Centrum Myśli JP II: Jan Paweł II o życiu w równowadze

Zbliża się dzień 101. urodzin Karola Wojtyły. Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało wokół jubileuszu przypadającego 18 maja szereg publikacji i materiałów audiowizualnych eksponujących te momenty z biografii młodego Karola, które wpłynęły na jego postawę i ukształtowały nauczanie Jana Pawła II. Tym samym Centrum zaprasza do wspólnego odkrywania w życiorysie późniejszego papieża inspiracji do życia spełnionego.

REKLAMA


Z okazji przypadających w tym roku 40-lecia encykliki Laborem exercens i 30-lecia Centesimus annus, Centrum w swoich majowych projektach zachęca też do głębokiego namysłu nad sensem ludzkiej pracy.

Przed urodzinami Karola Wojtyły przypomnimy, czym dla niego była praca oraz jak podejście do pracy i doświadczenie młodego Karola Wojtyły wpłynęło na nauczanie papieża Jana Pawła II. Przy tej okazji chcemy przybliżyć sylwetki ważnych kobiet w życiu Karola Wojtyły, a także zaprosić do refleksji na temat roli kobiet w życiu społecznym – mówi Joanna Korzeniewska, rzeczniczka prasowa Centrum Myśli Jana Pawła II. W tym roku wracamy do dwóch społecznych encyklik papieskich, a w naszej ofercie programowej szukamy nowego sposobu opowiadania o pracy. Intersujące jest dla nas to, jak bardzo papież wartościował pracę, a w szczególny sposób, co miał na myśli mówiąc o geniuszu kobiety”. Chcemy pochylić się nad refleksją o tym, jakie aspekty pracy możemy wydobyć dzięki kobiecie i przed jakimi wyzwaniami stajemy współcześnie – dodaje rzeczniczka.

Informacje, publikacje, zdjęcia i grafiki dotyczące zagadnienia pracy, w szczególności kobiet, będą dostępne m.in. na portalu jp2online.pl, który powstał rok temu z okazji 100. urodzin Karola Wojtyły i jest największą multimedialną bazą wiedzy o Janie Pawle II.

 Czy Karol Wojtyła stosował work&life balance, czyli co nowego na jp2online.pl

Przygotowujemy nowe zasoby – tekstowe i multimedialne, które wzbogacą wiedzę na temat tego, jak funkcjonował dom Wojtyłów, szczególnie po śmierci Emilii – matki Karola. Przybliżymy postać jej męża, który starał się, na tyle na ile potrafił, zastąpić dwóm synom zmarłą matkę. Prał, gotował, szył i naprawiał ubrania – wykonywał prace wówczas zarezerwowane dla kobiet – mówi Piotr Strasz, kierownik Działu Zasobów Cyfrowych w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Link do publikacji

Na portalu pojawi się również publikacja, odpowiadająca na pytanie, czy Wojtyła był pracoholikiem, czy raczej równoważył różne aspekty aktywności – zgodnie z zasadami znanymi dziś jako work&life balance. Przybliżymy mało znane fakty historyczne: Karol Wojtyła w czasie wojny pracował fizycznie w kamieniołomach Solvay, a jednocześnie występował w awangardowym teatrze. Jakie znaczenie mogło mieć to unikalne doświadczenie łączenia dwóch tak pozornie odległych światów, przenikanie się środowiska artystycznego i robotniczego i jak korzystał z tych doświadczeń w swoim pontyfikacie? – pyta Piotr Strasz i zachęca, by odpowiedzi poszukać już wkrótce na jp2online.pl.

Link do publikacji

W portalu udostępnione zostaną także informacje dotyczące dwóch kobiet, z którymi Wojtyła, już jako arcybiskup, pracował przy kluczowych dla siebie i własnej diecezji przedsięwzięciach. Czytelnicy jp2online.pl dowiedzą się więcej o Hannie Chrzanowskiej, prekursorce pielęgniarstwa domowego oraz dr Wandzie Półtawskiej, psychiatrze i społecznej działaczce, z którą biskup Wojtyła współtworzył formułę kursów przedmałżeńskich, konsultował studium „Miłość i odpowiedzialność” czy zaprosił do wspierania Pawła VI przygotowującego kontrowersyjną encyklikę „Humanae Vitae”.

Link do publikacji

Geniusz kobiety

W naszym myśleniu o pracy możemy nauczyć się bardzo wiele od kobiet. Dla Jana Pawła II geniusz kobiety polegał między innymi na tym, że pomaga ona odbudować nadzieję, uczy wrażliwości na drugiego człowieka i przypomina o relacyjności, która jest wpisana w naszą kondycję. Jeżeli szukamy nowego języka opisywania pracy i chcemy spojrzeć na pracę ponad kontekstem czysto ekonomicznym, jeżeli chcemy wyruszyć w podróż poszukiwania głębokiego sensu pracy, myśl Jana Pawła II na temat roli kobiety w życiu społecznym może być dla wielu z nas towarzyszką tej podróży – podkreśla Marcin Nowak, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II.

Jan Paweł II był wielkim orędownikiem zaangażowania kobiet w życiu społecznym. Zdaniem papieża, kobiety mogą wnieść w miejsca, gdzie pracują i działają, swoją wyjątkową bezinteresowność, zdolność do empatii, współczucia, zrozumienia, otwarcia na innych – jednym słowem umiejętność budowania świata na wartościach podmiotowych i osobowych. Niemal proroczo Jan Paweł II pisał, iż: Polityka przyszłości będzie wymagała, aby kobieta coraz bardziej uczestniczyła w rozwiązywaniu głównych problemów, takich jak: czas wolny, jakość życia, migracje, usługi socjalne, eutanazja, narkotyki, służba zdrowia i opieka zdrowotna, ekologia itd. We wszystkich tych dziedzinach obecność kobiety będzie bardzo cenna, ponieważ przyczyni się do ukazania sprzeczności społeczeństwa rządzącego się wyłącznie kryteriami wydajności i produktywności oraz każe zmienić te systemy, poddając je procesowi „humanizacji”, która charakteryzuje „cywilizację miłości” (Jan Paweł II, List do kobiet „A ciascuna di voi”, 1995). 

Wszystkie teksty pogłębiające tematykę pracy, w tym również pracy kobiet zostaną opublikowane na jp2online.pl. Ponadto na portalu oraz na profilu Centrum na Facebooku pojawi się seria grafik i animacja zachęcające do refleksji nad pojęciem pracy kobiet.

Wydarzenia Centrum Myśli Jana Pawła II wokół pojęcia i znaczenia PRACY

Niewątpliwie żyjemy w czasach przełomu. Na naszych oczach stare pojęcia tracą znaczenie, a na ich miejsce pojawiają się zupełnie nowe sensy. Siatki pojęć, które wyznaczały nam sposób czytania świata właśnie pękają, tak jak i pęka opisywana przez nie rzeczywistość. Spowodowana przez pandemię największa recesja gospodarcza od czasów Wielkiego Kryzysu przedefiniuje w najbliższym czasie globalne i lokalne rynki pracy, przynosząc destabilizację i zmianę. Stąd też praca – w jej społecznych, etycznych, indywidualnych i systemowych wymiarach – znajdzie się w centrum uwagi projektu pt. „A Ty, kim jesteś w pracy?”, który Centrum zrealizuje jesienią tego roku. Do zmierzenia się z tą kwestią chcemy zaprosić wybitnych artystów grafików różnych generacji, posługujących się medium plakatu. Plakaty udostępnione na przystankach tramwajowych czy autobusowych – a więc w miejscach przymusowego zatrzymania się i oczekiwania – pełnić będą jedną z właściwych sztuce funkcji tj. refleksji i wyrwania nas z przymusu celowości. Chcemy zainspirować i dodać odwagi przechodniom w procesie „budowania siebie na nowo” oraz przypomnieć, że kultura i sztuka mogą dawać wsparcie w tym procesie.

Centrum przygotowuje także międzynarodową konferencję naukową „Homo laborans”, którą chce sprowokować dyskusję o obecnych relacjach pomiędzy kapitałem, pracą i człowiekiem we współczesnej myśli ekonomicznej. Uzmysłowienie sobie, że ekonomia jest silnie powiązana ze światem wartości i że różnice w podejściu do kapitału i pracy mają podłoże aksjologiczne, może prowadzić do bardziej etycznego myślenia o pracy. Konferencję poprzedzą wykłady i webinary wprowadzające w tematykę pracy. Artykuły ekspertów dostępne będą sukcesywnie już od 15 maja na www.centrumjp2.pl. Na pierwszą z cyklu debatę online „Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński o pracy” Centrum zaprasza już 25 maja o godz. 18.00.

Z myślą o młodzieży przygotowujemy projekt „Pracuj z sensem”, którego celem jest wsparcie w świadomym wyborze ścieżki rozwoju kariery, zwrócenie uwagi na wyzwania i możliwości, które niesie otaczająca nas rzeczywistość oraz wspólne zastanowienie się nad współczesnym etosem pracy. W ramach pilotażu stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II zostaną zaproszeni do cyklu wykładów prowadzonych przez zróżnicowane grono ekspertów podejmujących tematykę pracy.

Centrum zaproponuje też cykl podcastów poświęconych relacjom pracy i życia w różnych ujęciach: makroekonomicznym, socjologicznym, psychologicznym, duchowym, etycznym
i artystycznym. Nagrania rozmów z ekspertami będą emitowane w ramach cyklu „Słuchając drogi” dostępnego na platformie Spotify.

Bardzo serdecznie zapraszamy na stronę centrumjp2.pl, gdzie znajdują się szczegóły tegorocznego programu Centrum, w tym projekty przybliżające dwa kolejne pojęcia przewodnie – apokalipsę i pokój, oraz krótki film prezentujący w przystępnej formie podejmowaną w tym roku tematykę. Wszystkie bieżące propozycje, które przygotowujemy z myślą o naszych odbiorcach są dostępne także na profilu Centrum Myśli Jana Pawła II na Facebooku.


Źródło: https://www.ekai.pl/praca-i-relacje-nadaja-zyciu-sens/
Fot. Centrum Myśli Jana Pawła II

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *