Nie dajmy nikomu zniszczyć Bożej świątyni w nas

Nie dajmy nikomu zniszczyć Bożej świątyni w nas, nie niszczmy jej sami. Nie pozwólmy, by wdarł się do niej zgiełk tego świata – powiedział abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, w homilii Mszy św. sprawowanej przez biskupów w Bazylice św. Jana na Lateranie w ramach wizyty ad limina apostolorum.

REKLAMA


Abp Budzik zwrócił uwagę w homilii na to czym jest dom Boży w dziejach naszego zbawienia. „Kiedy świątynia jerozolimska znajdowała się w ruinie, a naród wybrany żył w niewoli w dalekim Babilonie, prorok Ezechiel miał niezwykłą wizję, którą skrupulatnie opisał w swojej księdze. W prorockim widzeniu, Ezechiel widział nową, odbudowaną świątynię” – powiedział.

Przypomniał, że św. Jan Ewangelista dostrzegł realizację zapowiedzi proroka Ezechiela w Chrystusie i w Jego dziele zbawienia. „To Chrystus jest świątynią nowego przymierza. To z Jego prawego boku wypłynęła krew i woda – życiodajne sakramenty Kościoła. Woda chrztu, którą zostaliśmy oczyszczeni, i krew przymierza wylana na odpuszczenie naszych grzechów” – podkreślił.

Metropolita lubelski zauważył, że w świątyni poświęconej Najświętszemu Zbawicielowi otwieramy się na zbawienie i dziękujemy za odkupienie, jakie Bóg, który jest miłością, ofiaruje człowiekowi w Jezusie Chrystusie. „Sprawujemy Eucharystię, gromadzimy się na świętej Wieczerzy, w której uobecnia się ofiara Krzyża i cud zmartwychwstania. W Eucharystii, dzięki której żyje i działa Kościół, dokonuje się cudowna przemiana, przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Ta eucharystyczna przemiana ma być początkiem przemiany człowieka i świata, początkiem naszej przemiany” – zaznaczył.

Przywołując słowa papieża Benedykta XVI, abp Budzik podkreślił, że w ofierze Krzyża, uobecnianej w Eucharystii, przemoc zamienia się w miłość, śmierć zamienia się w życie. „Tylko najgłębsza eksplozja dobra zwyciężającego zło może wywołać łańcuch przemian, które stopniowo odmienią świat. Wszystkie inne przemiany są powierzchowne i nie przynoszą ocalenia” – dodał cytując papieża emeryta.

Abp Budzik zwrócił uwagę, że świątynia materialna jest świątynią, którą stanowi człowiek. „Jezus mówiąc o zburzeniu świątyni miał na myśli świątynię swojego ciała, ale także miał na myśli świątynię naszego serca. Jakże często staje się ona targowiskiem chaotycznych myśli, nieuporządkowanych pragnień, złych zamiarów. Tę naszą świątynię Chrystus chce oczyścić, z niej przepędzić wszystko co osłabia i zaciemnia świadectwo naszej wiary i naszej posługi. Chce w niej zamieszkać. Chce ją napełnić swoją świętością” – powiedział.

„Niech nic nie krępuje naszych rąk i naszych serc. Nie dajmy nikomu zniszczyć Bożej świątyni w nas, nie niszczmy jej sami. Nie pozwólmy, by wdarł się do niej zgiełk tego świata” – zaznaczył abp Budzik i zachęcił, by nie poddawać się zwątpieniu w najtrudniejszej nawet sytuacji, gdyż – jak podaje Psalmista – „Bóg jest we wnętrzu swego Kościoła”.

Od 4 października wizytę ad limina apostolorum (do progów apostołów) odbywa pierwsza grupa biskupów polskich z prowincji kościelnych warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej łacińskiej.

BP KEP


Źródło: https://episkopat.pl/abp-budzik-w-bazylice-lateranskiej-nie-dajmy-nikomu-zniszczyc-bozej-swiatyni-w-nas/


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *