w Polsce jest dla nas dosyć łatwe, nie musimy o to walczyć, ale czasem zagranicą te doświadczenia, także w ramach poszukiwania swojej tożsamości, są różne – przekonywała. – Doświadczenie ludzi, nie tylko młodych, którzy po kilkudziesięciu latach nadal bardzo dobrze mówią po polsku i troszczą się o swoją polskość – ten wysiłek warto ujrzeć, to jest wielkie świadectwo – dodała.

Zdaniem ks. Zbigniewa Kucharskiego, dyrektora Młodzieżowej Agencji Informacyjnej MAIKA, aktywizującej młodych Polaków do różnych działań w duchu nowej ewangelizacji, ważne jest to, aby w ramach duszpasterstwa młodzieży dostrzegano potrzebę budowania przez młodych poczucia więzi rodzinnych.

– Młodzież potrzebuje czuć się częścią wspólnoty i że jest w rodzinie. To działanie Pan Bóg zaszczepił w naturę człowieka. Nie chodzi o to, aby ich gromadzić i dopieszczać, ale o to, aby budzić w nich misję, czyli aby młodzież odkrywała swoje powołanie. Nie chodzi tylko o to, że jesteśmy, ale po co jesteśmy? Do czego zmierzamy? W procesie edukacji jest to wyzwanie na dłuższą metę – dodał ks. Kucharski.

Kongres Młodzieży Polonijnej odbędzie się na platformie Zoom. Link do zapisów znajduje się TUTAJ.

Współorganizatorami wydarzenia są Komisja KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą, Fundacja Instytut Mediów, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Komisja KEP ds. Misji i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Wydarzenie jest finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.


Źródło: https://www.ekai.pl/byc-patriota-kongres-mlodziezy-polonijnej/
Fot. Facebook/KongresMlodziezyPolonijnej


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *