Za nami Diecezjalne Forum Duszpasterskie „U źródła łaski”

22 maja w Pelplinie odbyło się Diecezjalne Forum Duszpasterskie „U źródła łaski” . Modlono się  o odnowienie i pogłębienie wiary wszystkich diecezjan oraz podjęcie współpracy z Duchem Świętym w dawaniu świadectwa i apostolstwie w parafii.

REKLAMA


22 maja w Pelplinie odbyło się Diecezjalne Forum Duszpasterskie „U źródła łaski” . Podczas Mszy św. biskup diecezjalny Ryszard Kasyna apelował o odnowę poprzez otwarcie się na Ducha Świętego, który „zapobiega niezdrowemu wewnętrznemu starzeniu się”.

Modlono się  o odnowienie i pogłębienie wiary wszystkich diecezjan oraz podjęcie współpracy z Duchem Świętym w dawaniu świadectwa i apostolstwie w parafii.

Po modlitwie wstępnej konferencję wygłosił biskup pomocniczy Arkadiusz Okroj, który stwierdził, że „na nowo trzeba podjąć trud ewangelizacji przez przemianę wewnętrzną”. Mówił dalej: „Pragniemy podjąć dzieło przemiany diecezji od wewnątrz i  zewnątrz”.
Nawiązując zaś do trwającego roku św. Józefa, biskup podkreślił, że   „twórcza jego odwaga pomaga nam znaleźć istotę mocy Kościoła”.
Hierarcha ukazał niektóre nowe formy duszpasterstwa, praktyk pobożnościowych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wiernych i apelował , że „parafia ma być wspólnotą wspólnot a nie atrapą wspólnoty”.  

Kolejnym punktem programu Forum była praca w grupach. Dyskusję zamknęło podsumowanie, które bazowało na wizji odnowy diecezji poprzez odnowę parafii, kapłanów oraz zrzeszeń katolickich.  

Punktem kulminacyjnym Forum była Msza św. koncelebrowana. Podczas liturgii biskup pelpliński Ryszard Kasyna przypomniał, że „Duch Święty jest łaską, Boską siłą, która zmienia świat”, dodając, że „Duch Święty wkracza w sytuacje i je przekształca, a także przemienia serca i zmienia bieg wydarzeń”. Ukazując cel modlitwy o odnowienie życia religijnego w diecezji, hierarcha zauważył, że konieczne jest otwarcie się na Ducha Świętego, gdyż On „wyzwala dusze naznaczone strachem, pokonuje opory; tym, którzy zadawalają się półśrodkami ukazuje poryw daru, poszerza serca ciasne, pobudza do służby tych, którzy spoczywają w przysłowiowej wygodzie oraz każe chodzić tym, którzy myślą, że dotarli na miejsce”. Kaznodzieja dodał, że „tylko Duch Święty zapobiega niezdrowemu wewnętrznemu starzeniu się”.

Uczestnikami Forum byli przede wszystkim duchowni i świeccy przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w diecezji pelplińskiej.

Galeria zdjęć TUTAJ.

Posłuchaj TUTAJ:
– Konferencja ks. biskupa Arkadiusza Okroja 22.05.2021
– Homilia ks. biskupa Ryszarda Kasyny 22.05.2021


Źródło: http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/8825-diecezjalne-forum-duszpasterskie-u-zrodla-laski-w-pelplinie

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *