Dokument „Synodalność w życiu i misji Kościoła”

Kongres Katoliczek i Katolików opublikował polską wersję dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt. „Synodalność w życiu i misji Kościoła”. Dokument przetłumaczył ks. prof. Janusz Bujak. Watykan ogłosił go w marcu 2018 r.

REKLAMA


Autorem dokumentu „Synodalność w życiu i misji Kościoła” jest Międzynarodowa Komisja Teologiczna – ciało eksperckie złożone z teologów z całego świata, mające służyć papieżowi i Kongregacji Nauki Wiary pomocą w formułowaniu opinii teologicznych na najważniejsze tematy.

– Dziwi fakt, że do tej pory nie ma polskiego tłumaczenia dokumentu i że przeszedł on w naszym kraju niemalże niezauważony – pisał niedawno na łamach „Więzi” ks. Krzysztof Patejuk, który naukowo zajmuje się teologicznym zagadnieniem synodalności. – Dokument można traktować jako podręcznik synodalności i podstawę do formacji na poziomie diecezji i parafii, gdyż ma charakter nie tylko dogmatyczno-historyczny czy kanonistyczny, ale także pastoralny i duchowy – wyjaśniał.

Autorem polskiego tłumaczenia dokumentu jest ks. prof. Janusz Bujak, teolog z Uniwersytetu Szczecińskiego, który wyraził zgodę na jego publikację przez Kongres Katoliczek i Katolików.

Dokument pokazuje historyczne i teologiczne źródła synodalności w Kościele. Przekonuje, że jego siłą powinna być jedność w różnorodności. Rozwija sformułowane przez papieża Franciszka przesłanie, że synodalność jest konstytutywną cechą Kościoła. Zachęca cały Lud Boży do aktywnego uczestnictwa w jego życiu i wskazuje na współodpowiedzialność za jego stan.

Centralnym motywem tekstu jest wezwanie do podejmowania przez świeckich większej odpowiedzialności za wspólnotę wierzących. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wzywa też do zmiany sposobu zarządzania Kościołem poprzez budowanie kultury spotkania, dialogu i modlitwy oraz włączania w procesy decyzyjne wiernych o różnych poglądach.  

Dokument w języku polskim można przeczytać TUTAJ.


Papież Paweł VI, w dniu 11 kwietnia 1969, ustanowił, przy Kongregacji Nauki Wiary, Międzynarodową Komisję Teologiczną, zaaprobował ad experimentum Statut, i mianował jej członków. Zadaniem Komisji jest pomaganie Stolicy Świętej, w szczególności Kongregacji Nauki Wiary w studiowaniu ważniejszych kwestii doktrynalnych. Przewodniczącym Komisji jest Kardynał Prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Aktualnie pełni tę funkcję S.Em. Card. Luis Francisco LADARIA FERRER, S.I., Arciv. tit. di Tibica.

Sekretarzem generalnym jest od 29 września 2021 ks. prał Piero Coda.

Komisja jest złożona z teologów pochodzących z różnych szkół i narodowości, wyróżniających się przez wiedzę teologiczną i wierność Magisterium Kościoła. Członkowie – których liczba nie przekracza 30 – są mianowani przez Ojca Świętego na okres pięcioletni, po zaproponowaniu ich przez Kardynała Prefekta Kongregacji i konsultacjach z Konferencjami Episkopatów.

Komisja zbiera się na zgromadzeniach plenarnych przynajmniej raz do roku, ale może też wypełniać swoje funkcje na poziomie podkomisji. Wyniki studiów są przedstawiane Ojcu Świętemu i przekazywane dla użytku Kongregacji Nauki Wiary.

W Motu Proprio «Tredecim anni iam», z 6 sierpnia 1982 roku, Papież Jan Paweł II promulgował statuty definitywne Komisji.


Źródło: https://www.ekai.pl/opublikowano-tlumaczenie-dokumentu-synodalnosc-w-zyciu-i-misji-kosciola/


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *